Aktive Lokalsamfunn

fredag 16. mars 2018


NAVN: Matilde heggeli
DATO FOR GJENNOMFØRING: 20. mars 2018
HOVEDMÅL: Ha det gøy med forskjellige leker og at de kanskje lærer noe nye leker.
Ferdighetsmål: At barna skal ha det gøy, og at de får en følelse av mestring gjennom ulike leker. Vi jobber med både den aerobe utholdenhet og
Kunnskapsmål: Barna skal lære forskjellige leker som påvirker dem positivt.
Holdningsmål: Jeg skal bidra til at de får en bra opplevelse og jeg skal være positiv og bestemt.
STED: Wennersborg SFO 
UTSTYR: Bånd, softball, ertepose, tarzanting, fotball
/basketball
TID: 60 minutter

Tid
Hva
Hvordan 
Hvorfor 
Metode
5 min
INNLEDNING
-Fortelle navn
Samle alle i en sirkel
- Fortelle litt om hva vi skal
- Setter oss i sirkelen på midten.
Få dem i ro.
Første økta forteller også alle navn.
10 min
GENERELL DEL     
-   Rydde hagen.
 
 
 
 
 
 
- Nappe hale
- Deler gruppen i 2 lag og skiller dem med streken på midten. Alle får hver sin ertepose. Når jeg sier ifra så er det om å gjøre å bli kvitt alle erteposene. Jeg sier når det er stopp, og da teller vi opp. Den som har færrest erteposer har vunnet.
 
-Alle får hvert sitt bånd som de fester i buksa slik at det blir en hale. Det er om å gjøre å ta andre sine haler. Den som sitte igjen med flest er vinner.
 
 
Vi varmer opp fordi:
·        Øke motivasjonen
·        Øke prestasjonsevnen både fysisk og psykisk
·       Forebygge skader
·        Omstille kroppen fra hvile til arbeid
Velger leik oppvarming for at det skal bli gøy og motiverende.
Følg-meg- metoden
Vise og forklare
10 min
SPESIELL DEL
 
- kanon ball
- Deler gruppen inn i 2 lag. 1 lag på hver side av midtstreken. Hvert lag velger ut en konge. Setter så opp en benk bakerst på hvert lag sin bane. Kongen skal stå bak denne benken, men på motsatt bane. Blir du skutt må du over på andre sida og bak benken sammen med kongen. Om det kommer en ball over til kongen og resten som står der, så kan de skyte seg fri (skyter en på motsatt lag).
Gøy for barna med lek.
Vise og forklare
30 min
HOVEDDEL 
 
- Haien kommer
 
 
 
-  Tarzansisten
 
 
-  Tunnelsafett
 
1.           En hai på midten. 4 lag i hvert hjørne. De løper rundt haien. Når haien slippes løs, må en komme seg til eget hjørne.  
 
2.         Vanlig tarzansisten.
 
3.      Alle står på en rekke med beina spredt ut. Den som er foran skal trille en ball gjennom alle beina. Og når den bakerste får tak i ballen skal han løpe frem. Og trille gjennom på nytt.
 
Det er motiverende og vi velger å kjøre leik, slik at de skal få en gøy opplevelse. Lekene krever forskjellige egenskaper, så de får prøvd seg på litt forskjellig.
Vise og forklare
5
min
AVSLUTNING 
-        Liten samtale om hvordan det har vært.  Og kanskje vi tøyer litt.
Samles i sirkel:
 Tenker å hære med de hvordan de syntes økten har vært og om det var gøy.
Dette gjør vi for å samles og ha en liten oppsummering og kanskje de kan komme med ønsker til neste gang.

1 kommentar:

  1. Dette er en god plan. Viktig at du knytter innhold til målet for økta. Begrunn dette.

    SvarSlett