Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 6. januar 2015

Gøy i gymsalen uke 2

Navn: Line Selvén Aasland og Sigrun Nørstebø
Dato: 06.01.15

Time: 14:15- 15:00

Målgruppe: Elever i 4. klasse, SFO
Klasse: 3IDATema: Allsidig aktivisering, gøy i gymsalen

       Mål: Utfordre elevene gjennom spennende, motiverende og varierte øvelser. Ha kontroll på elevene og få de til å gjøre som de skal.

·       Ferdighetsmål: Mestre øvelsene og ha det gøy

Kunnskapsmål: Bli kjent med oss som instruktør

Holdningsmål: Høre på beskjeder og gjennomføre øvelsene vi har planlagt


Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING
-          Generell del
Slå på ring
I denne sangleken stiller alle i en stor ring og holder hverandre i hendene. En må stå utenfor ringen mens alle de andre synger (slå på ring). Så skal den som løper slå på ryggen til en av de andre. Den som er blitt slått på ryggen, skal løpe i motsatt retning. Så er det om å gjøre å komme inn i hullet i ringen først. Den som ikke klarer å komme inn i ringen, skal være utenfor, så starter man på nytt.

7 min

Apemetoden

Sangleken gir motivasjon og blir konkurranse preget. Dette gjør at elevene syntes det er gøy selv om det er slitsomt.

OPPVARMING
-          Spesiell del
Øvelser for innebandy:
Alle elevene får hver sin ball og hver sin kølle. Det er om å gjøre å ha kontroll over sin egen ball, samtidig som man skal prøve å skyte bort de andre sine baller.
For å få litt utfordring, kan vi legge til musikk og en ny regel som går ut på å holde ballen og seg selv stille når musikken stopper.

8 min


 

Apemetoden

Dette er en lek som er morsom og gir motivasjon til elevene.
Det er konkurransepreget og det gjør at elevene blir motivert for hovedaktiviteten.
HOVEDDEL
Hjørneinnebandy
Deler klassen i fire lag. Hvert lag står i hvert sitt hjørne med hver sin benk som mål. Omgangene blir spilt et mot et lag, og de varer helt til et av lagene scorer på benken til motstanderlaget. Etter hvert bytter to av lagene plass, så det elevene spiller mot forskjellige lag.
Det er viktig å spesifisere regler som at kølla ikke skal over knehøyde.


27 minVis og forklar.
Dette er en lek som er morsom og gir motivasjon til elevene.

Pasninger som gjør at elevene må holde konsentrasjonen opp selv om man blir sliten.

Spill på slutten, noe elevene liker. Det gir dem motivasjon.

Oppsummering/avslutning
3 min
Plenum
Oppsummere og gjenta viktige punkter av det som vi har gjort / gi ros/ motivere

Snakke litt om det er noen aktiviteter de liker å gjøre, som fotball eller noe annet de syntes er gøy


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar