Aktive Lokalsamfunn

mandag 4. mars 2019

SFO - Økt 18, 04.03.19


NAVN: Camilla Berg
DATO: 18.02.19

HOVEDMÅL: Gjennomføre og prøve ulike leikaktiviteter/idrettsaktiviteter
FERDIGHETSMÅL: Barna skal gjennomføre og utvikle taktiske ferdigheter innenfor tradisjonelle leikaktiviteter som stikkball og kanonball.
KUNNSKAPSMÅL: Barna skal forstå og lære ulike måter å drive med leikaktivitet på.
HOLDNINGSMÅL: Gjennom leik skal barna føle de er i et trygt miljø, og oppleve fysisk aktivitet på en positiv måte.

STED: Kongsgårdmoen SFO
ALDER: 3 + 4. trinn

TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
3 min
Innledning/introduksjon
Vi samles langs en vegg. Hilser på barna og forteller kort om dagens aktiviteter.
Skaper samhold, motivasjon og trygghet

20 min
Generell oppvarming:
- «Bombeleken»


- Katt og mus
- Haien kommer
Legger ut rockeringer rundt i hallen. Barna skal gå rundt, og når jeg roper et tall, f.eks. 4, skal det være 4 personer i alle ringene. De som ikke finner en ring går på siden.
En er katt, en annen er mus. De andre ligger to og to i en sirkel. Katten jager musa. Musa blir "fri" når den stiller legger seg ved siden av et par. Da blir den ytterste i paret ny mus og må flykte og finne seg et nytt par å legge seg ved. Blir musa tatt, blir musa katt og motsatt.
Deler gruppa inn i fire grupper hvor hver gruppe har hvert sitt hjørne og hver gruppe representerer en type fisk. De skal ut å løpe til jeg roper «haien kommer» da skal haien prøve å fange fiskene før de kommer hjem. De som blir fanget blir også hai. Den «typen fisk» som er igjen til slutt, vinner.
• Øke motivasjonen
• Øke prestasjonsevnen
• Hindre skader
----------------------------
Disse sistenvariantene gjør at barna må samarbeide og kommunisere med hverandre. Man må hele tiden finne en partner hvis man vil være «fri». Målet er å bli varm i kroppen på en morsom måte, får vi går over til mer spesifikk trening.
På denne stafettøvelsen får barna trent på sine drible og pasningsferdigheter. 
Oppdagende læring
  - Oppgavestyrt  
10 min

Spesiell del:
- Stikkball

 Innenfor et avgrenset felt får deltakerne lov å kaste på hverandre med softball. Blir man truffet er man ute av spillet til den som traff deg blir truffet. Det er ikke lov å ta mer enn tre skritt med ball.  Start med en ball og kom inn med flere baller etter hvert.

Oppdagende læring
  - Oppgavestyrt   
15 min
Hoveddel:
- Kanonball
Klassen deles i to lag, hvert lag velger en konge/ dronning som står på motsatt banehalvdel bak en strek. Det er om å gjøre for lagene å treffe så mange motspillere som mulig.
- Fokuset vil være på passinger, og sentre pasninger innad i laget. Kan vurdere å ha et minimum antall pasninger før de kan score.
Oppdagende læring
  - Situasjonsbetinget  
2 min
Kort samtale om hvordan det har vært. Evt. tøye litt.
Samles i sirkel:
Hører hva de synes om økta, hvordan det har vært og om det var gøy.
Dette gjør vi for å samles og ha en liten oppsummering og kanskje de kan komme med ønsker til neste gang.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar