Aktive Lokalsamfunn

mandag 19. januar 2015

Øktplan gøy i gymsalen uke 4


Navn: Line Selvén Aasland og Sigrun Nørstebø
Dato: 20.01.2015

Time: 14:15- 15:00

Målgruppe: Elever i 4. klasse, SFO
Klasse: 3IDATema: Allsidig aktivisering, gøy i gymsalen

       Mål: Utfordre elevene gjennom spennende, motiverende og varierte øvelser/ leiker og bli kjent med hverandre.


·       Ferdighetsmål: Mestre øvelsene og ha det gøy

Kunnskapsmål: Bli kjent med oss som instruktør

Holdningsmål: Høre på beskjeder og gjennomføre øvelsene vi har planlagt


Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING
-          Generell del
Rødt og grønt lys
En elev er «trafikklyset» og står på den ene siden av gymsalen. På motsatt side er resten av elevene og poenget er at de skal komme seg opp dit uten å bli tatt. Dersom de beveger på seg etter han har snudd seg.

7 min

Vis og forklar.

Bli varm gjennom morsom lek. Det er ikke for brå bevegelser, men barna blir varme og prestasjonsevnen øker. Samtidig forebygger de skader og motivasjonen øker.


OPPVARMING
-          Spesiell del

Slå på ring
I denne sangleken stiller alle i en stor ring og holder hverandre i hendene. En må stå utenfor ringen mens alle de andre synger (slå på ring). Så skal den som løper slå på ryggen til en av de andre. Den som er blitt slått på ryggen, skal løpe i motsatt retning. Så er det om å gjøre å komme inn i hullet i ringen først. Den som ikke klarer å komme inn i ringen, skal være utenfor, så starter man på nytt.

8 min


 

Apemetoden

Sangleken gir motivasjon og blir konkurranse preget. Dette gjør at elevene syntes det er gøy selv om det er slitsomt.
HOVEDDEL
Hjørnefotball
Deler klassen i fire lag. Hvert lag står i hvert sitt hjørne med hver sin benk som mål. Omgangene blir spilt et mot et lag, og de varer helt til et av lagene scorer på benken til motstanderlaget. Etter hvert bytter to av lagene plass, så det elevene spiller mot forskjellige lag.


27 min
Vis og forklar.
Dette er en lek som er morsom og gir motivasjon til elevene.

Pasninger som gjør at elevene må holde konsentrasjonen opp selv om man blir sliten.

Konkurranse synes elevene er gøy og de får utfordret ballkontrollen sin.

Spill på slutten, noe elevene liker. Det gir dem motivasjon.

Oppsummering/avslutning
3 min
Plenum
Oppsummere og gjenta viktige punkter av det som vi har gjort / gi ros/ motivere

Snakke litt om det er noen aktiviteter de liker å gjøre, som fotball eller noe annet de syntes er gøy


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar