Aktive Lokalsamfunn

fredag 30. januar 2015

Navn: Mads, Mikkel, Martin, Marius, Even og Joanna
Dato: 1. Februar
Økt: Nr. 10
Målgruppe: Jenter og Gutter 12 år
Ferdighetsmål: Elevene skal få innlæring i de nye teknikkene og øvelsene vi skal begynne med fremover. Mottak og pasning er de teknikkene som vil være i fokus.
Kunnskapsmål: Elevene skal lære å tørre å senke tempoet for å få teknikken riktig til. De skal også lære å øke tempoet på utførelsen av teknikken etter hvor godt de mestrer den. 
Holdningsmål: Elevene skal lære at dette er verdens viktigste trening, hvor man øver og terper på teknikken for å bli bedre fotballspillere. Denne gangen introduserer vi elevene for et nytt fokus, nemlig pasning og mottak av ball. Dette vil forhåpentligvis gi motivasjon til å gjennomføre treningen med god konsentrasjon.


Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
10 minutter
Velkomst og gruppeinndeling
RS roper opp elevene og forteller om økten + deler de inn i grupper.
For å få oversikt over hvem som møter opp, og for å gi informasjon om  hva spillerne skal gjøre og hva fokuset for øktene fremover er.
15 minutter
Oppvarming
 Instruktørene gjennomfører en individuell oppvarming med hver sin gruppe. Samtlige deler i oppvarming skal inneholde momenter fra rytmeøvelsene vi hadde i hovedfokus i 1. periode.
Oppvarmingen gjøres for å forberede spillerne på hoveddelen ved å øke prestasjonsevnen, konsentrasjonen og lysten til å trene. Oppvarmingen gjennomføres også for å forebygge eventuelle skader.  
Individuell
 10 minutter
·         Hovedoppgaver
·         Idealbilde av deløvelse
Instruktørene viser idealbilde av deløvelsene som elevene skal gjennomføre senere i økta.
For å gi elevene et riktig bilde av hvordan de forskjellige deløvelsene skal utføres. På denne måten vil elevene ha en ide om hvordan de skal utføre øvelsene.
Vise og forklare
Totalt:
45 minutter

15 minutter
30 minutter 


Hoveddel


Pasninger i firkant
2 delt: spill og firkantøvelse

Instruktørene deler elevene på sin gruppe i 2 grupper på 4 stk. Deretter setter de opp 2 firkanter som elevene skal bevege seg fritt innenfor. I firkanten vil oppgaven til elevene være å sentre ballen i en tvungen rekkefølge, med tvungen 2 touch.

 2 og 2 grupper veksler på å spille og å gjennomføre en firkantøvelse. Periodene mellom vekslinger er 4x7 minutter med 1 minutt pause.
Firkantøvelsen baserer seg på at spillerne skal sende ballen I et kvadrat til hverandre mens de har passivt press av en annen spiller. På denne måten må spillerne orientere seg I forholdt til spilleren som presser og mottaket må være retningsbestemt slik at pasningen blir best mulig. 
Spilldelen er vanlig 4 v 4 med fokus på at elevene skal bruke det de har lært i deløvelsene. Scoring foregår ved å skyte ballen i små mål.

 Dette gjøres for at spillerne skal lære å orientere seg i forhold til medspillerne i tillegg til at de må ha korrekt mottak og sende presise pasninger for å treffe medspillerne ettersom de hele tiden er i bevegelse. Instruktørene skal se etter følgende tekniske momenter:
- Avslappet mottaksfot
- Lett bøy i stand fot
For at eleven skal lære å ha fokus på å få mottaket av ballen VEKK fra motstander. I tillegg skal momenter fra den tidligere deløvelsen følges opp.For at elevene skal få mulighet til å bruke de momentene de har lært tidligere i økta som igjen gjør det lettere for de å gjennomføre det i kampsituasjoner.
Vise og forklare         (Som vist i idealbilde)
Totalt: 
10 minutter
5 minutter
5 minutter
Avslutning

Individuell uttøying i gruppene.
Felles oppsummering, RS oppsummerer.


Individuell uttøying i gruppene, hvor instruktørene styrer selv.Felles oppsummering av økten i midten helt til slutt.


For å forebygge skader, forbedre bevegeligheten og fremme restitusjonen.


Oppsummeringen skjer for å få frem hva vi har fokusert på og lært i løpet av økten, samtidig som elevene blir oppfordret til å trene på egenhånd.
Apemetode


9 kommentarer:

 1. I dag hadde jeg 8 av 9 barn. Etter oppropet hadde tok jeg med meg gruppa og varmet opp. Til oppvarming hadde utførte de noen føre øvelser, før de etter hvert gjennomførte noen av de ulike rytmeøvelsene vi hadde før jul. Vi gjennomførte også en leddutslagsdel, før vi begynte på hoveddelen.
  Jeg gjennomgikk hva vi skulle gjøre før hoveddelen, og viste dem hvordan man skulle få ballen ut fra kroppen, slik at man fikk tid til å se opp.
  Ved pasningsøvelsen satt jeg opp et begrenset område, som stilte større krav til pasning og mottak, samtidig som jeg var passiv motstander. Etter noen minutter så jeg at kvaliteten og konsentrasjonen var for dårlig, så jeg tok en pause. Da vi begynte igjen valgte jeg å stå på utsiden slik at jeg hadde bedre oversikt. Da kvaliteten fortsatt var for dårlig, tok jeg en ny pause. For å øke motivasjonen litt gikk jeg inn som passiv motstander og telte brudd. Jeg syntes kvaliteten ble mye bedre med det, og de ønsket å ha så få brudd som mulig.
  Under spilldelen slo vi oss sammen med jentene. Jeg følte jeg klarte å se og gi tilbakemelding når de hadde god berøringer og pasninger, og tok hovedfokuset bort fra å vinne kampen.
  Når vi gjorde et avbrekk med "gjennom farvann" øvelsen, følte jeg de hadde god konsentrasjon, og øvelsen ble gjennomført med god kvalitet.
  Den siste spilldelen gikk også bra. Til uttøyning slo vi samme alle gruppene, slik at alle kunne prate sammen. Alt i alt gikk økta greit, men at konsentrasjonen og kvaliteten var for dårlig i begynnelsen.

  SvarSlett
 2. I dag hadde jeg bare tre jenter. Vi startet med oppvarming, som besto av ulike føreøvelser. I dag valgte jeg å vise øvelsene hver gang, siden noen av jentene slet med å forstå de da jeg bare forklarte de forrige gang. På denne måten sparte jeg tid. Etter en L-del begynte vi med første deløvelse med pasninger. Jentene husket denne fra sist, så denne var enkel å sette igang. Jeg hadde fokus på at de skulle ha et godt mottak, og kikke opp før de sendte ballen til medspilleren. Jentene ble fort lei siden de var så få, så jeg la inn litt ekstra pauser. Konsentrasjonen gikk opp etter pausene, men dalte fort igjen. Jeg gikk ikke inn som passiv motstander, men hadde en ganske liten firkant så det ble utfordrende nok for de.
  Jeg og Mads slo gruppene våre sammen på spilldelen. Her skulle vi også ha fokus på gode mottak og pasninger. Vi gikk over til en deløvelse midt i kampen; "gjennom farvann". Jeg hadde ikke vært med på den før, men Ragnar forklarte den, og den fungerte helt greit. Litt variert nivå på spillerne, så det ble ganske mange brudd. Spilldelen etterpå gikk bra. Jentene var delaktige, og de var ikke redde for å spille med guttene. Dette var det viktigste for meg, at de ikke bare ble passive, men deltok med pasninger og i dueller. Økten gikk generelt bra, men den gikk bedre etter vi slo oss sammen siden jentene ble fort lei av å bare være tre på oppvarming og pasningsøvelse. Vi avsluttet med felles uttøyning.

  SvarSlett
  Svar
  1. Fint at dere tar affære når konsentrasjonen daler.

   Slett
 3. I dag var jeg kun 6 av totalt 8 spillere(1 var skadet og var ikke med i spilldelen). Vi startet i dag med den normale oppvarmingen med rytmeøvelser og ballberøringer for å bli kjent med ball før vi går videre til den første del øvelsen. Etter oppvarmingen hadde vi en kort leddutslagsdel før vi gikk over til firkantøvelsen med fast mønster i forhold til hvem man skal sende ballen til. Jeg opplyste spillerne før vi begynte om at de skulle ha fokus på mottaket av ballen og få dette optimalt i forhold til å se opp å finne medspilleren -OVERBLIKK. Etterhvert som spillerne fikk det til bedre og bedre økte jeg vanskelighetsgraden ved at jeg gjorde firkanten mindre, og dermed setter større krav til spillerne. Til slutt gikk jeg inn som passiv motstander for å få elevene til å skjønne at de måtte ta med ballen bort fra motstander og dermed at mottaket måtte være retningsbestemt. Etter deløvelsen gikk vi over i en spilldel hvor jeg og even spilte mot hverandre. Vi brøt opp rundt 10 minutter hallveis i spillingen hvor vi kjørte en annen deløvelse som går på å sende ballen gjennom en firkant til en medspiller uten at spillerne i midten får tak i ballen. Etter dette gikk vi tilbake til spilldelen før vi avsluttet med felles uttøying. Økta i dag synes jeg gikk veldig bra, og er veldig fornøyd med innsatsen. Jeg vil fortsatt jobbe enda mer med å rose spillerne når de gjør det vi har fokus på, på en god måte, og ikke være opptatt av fine mål eller finter. Men dette er ting jeg må jobbe med økt for økt fremover.

  SvarSlett
  Svar
  1. Flott Martin. Viktig å gi tilbakemelding på læringsmomentet.

   Slett

 4. Denne økta var også preget av mye forfall, så igjen slo jeg og marius sammen gruppene våres. Vi varmet opp sammen med generell del, og finte- og føreøvelser som vanlig. Etter det var økta også veldig lik forrige økt. Vi gikk inn i pasningsøvelsen hvor de skal spille ballen i en bestemt rekkefølge mens de løper rundt omkring. Fokuset på denne økta var å få opp blikket, så jeg stoppet et par ganger og utfordra med spørsmål som ledet til at for å kunne på opp pasningstempoet, må du hvite hvor du skal spille ballen før du får ballen i beina, altså du må orientere deg. Etter dette fikk barna mer forståelse og hadde mer fokus på å kikke opp før de fikk ballen. Når vi skulle spille var vi bare 4 på lagene istedenfor 5 som vi har vært før, men det funket mye bedre faktisk med bare 3 utespillere. Vi fikk se mye mer pasningsspill enn vi har gjort før, så dette er noe vi skal ta med oss videre til neste økt.

  SvarSlett
  Svar
  1. Bra Mikkel. Ta med deg videre de tingene som fungerer etter hensikten.

   Slett
 5. Denne økta hadde jeg hele 6 spillere! Det vil si at det kun var et par spillere som var fraværende. Vi varmet opp med, en generell del, spesiell del og en leddutslagdel. Vi brukte ballen på oppvarmingen og det med de øvelsene som hadde i fjor på teknikkskolen altså rytmeøvelser. Etter dette hadde vi pasningsøvlesen vi har kjørt de tre siste gangene. På starten var ungene litt ukonsentrerte, så jeg måtte være litt strenge med de! Dette gjorde at de skjerpet seg og gjennomførte øvelsen mye bedre. Etter denne øvelsen gikk vi over til spill og mitt lag spilte mot martin sin gruppe. Kampene var relativt jevne, og det var en utfordring for spillerne siden de spilte mot andre som var jevngode. Temaet for økta var 1 berøring, som skal ut fra kropp og dette var det meninga og dra med inn i spilløkta også! Oppgaven for oss instruktører var å bare ha fokus på denne førsteberøringen og det var det vi skulle kommentere under økta. Noe som stiller store krav til oss som instruktører. Men jeg syntes dette gikk veldig fint og det var progresjon for min egen del fra sist. Mellom kampene brøyt vi opp med en liten del med firkant der en jager i midten, denne øvelsen setter også krav til førsteberøring. Økta var bra sett under ett, selvom ungene nå begynner å bli litt lei av de samme øvelsene hver gang. Dette stiller større krav til oss instruktører. Men det går bra

  SvarSlett
 6. Denne økta hadde jeg så få spillere at vi slo sammen gruppa med Mikkel slik at vi totalt fikk 8 spillere. Oppvarminga bestod av rolig jogg med diverse øvelser i G-delen, rytmeøvelser i s-delen og uttøyning i L-delen. Pasningsøvelsen gikk denne gangen veldig bra med mye bra bevegelser og godt førstetouch av samtlige. Tydelig at det er forbedring. De tok raskt dagens tema som var å bruke blikket til å se opp og finne emdspiller. Det klarte de bra. Siste del hoppet jeg inn som en passiv motspiller og utfordret dem til å ha et retningsbestemt mottak noe et par av spillerne mestret greit. De var fokuserte og det var minimalt med tull hele økta, godt fornøyd med konsentrasjonen i gruppa og jeg tror det har noe med at jeg tar pauser hyppigere. Ette røvelsene gikk vi over til spill med fokus på det som har vært momentene den siste tiden, ball langt nok ut fra kroppen til et bra tilløp. Pasnisngspillet var bra og vi valgt å ikke legge på touch begrensinger. Vår oppgave var å se etter førsteberøringen noe vi hyppig kommenterte og de tok kommentarene til seg. Dette gikk bra og de forbedret seg gjennom økta. Øvelsen gjennom fiendeland var igjen vanskelig for spillerne men på slutten fikk de virkelig dreisen på det og mestret det vi skulle ha fokus på, førsteberøringen og de momentene som følger med. Ga mye skryt for det. Vi rundet av med spilling igjen med samme fokus. JEg avsluttet økta med uttøyning og en oppsummering. Ungene føler at de blir bedre og synes øktene er morsommme som er hovedmålet. Jeg er godt fornøyd emd egen innsats og ungenes innsats.

  SvarSlett