Aktive Lokalsamfunn

onsdag 30. mars 2022

Øktplan 14

 

Øktplan 14

 Økten: 30.03.2022

NAVN: Leah Tveiten

ALDER: 18 år

KLASSE: 3IDB

VARIGHET: 60 minutter

MÅLGRUPPE: Gutter 9 år

UTSTYR: Baller, vester, kjegler og mål

MÅL FOR ØKTEN: Spille sammen og prate sammen

 

Periodemål: Forbedre spillernes handlingsvalg og samarbeid

Holdningsmål: At spillerne roser hverandre og er positive ovenfor hverandre

Ferdighetsmål: Holde ballen i laget og spille mer sammen innad i laget

Kunnskapsmål: Se hvilke løsninger som er best i ulike situasjoner

TID

HVA

HVORDAN

HVORFOR

METODE/KOMMENTAR

8 min

Generell oppvarming

 

 

 Skadeforebyggende oppvarming

 

Løper to og to rekker fremover rundt to kjegler

 

Utfører øvelser:

Høye kneløft

Spark i rumpa

Sidelengs

Brasilianer

Innover og utover rotasjon i hofte

Sparke beinet opp

stigningsløp

Øke motivasjonen

Øke prestasjonsevnen

Hindre skader

Hva skjer i kroppen når man varmer opp:

Blodet og vevsvæsken flyter lettere. Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere. Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere. Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige. De kjemiske reaksjonene går raskere. Nerveimpulsene går raskere. Samspillet mellom m. og nerver blir bedre. Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet. Konsentrasjonsevnen øker. Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå

En mer spesiell oppvarming som går litt på hva vi skal gjøre senere. Blant annet passer dansingen med rytme som er en av koordinasjons egenskapene vi skal øve på i økten

Følg meg metoden (apemetoden)

4 min

Uttøyningsdel

 

 

 

Rolig uttøying imens jeg går igjennom hva vi skal gjøre denne økten

 

 

Følg meg metoden (apemetoden)

8 min

Spesiell del

Diagonaler med ball og utføre ulike øvelser:

-Dra med sidelengs

-Danse oppå ball både fremover og bakover

-Danse med ball imellom beina

-Venstre eller høyre arm i bakken samtidig som de skal ha med ballen

-Stoppe ballen og enten sette seg på rumpa eller magen når jeg sier det

 

For å få ball med i oppvarming og føle litt på både ball og underlag. Økte motivasjonen

Vise og forklare.

 

HVA

HVORDAN

HVORFOR

METODE

20 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min

Hoveddelen

 

 

 

 

 

 

 

 

lager fire rekker der to og to rekker står ovenfor hverandre. Guttene skal føre ballen over til den andre rekken og stille seg bakerst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal spille en annen form for kamp. Istedenfor å bruke to store mål bruker vi fire små mål. Lagene kan skåre på begge de to små målene på motstandernes side. Her er de derfor avhengig av god kommunikasjon, vriding av spiller og bruk av bredde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutter med å spille 7`er kamp.

 

Som vanlig er det trenere som står på siden og kan bli brukt som vegg. I starten spiller vi også med max pasninger som guttene må gjøre før de kan skåre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette gjør jeg for at guttene skal bli bedre på å plassere ballen og ta imot ballen for å så ta den med seg videre. her er det viktig med krafttilpasning og gode pasninger. jeg legger på flere elementer med hvordan de skal føre ballen, de skal blant annet bruke hverandre som vegg

 

 

 

 

 

 

 Dette gjør jeg for at guttene skal få en bedre forståelse for det å bruke bredde og vri spillet. De er også nødt til å kommunisere og gjøre tiltak for å gjøre seg ledige på banen. Banen er ikke stor, og de er mange spillere så de er avhengige av å bruke hele plassen og gjøre seg ledig. de må spille gode pasninger og kommunisere med hverandre

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette gjør jeg for at guttene skal bruke bredden og ha andre alternativer enn bare de på laget sitt. Max pasninger bruker jeg fordi det tvinger guttene til å spille sammen og se hverandre. Det blir mye mer spill og bedre spill når jeg innfører denne regelen 

 

 

 

 

 

 

Hel-del-hel metoden gjennom VISE OG FORKLARE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 min

Avslutning:

 

 

 

 

Avslutter med lett tøying og rydding av utstyr og reflekterer over økten

For å roe ned kroppen, senke pulsen og prate om hvordan økten var og hvordan de opplevde det

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar