Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 13. mars 2018

Uke 11

  NAVN: Sebastian Nielsen
DATO FOR GJENNOMFØRING: 13.03.18
HVA: SFO
HOVEDMÅL: Ha det gøy den siste økta. 
Ferdighetsmål: At barna skal klare å mestre forskjellige øvelser, og at de skal ha det gøy. Nå vil jeg begynne å jobbe med den aerobe utholdenheten og styrke med barna.
Kunnskapsmål: Barna skal lære forskjellige leker som påvirker dem positivt.
Holdningsmål: At jeg skal bidra til et trygt miljø, og at jeg skal være positiv og bestemt.
STED: Wennersborg SFO 
UTSTYR: Bånd, klokke, ball, kjegler.
TID: 60 minutterØKTPLAN 
Tid
Hva
Hvordan 
Hvorfor 
Metode
5 min
INNLEDNING
- Samle alle i en sirkel
- Kjapp gjennomgang av dagens aktiviteter.
- Be dem sitte på benken.

Dette gjør jeg fordi jeg skal starte økta, og for å få best mulig kontroll.

10 minGENERELL DEL 
    
-  Stiv heks
     


      
-   Rydde hagen.-     En person er heksen, også skal resten løpe rundt i salen og prøve å ikke bli tatt. Hvis du blir tatt må du stå stille helt til noen kryper mellom bena på deg.

       
-        Gruppen deles i 2 lag med benker som skiller dem på midten. Alle elevene har en ertepose hver, og når jeg sier ifra er det om å kaste alle erteposene over til den andre siden. Når jeg sier stopp så skal jeg telle hvem som har klart å "rydde hagen"/ de som har minst erteposer på sin side, og de er vinnerne.

Vi varmer opp fordi:
·        Øke motivasjonen
·        Øke prestasjonsevnen både fysisk og psykisk
·       Forebygge skader
·        Omstille kroppen fra hvile til arbeid
jeg valgte å ta navnelek fordi det er en måte for meg å bli kjent med barna på. Også valgte jeg stiv heks fordi det er en morsom sistenlek, og den får ungene varme.
Følg-meg- metoden
Vise og forklare
10 min
SPESIELL DEL

-dansk stikkball.
-dansk stikkball er en type stikkball hvor de som blir skutt må sette seg ned på gulvet helt til de har fanget en ball, også for å bli fri så må de sende ballen videre til en annen som sitter nede.
Samme som over. Det er gøy for ungene, og det er litt konkurranse med, som kan øke motivasjonen.
Vise og forklare
30 min


HOVEDDEL 

- Kanonball- Haien kommer-  Tarzansisten


-  Eventuelt dansestopp 


1. 2 lag, 1 konge på hvert lag. Blir man skutt så går man over til kongen på det andre laget.

2.     En er hai, også deler jeg klassen i 4. Om å komme unna haien når jeg roper at den kommer. Blir man tatt, så blir man hai.

3.   Vanlig tarzansisten.

4.    Jeg spiller musikk, alle skal danse helt til jeg stopper, de som ikke stopper er ute, og de må ta et froskehopp, pushup eller situp.
Disse øvelsene er basert på at ungene skal ha en morsom opplevelse med leik og idrett. Alle lekene krever forskjellig fra elevene, og jeg prøver å tilrettelegge for at folk er forskjellige, og at de er flinke i forskjellige ting. 
Vise og forklare
5
min
AVSLUTNING 
-        Liten dialog om hvordan det har vært

Samles i sirkel:
Her skal de få spørre meg om ting de lurer på, så skal jeg stille noen spørsmål om økta, og om hvordan det har vært
Dette gjør jeg får å kunne oppsummere hva barna tenker om økta, hva jeg kan gjøre bedre, og forslag til hva jeg kan ha neste gang

1 kommentar: