Aktive Lokalsamfunn

onsdag 14. januar 2015

Skolebasket 14.01

Hei
Vi kjører som vanlig fra 1700 til 1800 idag. Under kommer planen for det vi skal gjøre. Idag skal André ha øktaØKTPLAN


NAVN: André Håland og Pål Magnus Østern                                                                                                             

DATO: 14.01.15

MÅLGRUPPE: Elever på 10-12 år.

TID: 17:00-18:00

MÅL FOR ØKTA: Ha det morsomt mens man lærer om grunnprinsipper innenfor basketball.

Ferdighetsmål: Øke tekniske ferdigheter med fokus på pasning – brystpasning og stusspasning

Kunnskapsmål: Lære grunnprinsipper innenfor basketball – i dag vil det være fokus på pasninger og å kutte til kurven

Holdningsmål: Lære å spille med fair play, oppføre seg bra, inkludere alle.

STED: Idrettshallen

UTSTYR: basketballer

TID/Utstyr
Hva
Hvordan
Hvorfor
Treningsmetode
Oppvarming
10min
Basketballer


Balløvelser kast, klapp og grip

Beskytt og stjel ball

Forskjellige øvelser med ball:
-Kast ballen opp, klapp en gang foran, grip ballen.
-Kast ballen opp, klapp en gang bak, grip ballen.
-Kast ballen opp, klapp foran og bak, grip
-Kast ballen opp, klapp foran, bak, foran, grip.
-Kast ballen opp, klapp mellom beinet ved å løfte beinet, grip ballen.
-OSV

Alle elevene har hver sin ball. Man skal sprette innenfor et avgrenset område, prøve å slå vekk ballene til de andre, beskytte sin egen ball.
Omsetter kroppen fra hvile til arbeid

Forhindrer skade, øker ballferdigheterØke motivasjon/treningslyst

Øke intensiteten litt før hoveddel
Vise- og forklaremetoden


Vise- og forklaremetoden

Hoveddel
45min
Basketballer


Pasninger to og to


Lillebror i midtenEdderkoppen


Spilling

To og to sammen. Sentre til hverandre. Brystpasning og stusspasning
Fire og fire sammen. En i midten. Tre sentrer sammen, den fjerde skal prøve å ta ballen. Fokus på bruk av forskjellige pasningerLek der en er edderkopp og står på linjen midt i hallen. Kan bare bevege seg på linjen. De andre skal prøve å komme seg over uten å bli tatt av han/hun som står på linjen. Hvis man blir tatt steller man seg også på linjen.

To lag. To mot to eller tre mot tre. Full-bane (kort) eller på en kurv. Fokus på fair-play, pasninger og trippel trussel.


Øke tekniske ferdigheter i form av pasninger.

Øke tekniske ferdigheter, bli bedre til å sentre


En morsom lek som utfordrer både hurtighet, reaksjon og ballferdigheter.Oppleve lagspill
Føle samvær
Ha det morsomt

Vise- og forklaremetoden


Vise- og forklaremetodenVise- og forklaremetoden

Vise- og forklaremetoden
Avslutning
5min
Basketballer
Bumpball
En rekke foran en kurv. De to forreste har en ball hver. Hvis du scorer for han foran deg er han ute. Når man har scoret gir man ballen til nestemann i rekka og steller seg bakerst.
Øke skuddferdighet, ha det morsomt, nedtrapping fra spillinga.
Vise og forklare

2 kommentarer:

  1. jeg synes André var flink til å selvstendig styre timen. han tok ansvar over situasjonen og førte timen med en rød tråd gjennom hele økten

    SvarSlett
  2. Økta gikk bra! Jeg valgte å legge fokus på pasninger da jeg har merket at under spillinga på tidligere treninger har det vært flere mindre gode pasninger. Elevene var flinke til å utføre øvelsene, men merket at de av og til mister litt fokus og begynner å sentre slurvete pasninger. På lillebror i midten måtte jeg lage noen varianter på grunn av antallet i gruppa. En av gruppene blei litt flere, så der var det to i midten, noe som gjør at de må samarbeide for å ta ballen. Når de spilte måtte jeg også innføre en regel om at alle på laget skullet ha hatt ballen før de scorte, ettersom det var mye ego i starten. Ellers en grei økt. Elevene virker motiverte.

    SvarSlett