Aktive Lokalsamfunn

lørdag 17. januar 2015

Teknikkskolen, Økt 8

Navn: Mads, Mikkel, Martin, Marius, Even og Joanna
Dato: 18. Januar
Økt: Nr. 8
Målgruppe: Jenter og Gutter 12 år
Ferdighetsmål: Elevene skal få innlæring i de nye teknikkene og øvelsene vi skal begynne med fremover. Mottak og pasning er de teknikkene som vil være i fokus.
Kunnskapsmål: Elevene skal lære å tørre å senke tempoet for å få teknikken riktig til. De skal også lære å øke tempoet på utførelsen av teknikken etter hvor godt de mestrer den. 
Holdningsmål: Elevene skal lære at dette er verdens viktigste trening, hvor man øver og terper på teknikken for å bli bedre fotballspillere. Denne gangen introduserer vi elevene for et nytt fokus, nemlig pasning og mottak av ball. Dette vil forhåpentligvis gi motivasjon til å gjennomføre treningen med god konsentrasjon.

Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
10 minutter
Velkomst og gruppeinndeling
RS roper opp elevene og forteller om økten + deler de inn i grupper.
For å få oversikt over hvem som møter opp, og for å gi informasjon om hva spillerne skal gjøre og hva fokuset for øktene fremover er.
15 minutter
Oppvarming
 Instruktørene gjennomfører en individuell oppvarming med hver sin gruppe. Samtlige deler i oppvarming skal inneholde momenter fra rytmeøvelsene vi hadde i hovedfokus i 1. periode.
Oppvarmingen gjøres for å forberede spillerne på hoveddelen ved å øke prestasjonsevnen, konsentrasjonen og lysten til å trene. Oppvarmingen gjennomføres også for å forebygge eventuelle skader.  
Individuell
 10 minutter
·         Hovedoppgaver
·         Idealbilde av deløvelse
Instruktørene viser idealbilde av deløvelsene som elevene skal gjennomføre senere i økta.
For å gi elevene et riktig bilde av hvordan de forskjellige deløvelsene skal utføres. På denne måten vil elevene ha en ide om hvordan de skal utføre øvelsene.
Vise og forklare
Totalt:
45 minutter

15 minutter
30 minutter 
Hoveddel


Pasninger i firkant
 2 delt: Spill og firkantøvelse


Instruktørene deler elevene på sin gruppe i 2 grupper på 4 stk. Deretter setter de opp 2 firkanter som elevene skal bevege seg fritt innenfor. I firkanten vil oppgaven til elevene være å sentre ballen i en tvungen rekkefølge, med tvungen 2 touch.
 2 og 2 grupper veksler på å spille og å gjennomføre en firkantøvelse. Periodene mellom vekslinger er 4x7 minutter med 1 minutt pause.
Firkantøvelsen baserer seg på at spillerne skal sende ballen I et kvadrat til hverandre mens de har passivt press av en annen spiller. På denne måten må spillerne orientere seg I forholdt til spilleren som presser og mottaket må være retningsbestemt slik at pasningen blir best mulig. 
Spilldelen er vanlig 4 v 4 med fokus på at elevene skal bruke det de har lært i deløvelsene. Scoring foregår ved å skyte ballen i små mål.


 Dette gjøres for at spillerne skal lære å orientere seg i forhold til medspillerne i tillegg til at de må ha korrekt mottak og sende presise pasninger for å treffe medspillerne ettersom de hele tiden er i bevegelse. Instruktørene skal se etter følgende tekniske momenter:
- Avslappet mottaksfot
- Lett bøy i stand fot
For at eleven skal lære å ha fokus på å få mottaket av ballen VEKK fra motstander. I tillegg skal momenter fra den tidligere deløvelsen følges opp.


For at elevene skal få mulighet til å bruke de momentene de har lært tidligere i økta som igjen gjør det lettere for de å gjennomføre det i kampsituasjoner.
Vise og forklare         (Som vist i idealbilde)
Totalt: 
10 minutter
5 minutter
5 minutter
Avslutning

Individuell uttøying i gruppene.
Felles oppsummering, RS oppsummerer.


Individuell uttøying i gruppene, hvor instruktørene styrer selv.Felles oppsummering av økten i midten helt til slutt.


For å forebygge skader, forbedre bevegeligheten og fremme restitusjonen.


Oppsummeringen skjer for å få frem hva vi har fokusert på og lært i løpet av økten, samtidig som elevene blir oppfordret til å trene på egenhånd.
Apemetode


13 kommentarer:

 1. 6 min G-del: Rolig jogg. Høye kneløft, sparke bak, Indianer hopp, sidehopp
  2 min L-del: Tøye forsiktig beinmuskulatur
  7 min S-del: Ballføringsøvelser: føre rolig, kun høyre, kun venstre inside og utside, rull høyre og venstre, føre ball mellom beina forlengs og baklengs

  SvarSlett
  Svar
  1. Fint at du legger inn oppvarmingsrutina din også.

   Slett
 2. Byttet ut s-delen med rytmeøvelser som vi har jobbet med i forrige fase, siden jeg var syk på møte fikk jeg ikke med meg at dette skulle inn i oppvarmingen. Jeg hadde 6 av 8 spillere i dag som gjorde at vi endret på noe av opplegget for å få det til å gå opp. Godt fornøyd med økta, jeg hadde en del unger som ikke har vært med på teknikkskolen før så for de var mye nytt. Det var litt kaos, men det var forventet siden vi har lagt om fra en ganske lukket situasjon til en mye mer åpen situasjon som er mer spillrelatert. Det betyr at det tar lengre tid før det går seg til men jeg synes ungen holdt bra fokus og virkelig prøvde på arbeidsoppgavene. Det var svært lite tull noe jeg er veldig fornøyd med. Jeg synes pasningsøvelsen med fokus på tilløp og pasninger langs bakken gikk sent i starten, men det tok seg opp på slutten. Det var enkelt å se at ungene synes det var vanskelig å bevege seg inn i rom og samtidig fokusere på å ta i mot ball og sende videre, de klarte ofte bare en av delene. Men selv dette bedret seg utover i økta. Vi brøyt opp med to spill sekvenser som ungene synes var veldig morsomt. for å få fokus på mottak og pasning satt vi på kriteriet maks 2 touch dette hjalp mye. Deretter gikk vi tilbake til pasningsøvelsen hvor jeg gikk inn som passiv motstander, dette syntes de var veldig vanskelig for da måtte de også være mer nøye på retningsbestemt mottak. Vi avsluttet med en spillsekvens på slutten igjen med maks 2 touch. Avslutningen bestod av uttøyning og gjennomgang av økta. Alt i alt godt fornøyd med økta og regner med at allerede neste gang at vi ser stor fremgang i øvelsene.

  SvarSlett
  Svar
  1. Meget bra Marius. Du gjør endringer underveis, planlagt ? Ønsker fokus på læringsmomentene og feedback underveis.

   Slett
 3. Oppvarmingen ble 12 minutter rytmeøvelser - forskjellige typer føringer. Høyre/venstre innside/utside, rull høyre/venstre, føre mellom beina, to touch med hver innside/utside og baklengs føring med såle. Jeg hadde 6 jenter i dag, og kjørte hele opplegget med gruppa samla. Oppvarmingen gikk fint, men jeg må huske på å vise jentene med ball hva de skal gjøre, siden enkelte trenger mer forklaring for å forstå øvelsene.
  Hoveddelen besto av en deløvelse med pasninger i fast rekkefølge med to touch, og spill hvor de skulle bruke momentene fra deløvelsen. Mange av jentene hadde mange gode mottak og pasninger. Jeg må fokusere på å komme med enda flere direkte tilbakemeldinger på hva jentene gjør riktig og hva de kan gjøre annerledes/bedre. Jeg må også være mer tydelig på å ta lederrollen når vi er to instruktører, og vise at det er jeg som har regien.
  Avslutningen var uttøyning og gjennomgang av økta. En god økt hvor jentene fikk litt innføring i det nye tema.

  SvarSlett
 4. Oppvarmingen varte i 15 minutter, hvor jeg hadde 12 minutter med ulike rytmeøvelser. Det var ulike øvelser hvor de førte med utside, innside, såle og baklengs med begge beina. Jeg fikk en ny gruppe, som bestod av 7 eldre grupper enn det jeg hadde før jul. I hoveddelen hadde vi et nytt tema, som gjorde at ungene var veldig motiverte og konsentrerte. Jeg valgte å lage en stor firkant hvor alle spillerne spilte sammen i pasningsøvelsen, og det fungerte veldig bra. De hadde gode berøringer og bevegde seg bra i forhold til hverandre. Etterhvert gikk jeg og Ivar inn som passive forsvarer, som stilte enda større krav til berøringene og bevegelsene.
  De hadde litt større problemer med den andre pasningsøvelsen, men jeg følte det gikk bedre etterhvert. Under spilldelen syntes jeg de klarte seg veldig bra.
  Under uttøyningen gjennomgikk vi økta, og utøverne syntes det var spennende med det nye temaet.

  SvarSlett
  Svar
  1. Bra. Hva var problemet med med den andre pasningsøvelsen? Endret du betingelsene underveis for at de skulle lykkes?

   Slett
 5. Første økta etter noen ukers pause gikk veldig fint. Startet med oppvarming etter å ha delt inn i grupper. Jeg hadde ganske få på gruppa mi, og ellers ganske høyt nivå, hvertfall høyere enn jeg har hatt før, som gjorde at jeg kunne kjøre vanskeligere rytme-, føre- og finteøvelser. Siden de var så få fikk jeg gått rundt og hjulpet alle, men de klarte det også veldig bra selv. Rolig uttøyning før vi gikk over i en pasningsøvelse hvor de fikk hvert sitt tall og skulle sentre til neste tall på lista mens de hele tiden tilfeldig rundt i nye posisjoner. Jobbet med å holde konsentrasjonen oppe på fokusområdene som var 1.touch og pasningstilslag. Måtte også jevnlig passe på så de ikke sto for mye stille. Etter det gikk vi over i spill med touchbegrensing på 2 touch for å prøve å tvinge fram flest mulig repetisjoner på 1.touch og pasningstilslag. 2 touch spill stiller også store krav til orientering, og dette kan nok de fleste av ungene bli bedre på. Men ungene var veldig fornøyd og gikk hjem med et stort smil

  SvarSlett
  Svar
  1. Bra jobbet, Ser at du holder fokus på foksområdene - husk feedback underveis også.

   Slett
 6. Oppstartsøkta etter "ferien" gikk veldig fint. Nå har vi som instruktører blitt tildelt nye grupper, og jeg har fått en av de eldste. Jeg merker at elevene på denne alderen er mye mer "lydige" og gjennomfører øvelsene uten at de trenger så mye forklaring og innvendinger fra min side. I dag startet vi økta med oppvarming hvor jeg slo meg sammen med Even. Elevene jogget først uten ball og gjennomførte forskjellige øvelser før de gikk over på s-delen som besto av forskjellige rytmeøvelser med ball. Deretter beveget vi oss videre til hoveddelen etter å ha hatt en samtale om denne periodens tema med Ragnar. Det som vil stå i fokus er tilslag på ballen og pasninger. Elevene klarte seg veldig bra hele økten og oppførte seg eksemplarisk. I spilldelen gikk det også veldig bra og økta gikk på skinner. Jeg trengte ikke justere på noen av øvelsene, jeg måtte kun passe på å si ifra når vi hadde touch begrensinger på enkelte av øvelsene. Det er selvfølgelig fortsatt rom for forbedring hos elevene, men jeg er imponert over de etter første økta er gjennomført.

  SvarSlett
  Svar
  1. Flott! God økt skjønner jeg. Fortsett slik!

   Slett
 7. Økta gikk veldig fint. Jeg var en del av instruktørene som var med på siste økta. Jeg og Martin kjørt oppvarming sammen, før vi splittet opp på deløvelsen. Økta gikk veldig fint og ungene virka veldig inspirert og motivert. Dette gjorde at jeg kunne fokusere mer på hvordan tilbakemeldinger de skulle få og hvordan jeg kunne rettlede de til å bli bedre. PÅ slutten av økta spilte vi kamp der vi hadde fokus på det vi hadde drevet med resten av økta. Det var en fin oppstart og håper fortsettelsen blir likedan..

  SvarSlett
  Svar
  1. God økt. Reflekter gjerne i samme deling som i økta di, oppv, hoved, avslutning..

   Slett