Aktive Lokalsamfunn

lørdag 24. januar 2015

Teknikkskolen Økt 9


Navn: Mads, Mikkel, Martin, Marius, Even og Joanna
Dato: 25. Januar
Økt: Nr. 9
Målgruppe: Jenter og Gutter 12 år
Ferdighetsmål: Elevene skal få innlæring i de nye teknikkene og øvelsene vi skal begynne med fremover. Mottak og pasning er de teknikkene som vil være i fokus.
Kunnskapsmål: Elevene skal lære å tørre å senke tempoet for å få teknikken riktig til. De skal også lære å øke tempoet på utførelsen av teknikken etter hvor godt de mestrer den. 
Holdningsmål: Elevene skal lære at dette er verdens viktigste trening, hvor man øver og terper på teknikken for å bli bedre fotballspillere. Denne gangen introduserer vi elevene for et nytt fokus, nemlig pasning og mottak av ball. Dette vil forhåpentligvis gi motivasjon til å gjennomføre treningen med god konsentrasjon.


Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
10 minutter
Velkomst og gruppeinndeling
RS roper opp elevene og forteller om økten + deler de inn i grupper.
For å få oversikt over hvem som møter opp, og for å gi informasjon om  hva spillerne skal gjøre og hva fokuset for øktene fremover er.
15 minutter
Oppvarming
 Instruktørene gjennomfører en individuell oppvarming med hver sin gruppe. Samtlige deler i oppvarming skal inneholde momenter fra rytmeøvelsene vi hadde i hovedfokus i 1. periode.
Oppvarmingen gjøres for å forberede spillerne på hoveddelen ved å øke prestasjonsevnen, konsentrasjonen og lysten til å trene. Oppvarmingen gjennomføres også for å forebygge eventuelle skader.  
Individuell
 10 minutter
·         Hovedoppgaver
·         Idealbilde av deløvelse
Instruktørene viser idealbilde av deløvelsene som elevene skal gjennomføre senere i økta.
For å gi elevene et riktig bilde av hvordan de forskjellige deløvelsene skal utføres. På denne måten vil elevene ha en ide om hvordan de skal utføre øvelsene.
Vise og forklare
Totalt:
45 minutter

15 minutter
30 minutter 
Hoveddel


Pasninger i firkant
 2 delt: spill og firkantøvelse


Instruktørene deler elevene på sin gruppe i 2 grupper på 4 stk. Deretter setter de opp 2 firkanter som elevene skal bevege seg fritt innenfor. I firkanten vil oppgaven til elevene være å sentre ballen i en tvungen rekkefølge, med tvungen 2 touch.
 2 og 2 grupper veksler på å spille og å gjennomføre en firkantøvelse. Periodene mellom vekslinger er 4x7 minutter med 1 minutt pause.
Firkantøvelsen baserer seg på at spillerne skal sende ballen I et kvadrat til hverandre mens de har passivt press av en annen spiller. På denne måten må spillerne orientere seg I forholdt til spilleren som presser og mottaket må være retningsbestemt slik at pasningen blir best mulig. 
Spilldelen er vanlig 4 v 4 med fokus på at elevene skal bruke det de har lært i deløvelsene. Scoring foregår ved å skyte ballen i små mål.


 Dette gjøres for at spillerne skal lære å orientere seg i forhold til medspillerne i tillegg til at de må ha korrekt mottak og sende presise pasninger for å treffe medspillerne ettersom de hele tiden er i bevegelse. Instruktørene skal se etter følgende tekniske momenter:
- Avslappet mottaksfot
- Lett bøy i stand fot
For at eleven skal lære å ha fokus på å få mottaket av ballen VEKK fra motstander. I tillegg skal momenter fra den tidligere deløvelsen følges opp.


For at elevene skal få mulighet til å bruke de momentene de har lært tidligere i økta som igjen gjør det lettere for de å gjennomføre det i kampsituasjoner.
Vise og forklare         (Som vist i idealbilde)
Totalt: 
10 minutter
5 minutter
5 minutter
Avslutning

Individuell uttøying i gruppene.
Felles oppsummering, RS oppsummerer.


Individuell uttøying i gruppene, hvor instruktørene styrer selv.Felles oppsummering av økten i midten helt til slutt.


For å forebygge skader, forbedre bevegeligheten og fremme restitusjonen.


Oppsummeringen skjer for å få frem hva vi har fokusert på og lært i løpet av økten, samtidig som elevene blir oppfordret til å trene på egenhånd.
Apemetode

12 kommentarer:

 1. I denne økta hadde jeg i utgangspunktet 7 barn, men til oppvarminga måtte jeg ta 13-14 stk. Det gikk helt greit. Vi begynte med noen enkle føre øvelser for å bli gode og varme. Etterhvert gjennomførte de flere av rytmeøvelsene som var i fokus før jul. Mot slutten av oppvarminga hadde vi en leddutslagsdel.
  I hoveddelen valgte jeg å la alle barna være i samme firkant. Jeg følte at jeg måtte være flinkere til å holde dem i gang, og de var ikke like konsentrerte. Jeg tok derfor en pause og fortalte dem grundig hva som var hovedpoengene og at de måtte konsentrere seg om første berøringene og tilslaget på ballen. Jeg følte det ble bedre etter praten, og jeg gikk etterhvert inn som passiv motstander.
  Under spilldelen kunne jeg hvert flinkere til å coache, og gitt flere konkrete tilbakemeldinger på hovedpoengene med treningen.
  I den siste pasningsøvelsen følte jeg kvaliteten ble bedre etterhvert som de kom inn i øvelsen.
  Under uttøyningen gikk vi gjennom økta, og vi var samstemte i at det alt i alt var en ganske godt gjennomført økt, men at de til tider mistet konsentrasjonen.

  SvarSlett
  Svar
  1. Du nevner viktige fokusområder til neste gang. Sett fokus på det du selv mener kunne være gjort bedre.

   Slett
 2. Jeg var ikke på treningen, fordi jeg var på hyttetur ved Lillehammer.

  SvarSlett
 3. Jeg hadde 2 av 8 spillere i dag som gjorde at jeg og Mikkel slo sammen gruppene slik at vi vi fikk en gruppe på 8. Godt fornøyd med økta, og det syntes at ungene hadde vært igjennom øvelsen en gang før. Engasjementet var like bra som forrige gang men kvaliteten var bedre. Det var bra fokus i gruppa selv om det var noe tull. I og med at vi var to instruktører fikk vi mye bedre tid til å veilede hver enkelt og vi hadde mye bedre kontroll på gruppa. Jeg synes pasningsøvelsen med fokus på tilløp og pasninger langs bakken gikk sent i starten, men det tok seg opp på slutten. Jeg valgte å bryte det opp iblant for å vise dem idealbildet noen flere ganger og utfordret dem med spørsmål om hva som er viktig med disse momentene. I tillegg fortalte jeg dem om viktigheten av et retningsbestemt mottak når motstandere er i nærheten. Det var tydelig at etter dette fikk de større fokus på det og mange fikk en svært positiv utvikling. Ungene synes det var vanskelig å bevege seg inn i rom og samtidig fokusere på å ta i mot ball og sende videre, de klarte ofte bare en av delene. Dette bedret seg utover i økta. Vi brøyt opp med to spill sekvenser som ungene synes var veldig morsomt. For å få fokus på mottak og pasning satt vi på kriteriet maks 2 touch dette hjalp mye i andre spillsekvens. Deretter gikk vi til "gjennom fiendeland" som gikk ganske tregt hvor ungene slet med å få det til. Jeg tror dette vil bedre seg neste gang siden de nå har vært igjennom det en gang. Vi avsluttet med en spillsekvens på slutten igjen med maks 2 touch. Avslutningen bestod av uttøyning og gjennomgang av økta. Alt i alt godt fornøyd med økta.

  SvarSlett
  Svar
  1. Fint at dere får bedre tid til å veilede hver enkelt. Dere bør jobbe med dette "tullet" - identifiser tidlig og gjør noe med det.. Fint at dere ser variasjonsmuligheter - jfr bryte opp med spill.

   Slett
 4. Jeg og Marius hadde begge ganske reduserte grupper, så vi slo oss sammen og fikk en fin gruppe på 8. vi varmet opp sammen som 1 gruppe hvor marius kjørte den generelle delen, og jeg tok meg av rytmeøvelsene. I rytmeøvelsene startet jeg med enkle øvelser som alle mestret og hadde litt repetisjoner på det, og mot slutten ga jeg dem litt utfordrende finteøvelser som de synes er morsomt å lære. Videre delte vi inn i to grupper og hadde pasningsøvelsen. Ungene på gruppa mi hadde en tendens til å stå veldig mye stille, så jeg måtte være mye mer aktiv for å holde dem igang. Tok flere drikkepauser for å bryte opp hvor jeg samlet alle og spurte dem litt om hvordan de syntes det gikk, og forklarte dem hvordan dette kan sammenlignes med kampsituasjoner. Mot slutten av øvelsen, når de fikk skikkelig teken på den, gikk jeg inn som passiv motstander for å øke vanskelighetsgraden og for å lære dem å ta med ballen på 1. touchet vekk fra motstander. Siste biten spilte vi med 2. touch og hadde faktisk en del veldig gode pasninger og 1. berøringer, så var tydelig at de hadde tatt med seg fokuset på tilslag fra deløvelsen og inn i kamp.

  SvarSlett
  Svar
  1. Du tilpasser og endrer forutsetningen underveis. Det er veldig viktig å lese gruppa og tilpasse underveis. Fortsett med godt fokus på læringsmomentene.

   Slett
 5. Mads tok oppvarmingen med både min og hans gruppe i dag. I mellomtiden snakket jeg med en elev som var tilstede fra min gruppe, men som hadde en kneskade som gjorde at han ikke kunne være med. Derfor slo vi noen enkle pasninger og jeg prøvde å få han til å holde seg varm. Etter Mads hadde kjørt noen rytmeøvelser med både min og hans gruppe som oppvarming, delte vi oss i to. I dag fikk jeg en veldig god gruppe ferdighetsmessig, og de tok øvelsene fort. De var veldig flinke, og jeg prøvde å konsentrere meg mer om detaljer fordi de mestret øvelsene såpass bra. En ting vi skal jobbe videre med neste gang er å bli roligere når det gjelder å ta med seg ballen på 1 touch BORT i fra motstanderen.
  I spilldelen var min gruppe overlegne, noe som kan være litt lærdom til neste gang er at lagene bør være jevnere slik at det blir gøyere for alle. Vi spilte også med jentene på gruppene i da , og jeg fikk to jenter, noe som fungerte overraskende godt på laget. Etter spilldelen og deløvelsen ett lag kjørt på siden, sto uttøying for tur, og vi kjørte en normal uttøyingsdel hvor jeg lot elevene vise hvilken tøyeøvelser vi skulle gjennomføre, men sørget samtidig for at vi gjennomgikk de mest nødvendige øvelsene. Jeg er veldig fornøyd med dagens økt, og synes den ble gjennomført på en god måte, men som Ragnar sa på slutten i dag må vi som instruktører bli enda bedre til å se etter det vi faktisk trener på, og ikke kun rose spillere som finter bra eller har et godt skudd.

  SvarSlett
  Svar
  1. Bra jobbet. Husk som RS peker på - fokus på læringsmomentene..

   Slett
 6. Jeg kjørte oppvarmingen med mine egne unger i dag! Oppvarmingen gikk ut på de rytmeøvelsene vi hadde før jul. Dette mestrer ungene bra, og det er en fin start på økta, som krever konsentrasjon og fullt fokus! Hovedøkta var helt lik som forgje gang! Dette fordi vi ønsket progresjon fra forgje økt! ungene var hadde også dette og jeg likte at de konsentrerte fullt. Etter den første pasningøvelsen så skulle vi spille kamper, med fokus på pasning og tilrettelegging. Ungene gjorde også dette bedre enn forgje gang og det var en positiv utvikling fra forgje gang. Alle gjorde sitt beste og det preget også økta.

  SvarSlett
  Svar
  1. Ser at ting fungerer bra. Ønsker tilbakemeldinger på læringsmomentene. Fint om du får frem hva som kunne vært bedre under økta.

   Slett
 7. God plan. Viktig med fokus på å gi feedback på riktig tidspunkt og på nevnte delferdighet.

  SvarSlett