Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 13. januar 2015

Gøy i gymsalen uke 3

Øktplan Gøy i gymsalen uke 3


Navn: Line Selvén Aasland og Sigrun Nørstebø
Dato: 13.01.15

Time: 14:15 - 15:15

Målgruppe: Elever i 4. klasse, SFO
Klasse: 3IDATema: Allsidig aktivisering, gøy i gymsalen 

       Mål: Utfordre elevene gjennom spennende, motiverende og varierte øvelser. Ha kontroll på elevene og få de til å gjøre som de skal.


·       Ferdighetsmål: Mestre øvelsene og ha det gøy

Kunnskapsmål: Bli bedre kjent med oss som instruktører

Holdningsmål: Høre på beskjeder og gjennomføre øvelsene vi har planlagt


Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING
Generell del

Spesiell del

Hermegåsa
Vi starter med å gå på lang rekke og ha hermegåsen.
Alle løper på en lang rekke og den første i rekken skal finne på en øvelse, når vi blåser i fløyta løper den første bakerst og en ny får å være leder.

Bompball
Det er to baller og alle står på en lang rekke. Det er om og gjøre å treffe basketkurven og dersom en ikke klarer det og den bak scorer er man ute. Vi spiller med første ut.
Om det er for mange kan vi spille på to kurver dersom vi har 4 baller.15 min
15 min


Vis og forklar


For at de store muskelgruppene skal bli varme. Starte økta med noe som er gøy, så elevene blir motivert til å fortsette.  

Starter også økte rolig for at elevene skal konsentrere seg og høre etter.

HOVEDDEL
Basketball
Vi deler inn i to lag. Det ene laget har vester også skal de spille basketball med basketball regler. Tre skitt er lov med ballen så må man sentre til en medspiller. Det er viktig at det ikke er kroppskontakt.
25 - 30 minutter med forklaring


Dette er en lek som er morsom, gir motivasjon og er ønsket av elevene. Ny pasningsøvelse der elevene må holde konsentrasjonen opp selv om man blir sliten.
Konkurranse synes elevene er gøy og de får utfordret ballkontrollen sin.
Spill på slutten, noe elevene liker. Det gir dem motivasjon.

Oppsummering/avslutning
3 min
Plenum
Oppsummere og gjenta viktige punkter av det som vi har gjort / gi ros/ motivere

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar