Aktive Lokalsamfunn

mandag 7. mars 2022

Økt 18 - uke 10, Atle, IL Bevern 11-12

 

Øktplan 18

Navn: Atle Nikolai Wøllo

Dato: 07.03.2022

Målgruppe: 11-12 IL Bevern Langrenn

Utsyr: Ski, staver, kjegler og terninger

Varighet: 75 minPeriodemål: Forbedre barnas motoriske- og basisegenskaper gjennom aktivitet som skaper glede.

 

Mål for økten: Påvirke barnas aerobe utholdenhet gjennom intervallpreget leik og stafett 

 

Holdningsmål: Barna hører på beskjeder og er positive til treninga

 

Ferdighetsmål: Lære seg beinbruk på skøyting gjennom øvelser uten staver

Kunnskapsmål: Lære hvilke teknikker man skal bruke hvor 


Varighet (tid)

Hva (innhold)

Hvordan (organisering/metode)

Hvorfor (begrunnelse)

Hjelpetrener

Oppvarming:

15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 Fire rolige runder rundt stadion, 5 min
Stikkball med strafferunde, 10 min

 


Apemetoden:

Jeg går foran og Elise går bakerst, Oppdagende læring, oppgavebestemt:

Jeg lager et område hvor barna spiller. Hvis du blir skutt må de gå rundt en kjegle


Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen.

Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.

 Øke motivasjonen og prestasjonsevnen hos barna.

 


 Passer på at alle følger rekka og ikke går andre steder

 

 

Hjelper til med organisering

 Hoveddel:

50 min


Sykehussisten, 10 min


Stiv heks, 10 min


Stafett, 20 min


Valgfri lek, 10 min


Oppdagende læring, situasjonsbestemt:

En person skal ta de andre. Hvis man blir tatt er man ute av spillet må noen andre deltakere "føre" de inn til en avgrenset område som er sykehuset. Når man er i sykehuset er man igjen fri.
Vise og forklare:

En person som har den. Dersom du blir tatt må du stå med åpne bein. For å bli fri må en annen gå under beina dine


Oppdagende læring, oppgavebestemt 

Deler opp i lag ut i fra hvor mange som er med. Finner en passende runde og får de til å gå den flere ganger


Vi går tilbake til stadion og hører med barna om det er noe de har lyst til å leke. Dersom de ikke ønsker noe kjører jeg en runde med sisten over hele banen


Dette er en øvelse som er god for langrenn, hvor man må bevege seg rundt uten staver. Det er bra for å få i gang beinbruken til skøyting.  
Her får barna påvirket den aerobe utholdenheten, samtidig som de har det gøy.

Dette skaper en konkurranselyst, og stimulerer også de egenskapene barna møter i konkurranser
Grunnen til dette er at barna også skal få en mening om hva vi skal gjøre på treninger. Dette bidrar til økt motivasjon, og kan brukes som en "belønning" hvis barna gjør det bra på starten av treninga.


Hjelpetrener kan hjelpe til med organisering, og kan være med å deltaAvslutning:

10 min


3 rolige runder rundt stadion, 5 min

 


Gå tilbake til Beverlokalet og avslutte økten med en liten samling, 5 minApemetoden:

Jeg går først og Elise går bakerst. 

Jeg løper foran og Elise løper bakerst. Barna må løpe mellom oss


Dette er for å hindre eventuelle skader, og opprettholde bevegeligheten til barna.
Hjelpetrenere er med på tøying og passer på at vi ikke mister noen på vei til beverlokalet.

1 kommentar:

  1. Dette var min siste økt med prosjektet. Starten gikk veldig bra, og alle var veldig motiverte og engasjerte i treningen. Utover i treninga ble de mer og mer urolige, og fikk en mer negativ innstilling til økta. Dermed måtte jeg bytte lek oftere for at de ikke skulle bli lei. På slutten var det en pappa som spurte etter om mer teknikktrening, ettersom sønnen hans ikke hadde vært med på noen teknikk økter. Derfor er dette noe jeg skal fokusere på mot slutten av perioden.

    SvarSlett