Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 3. februar 2015

Øktplan for gøy i gymsalen uke 6

Navn: Line Selvén Aasland og Sigrun Nørstebø
Dato: 3. februar.2015
Time: 14:15- 15:00
Målgruppe: Elever i 4. klasse, SFO
Klasse: 3IDA


Tema: Allsidig aktivisering, gøy i gymsalen

       Mål: Utfordre elevene gjennom spennende, motiverende og varierte øvelser/ leiker og bli kjent med hverandre.


·       Ferdighetsmål: Mestre øvelsene og ha det gøy

Kunnskapsmål: Bli kjent med oss som instruktør

Holdningsmål: Høre på beskjeder og gjennomføre øvelsene vi har planlagt


Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING
-          Generell del

Nappehalen

Alle har en hale og skal prøve å ta anders haler.
Poenget er å få flest haler når jeg blåser i fløyta.

7 min

Vis og forklar.

Bli varm gjennom morsom lek. Det er ikke for brå bevegelser, men barna blir varme og prestasjonsevnen øker. Samtidig forebygger de skader og motivasjonen øker.


OPPVARMING
-          Spesiell del

Dansesisten
En eller to har den og skal gi en bevegelse til den man tar. For å bli fri må noen komme bort å gjøre det samme.

8 min


 

Apemetoden

Sangleken gir motivasjon og blir konkurranse preget. Dette gjør at elevene syntes det er gøy selv om det er slitsomt.
HOVEDDEL
Kanonball
Klassen deles i to lag. Hvert lag velger en konge eller dronning som står på motsatt banehalvdel bak en strek. Hvis en av elevene blir truffet, er den tatt og går den over til kongen/dronningen sin. For å bli fri må man skyte en motstander. Når alle på laget er skutt, kommer kongen (som har tre liv) ut på banen. Dersom en på laget til kongen treffer en motstander og dermed kommer ut på banen igjen, går kongen tilbake. Han er bare på banen alene.

27 min
Vis og forklar.
Dette er en lek som er morsom og gir motivasjon til elevene.

Pasninger som gjør at elevene må holde konsentrasjonen opp selv om man blir sliten.

Konkurranse synes elevene er gøy og de får utfordret ballkontrollen sin.

Spill på slutten, noe elevene liker. Det gir dem motivasjon.

Oppsummering/avslutning
3 min
Plenum
Oppsummere og gjenta viktige punkter av det som vi har gjort / gi ros/ motivere

Snakke litt om det er noen aktiviteter de liker å gjøre, som fotball eller noe annet de syntes er gøy

1 kommentar:

  1. Danse-sisten var veldig vellykket, dette syntes de var veldig morsomt og de var veldig flinke til å finne på ulike danseøvelser. Elevene var veldig flinke idag og de oppførte seg som de skulle.

    SvarSlett