Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 20. mars 2018

Økt Åsen


ØKTPLAN, GAMLEGRENDÅSEN SFO, ØKT 1NAVN: Njord Are Ulleberg og Jenny Marie Halden                                          

DATO FOR GJENNOMFØRING: 21.03.2018

TID: 60 min

MÅLGRUPPE: 2./3. klasse?

UTSTYR:

STED: Gamlegrendåsen Skole, gymsal

HOVEDMÅL: Bli kjent med elevene og skape trygghet gjennom ulike leker

 

Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
3 min
Oppstart
Presenterer oss selv for elevene og forklarer hva vi skal gjøre i dag


For å skape trygghet og respekt, samle gruppa
15 min
Oppvarming

G-del
Navneleken med bevegelser (5 min)
S-del
Streksisten (10 min)


Alle barna står i en ring, vi er også med. Leken går ut på at en elev starter med å si navnet sitt, for så å si «Og jeg gjør sånn». Dette kan for eksempel være å hinke, hoppe eller snu seg rundt. De andre elevene svarer: «Hei xxx, du gjør sånn» og gjentar bevegelsen eleven gjorde.

Starter med at en person har’n, og skal prøve å ta de andre. Det er bare lov til å gå på strekene, og dersom man går utenfor må man ta 3 spensthopp. Etter ca. 5 min er det 2 som har’n. Når man tar noen, er det de som blir tatt som har’n, mens den som hadde’n før er fri


Hindre skader
Øke prestasjonsevnen
Øke motivasjonen

For å bli kjent, samtidig som vi får litt bevegelse og starter blodgjennomstrømningen før øktaFor å øke kroppstemperatur og blodsirkulasjon for å bli klar for økta.
Vise og forklare.
Forklarer først leken, for så å gjøre det selv og få de andre til å svare.


Vise og forklare. Forklarer leken og øvelsen man må gjøre dersom man blir tatt
40 min
Hoveddel
Lenkesisten (10min)

Sykehussisten (15min)


Kanonball (15min)


Starter med at en elev har’n. Hvis man blir tatt må man holde den som tok i hånda, slik at det dannes en lengre lenke for hver som blir tatt. Etter hvert kan vi starte med at to eller tre elever har’n.


Velger ut en som har’n. Legger ut to matter på hver side av hallen, som er sykehuset. Dersom man blir tatt må man legge seg ned, og for å bli fri må man fraktes av andre elever til «sykehuset». Når man hjelper andre til «sykehuset» er man fri.


Deler elevene i to lag, og setter opp benker på midten av hallen. Hvert lag velger en konge/dronning, som står på motsatt banehalvdel bak den bakerste streken. Dersom man blir skutt må man gå over til sin konge/dronning. For å komme seg fri, må man skyte en på det andre laget. Dersom alle spillerne på det ene laget er skutt, kommer kongen/dronningen ut. Denne har 3 liv, og dersom den blir skutt 3 ganger har det andre laget vunnet.
En lek hvor man må samarbeide, noe som skaper trygghet i gruppen. Elevene er i god aktivitet. Øker antallet elever som har’n for å øke vanskelighetsgraden og motivasjonen


En lek hvor elevene må samarbeide for å klare det, som igjen skaper trygghet hos hverandre
En konkurranse for å øke motivasjonen hos elevene.

Vise og forklare på alle lekene.
5 min
Avslutning

Oppsummering av økta, hvordan har det vært?
Rydde utstyr, samle elevene i en halvsirkel og spørre om hva de likte, hva de ikke likte, og hva de ønsker å gjøre senere.
For å få tilbakemelding på økta, slik at vi kan forbedre oss til neste økt.


2 kommentarer:

  1. God plan. Husk neste gang å ha noen tanker om hvordan utvikle leken - eks streksisten - kun gå, hoppe, baklengs etc. - Dette skapere variasjon og utfordrer barna.

    SvarSlett
  2. Økta gikk greit, men navneleken på begynnelsen ble ganske kaotisk. Kunne ha organisert denne bedre ved at vi gikk i ring med navnene i stedet for at de fikk velge hvem som skulle være neste. Hadde planlagt litt mange leker, og rakk ikke sykehussisten. Til neste gang vil jeg fokusere på en hovedlek, og ha forskjellige varianter av denne. Synes det fungerte bra å få de stille ved å stelle de inntil en vegg slik at alle hadde oppmerksomheten rettet mot meg når jeg skulle forklare en ny lek. Fikk litt mindre tid, ettersom hallen ikke blir ledig før 10 over to, og mange av barna måtte hjem kl. 15.

    SvarSlett