Aktive Lokalsamfunn

onsdag 7. mars 2018

Øktplan uke 10 - K3 barneklatring


NAVN: Håkon Lund
MÅL: Påvirke elevenes evne til å samarbeide i gruppe med barn på et annet nivå og alder.
MÅLGRUPPE: Barn i alderen 6-13 år
DELMÅL: fokus på allsidige øvelser
SOSIALT MÅL: Leke gøye leker og ha det gøy sammen i gruppe.
HOLDNINGSMÅL: Ha glede av aktiviteten.
FERDIGHETSMÅL: Få bedre teknikk i klatring.
KUNNSKAPSMÅL: Bli mer fokusert på klatreteknikken de bruker.
DATO: 08.03.2018
TID OG STED: Skrimhallen, 17:30 – 19:00
UTSTYR: Softball, kjegler og fargebånd
ANTALL UTØVERE: 25

Oppvarming
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
- Liten intro av hva vi skal gjøre i dag, alle sitter i ring. Sier at vi skal ha en samling på slutten. (5 min)
- Lage bokstaver og figurer. (5-10 min)

- Sisten med fritt i par. (10 min)- Tjukkasstafett (10 min)


Lage bokstaver og figurer
Dette er samarbeid, der man sammen skal danne figurer ved å ligge i forskjellige formasjoner. Jeg kan dele opp gruppa hvis de er flere enn ti, men må passe på at de er nok personer til å danne formasjonene.

Sisten med fritt i par
Denne leken er vanlig sisten der en, to eller tre har den, og hvis man blir tatt blir man den som har den. Man kan derimot bli fri hvis man utfører en bevegelse eller oppgave med en eller flere andre personer. Dette endrer seg i løpet av treningen. Det kan være f.eks. og hoppe på ryggen til en annen, eller å late som man spiller i rockeband med 4. Når man gjør en oppgave kan man bare holde på i rundt 5 sekunder, og da må den som har den gå bort.


Tjukkasstafett
Vi beholder de samme lagene. De får en tjukkas som de ikke kan løfte på eller dytte på med hendene. De skal, raskest mulig få madrassen til å touche kortsiden på andre sida. Målet er at de skal løpe å hoppe på matta for å få den til å bevege seg. De skal løpe to og to slik at det går så fort som mulig, her er samarbeid viktig.

30 min
Vise-forklare-metoden
- Dette krever samarbeid og er rolig i intensitet, derfor har jeg det helt først i økta.
- Denne leken stiller krav til samarbeid hvis man ikke skal bli tatt. Det er også løping som gjør at vi får en intensitetsøkning.Stafettlek som øker intensiteten og også stiller krav til samarbeid på laget. Konkurransepreget er ment til å motivere.
Hoveddel
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
- Klatring Vi klatrer og foreldre sikrer, vi deler oss ikke opp men har fokus på å klatre mest mulig. Jeg har fokus på de barna som er ved buldreveggen for å vise dem litt teknikk og for å komme med tilbakemeldinger til dem.  
Hvis det er mange på trening kan jeg dele gruppa i to og leke kanonball, stikkball eller tarsansisten med den andre gruppa som ikke klatrer. Må da dele inn de som har samme sikrer i forskjellige gruppa og presisere dette tydelig.
På slutten når barna blir sliten kan det hende jeg setter i gang en lek som stikkball, kanonball eller nappe hale.
55 min


Alle kan klatre så jeg konsentrerer meg om de som er ved buldreveggen og har teknikk med dem.
Vise-Forklare-metoden
Klatring er en individuell aktivitet og det er vanskelig å ha noe opplegg på dette for så små barn med forskjellige forutsetninger. Jeg har derfor litt teknisk trening for de som vil på buldreveggen og prøver å gi tilbakemelding til de som går dit.
Avslutning
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
- Avslutning med info om neste trening.
Avslutning i ring
-Alle sitter i en ring
5 min
Vise-forklare- metoden
Avslutte økta i hyggelige omgivelser for å skape et godt og trygt miljø.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar