Aktive Lokalsamfunn

onsdag 21. januar 2015

øktplan før økten 21.01.15

Hei,
I dag skal vi fortsette et skarpt fokus på pasninger. under ligger øktplanen. I dag styrer jeg, Pål Magnus. timen

ØKTPLAN
Basketball for unge


NAVN: Pål Magnus Østern                                                                                                   DATO:21.01.2015

Målgruppe: elever på 10 og 11 år, uerfarne elever innenfor basketball.

Mål for økta: starte innlæringen av en ny teknikk innenfor basketball - pasninger
Ferdighetsmål: Øke tekniske ferdigheter, øye-hånd koordinasjon og rytme i forskjellige typer pasninger.
Kunnskapsmål: få en bedre forståelse for forskjellige typer pasninger og hvorfor vi bruker disse.
Holdningsmål: Fair-play, oppføre seg bra mot alle andre. Inkludere alle.
UTSTYR: ball, kurv, fløyte.

TID/Utstyr
Hva
Hvordan
Hvorfor
Treningsmetode
Oppvarming:
G-del: 5 min
L-del: 2 min
S-del: 3 min


Fri jogg m/ ball i parLett tøy på visse deler av kroppenPasningsøvelse

Fri jogging i hallen med ball i par. Når jeg blåser i fløyten skal de sentre til partneren sin for så å bytte retning de jogger i.

Eleven gjør samme tøyningsøvelse som trener. Dette er tøy på skuldre, triceps, bryst og bakside lår. 30 sekunder hver, 15 sekunder hvert lem.

Fortell 3 forskjellige pasningstyper.
Elevene forblir i par hvor de skal bevege seg over hallen for så å jogge tilbake. Elevene i par står med fjeset mot hverandre for så å sentre frem og tilbake og bevege seg sidelengs opp til motsatt side av hallen. Jogger tilbake og bytter rekke de var i. Treneren vil si ifra hvilken type pasninger de skal sentre.
Omsetter kroppen fra hvile til arbeid

Forhindrer skade.
Øker ballferdigheter

Gjør seg klar til hoveddelen. Øker intensitet.
G-del: vis og forklar

L-del: apemetoden

S-del: vis og forklar gjennom å bruke et elevpar og evt. korrigere på hva de gjør.


Hoveddel:
Ca. 10 min


Ca. 10 minResterende tid av hoveddel.


Parpasninger.pasningssirkelpasningslek
Treneren får en elev til å vise pasning og tar opp viktige elementer ved bevegelsene. (lobpasses, chestpasses & bouncepasses). Videre skal elevene stå ovenfor hverandre for å terpe på pasningene. Starter med chestpass. Evt. legge til to baller i hver gruppe.

Elevgruppen deles i to evt. tre hvor de skal danne en sirkel. De vil så bruke to baller (mulig flere) for å sentre rundt om i sirkelen med fokus på viktige elementer for pasninger. Gjør det om til en konkurranse der hver sirkel teller pasningene sine på tid. Kan legge til regler som ikke sentre til nærmeste person, må si navnet på personen du sentrer til, eller hvordan type pasning det skal være.

 Gruppen deles i to eventuelt fire hvor de skal innad laget sitt klare å sentre pasninger 10 ganger uten at motstanderen slår bort ballen.
Pasningene blir resatt om ballen blir berørt i luften, ikke i hendene eller på vei ut fra hendene.
Vurderer aktivitetsnivået på gruppen for å se på hvor mange lag eller størrelse på banen. Alle tre pasningstyper kan være lov, eller spesifisere dette.
Økte tekniske ferdigheter, skape en rytme i teknikker. Forbedrer kroppslig samspill gjennom bedre teknikk og repetisjoner.

Legge til et stressmoment for å øke vanskeligheten i sentringen av pasningene. Elevene må skjerpe konsentrasjonen for å opprettholde gode pasninger.Øke nivået enda en gang for å skape et virkelig bilde av hvordan å spille pasningsspill i basketball.
Oppleve lagspill
Føle samvær
Ha det morsomt

Parpasninger: vis og forklar gjennom å bruke elevene og peke på viktige aspekter.


Pasnings-sirkel: vis og forklar med trener som er med og viser sammen med elever.


Vis og forklar evt. gjennom hjelp fra elever.
Avslutning:
10 minbumpballAlle elevene skyter på rekke. Treffer den bak deg før deg er du ute


Nedtrapping i intensitetsnivå

Forhindre skade

Hurtig-starte restitusjonsprosessen

Vis og forklar
2 kommentarer:

  1. denne økten inneholdt mange pasninger. barna var veldig flinke til å konsentrere seg i starten. de øvde godt på brystpasninger, men var glade når vi gikk over til spilling og gav alt for å vinne. de viste også vinnerviljen sin i bumpball-avslutningen.

    SvarSlett
  2. Pål var flink til å instruere. Han har kontroll på barna og har autoritet. Det var en god progresjon gjennom økta slik at de fikk testet ut pasningene i forskjellige situasjoner

    SvarSlett