Aktive Lokalsamfunn

lørdag 16. oktober 2021

Økt 1, Uke 41, Rideskole LT3, Helene Neumann

Dato: 14. oktober 2021

Tid: 60 min

Nivågruppe:  LT 3

Utstyr:  Bommer

Sted: Stall-K

Mål: Ri over bommer med kontroll på utvendig skulder og øve på kontroll og overganger i galopp


 

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode/ kommentar

Oppvarming

5

Innledning

Opprop og utdeling av hester.

 

Påstigning

Elevene får utdelt hver sin hest, henter hesten i stallen og tar den med ut i hallen.

De stiller stigbøyler og gjord selv, jeg hjelper til om det trengs.

Utstyret stilles inn etter rytter og gjorden strammes for at salen skal ligge stabilt og sikkerheten ivaretas.

 

 

 

Oppgavestyrt

5-10min

Generell del

Skritte opp

Skritte opp på lange tøyler rundt på firkantsporet.

Ta opp tøylene og fordele på to storvolter. Jobbe med runde de på voltene.

 

Varme opp hestene og rytterne. For hestene er en gradvis økning i belastningsnivå og intensitet viktig for å forbygge skader.

Oppgavestyrt

10

Spesiell del

Overganger skritt/ trav, gjennomgang av hva fokuset er når de rir over bommer

Begynner å trave, alle gjør overganger mellom trav og skritt samtidig på kommando fra meg.

 

Vi går gjennom hva de skal ha fokus på når de skal ri over bommene, jeg spør elevene hva de husker fra tidligere.

 

1.Blikk

2.Trykk med sjenklene.

3.Støtte på tøylen.

4.Ridevei rett over bommene

 

Fokus på kontroll på tempo fra start.

 

Bli kjent med bomarbeid. Ri hestene i riktig tempo og bli kjent med hvilket tempo hver enkelt hest må gå i.

Oppgavestyrt

Hoveddel

15-20min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min

Bomarbeid i trav på langsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galopp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ri over fire bommer på langsiden i trav begge veier. Jeg gir tilbakemeldinger underveis or repeterer fokuset etter behov.

 

 

 

 

 

 

 

Fatte galopp på firkantsporet. Alle gjør overganger mellom trav og galopp samtidig etter beskjed fra meg.

 

 

 

 

 

Skulderkontroll er viktig ikke bare for å styre hesten, men når de etter hvert skal begynne å lære mer om å løsgjøre hestene er det vesentlig å ha kontroll på sidene.

 

 

 

 

 

 

 

Høyere tempo gir høyere vanskelighetsgrad.

Få trent på galopp hver time, kontroll på tempo og overganger mellom gangartene.

 

 Oppgavestyrt

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutning

10min

 

Trave ned

 

 

 

Skritte av og tilbakemeldinger

 

 

 

 

 

 

Trave lett i en lengre form. Prøve å runde hestene på firkantspor og volter.

 

Skritte på lange tøyler på firkantsporet. Rose hestene.

 

Jeg oppsummerer timen.

 

Jeg gir tilbakemelding til hver enkelt og tar ønsker for neste gang.

Avslutte økten. Bli mer bevegelig i hestens sider. Få ned pulsen. Unngå skader.

 

Jeg gir tilbakemeldinger og har en kort samtale med hver enkelt for å ivareta individualisering og få eventuelle innspill fra elevene.

Oppgavestyrt

1 kommentar:

  1. Økta gikk fint, jeg kjente noen av elevene fra før, men noen var helt nye for meg. Det var noe spredning i nivå, men synes at den planlagte økt funket bra, og jeg trengte ikke å tilpasse den noe særlig. De har god kontroll på trav, og har påbegynt arbeid med galopp, så jeg tenker å ha litt mer fokus på det fremover så alle blir tryggere og får mer kontroll i galopp. Etter hvert vil jeg også introdusere øvelser i galopp. Jeg brukte litt ekstra tid til å ta en individuell prat med alle på slutten, for at alle skulle føle seg sett og at jeg skulle få en god start med de jeg ikke allerede kjenner fra før.

    SvarSlett