Aktive Lokalsamfunn

torsdag 10. mars 2022

Periodeplan uke 10-13

 

Periodeplan 10-13

 

Periodeplan uke 10-13

 

Periodemål: Forbedre spillernes handlingsvalg og samarbeid

Holdningsmål: At spillerne roser hverandre og er positive ovenfor hverandre

Ferdighetsmål: Holde ballen i laget og spille mer sammen innad i laget

Kunnskapsmål: Se hvilke løsninger som er best i ulike situasjoner

 

 

 

Uke og dato

Treningsinnhold

Treningsmål

Sted/ gruppe/ klokkeslett

Uke 10

Holde ballen, vri spillet og bruke bredden

Oppleve mestring og se at guttene forstår og lærer av øvelsene vi gjør

Skrimhallen, 17:30, Gutter 2012, 9 år

Uke 11

Skape bredde og ikke stå i pasningsskygge

Skjønne hva jeg mener med pasningsskygge og vise hvordan, men kan unngå det

Skrimhallen, 17:30, Gutter 2012, 9 år

Uke 12

Spille gode pasninger og gjøre gode handlingsvalg

Se at guttene sentrer gode pasninger og at de gjør gode handlingsvalg med tanke på hvor de sentrer og hvor de som vil ha ballen velger å plassere seg

Skrimhallen, 17:30, Gutter 2012, 9 år

Uke 13

Spille sammen og prate sammen

Se at guttene spiller godt sammen og at de prater godt sammen og sier ifra når de er ledige

Skrimhallen, 17:30, Gutter 2012, 9 år

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar