Aktive Lokalsamfunn

mandag 18. mars 2019


ØKTPLAN – leikaktiviteter - plan nr. 19

NAVN: Siri Huseby
MÅL: komme i aktivitet og ha det gøy med ulike leikaktiviteter
Ferdighetsmål: bli flinkere til å høre etter når det kommer beskjeder
Kortsiktigmål: ha det gøy sammen og kose oss med lek denne siste tirsdagen
Holdningsmål: være positive og ikke la negative holdninger gå ut over de andre i gruppa
Målgruppe: 2.klasse 
Utstyr: 2 vester, kortstokk, fløyte, 4 hoppetau
Tid: 14:30-15:30 
Sted: Vestfossen SFO 
Dato: 19.03.19 


I og med at jeg nå har testet ut litt ulike idretter og hatt hele økter med kun en idrett, har jeg funnet ut at jeg heller velger å kjøre vanlig leik de to siste gangene. Det har vært vanskelig å få med alle og engasjere alle når man spisser seg inn på kun en idrett, og i og med at dette er frivillig, blir det fort en del barn som velger å gå og gjøre noe annet.

TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
10 min


Generell oppvarming

Katt og mus


Barna ligger ved siden av hverandre, to og to, i en sirkel. Så er det en mus og en katt som skal løpe rundt sirkelen. Katten skal jage musa, og er "harn". Musa kan legge seg ned ved et par, og da må den personen som ligger på andre siden av der musa la se, ut å løpe. Hvis musa blir tatt av katten, bytter de roller med en gang.

Dersom det ikke går opp med to og to, blir jeg med på leken.

For å få alle til å stille seg opp i en fin sirkel vil jeg be alle gå sammen og holde hender. Jeg deler så inn i par på to og to, og ber alle gå 3 skritt tilbake slik at ingen ligger for nære hverandre.

I den generelle delen velger jeg å ha katt og mus. Leken setter krav til litt taktikk. Dette er en ny lek jeg lærte barna da jeg først hadde aktivitet med dem, og de har mye mer forståelse for leken nå enn før. I tillegg er leke forholdsvis rolig i og med at det fort kan bli en del venting mellom hver gang man er ute og løper.

-----------------------------
Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen
Hindre skader
-----------------------------


Par sisten går mye på dette med samarbeidsevnen til barna. Samtidig som det blir en del løping og utholdenhet som spiller inn. Jeg har valgt å ha parsisten istedenfor vanlig sisten, i og med at dette gjør at det blir færre å løpe etter, som skaper mer aktivitet på hver elev og høyere intensitet. Samtidig sørger leken for at ingen står alene og ikke blir tatt.
Vise og forklare.
10 min
Spesiell del

Par sisten

Jeg deler hallen i to deler ved hjelp av benker for å lage litt mindre plass å løpe på og skape mer aktivitet.

To og to går sammen og må holde hverandre i hendene. De får velge selv hvem de vil være med så lenge det går. Hvis det blir trøbbel tar jeg siste ordet og bestemmer. Blir det en som står igjen alene går han/hun sammen med en gruppe slik at de blir tre stk. Jeg velger ut det paret/den gruppen som skal starte med å ha den. Gruppen får en vest og skal prøve å ta en annen gruppe. Vesten blir levert videre til den gruppen som blir tatt, disse skal da videre ta en ny gruppe.


Vise og forklar.

HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
30min
Hoveddelen
Del 1

Kortstafett


En kortstafett går utpå at jeg deler inn i 4 grupper. Hver gruppe har hvert sitt hjørne (jeg deler hallen i to slik at det blir litt kortere avstander til midten) og får hvert sitt symbol som de skal finne. Alle kortene blir lagt i midten av salen med symbolene ned. En fra hver gruppe skal løpe opp og snu ett kort. Viser kortet ditt symbol kan du ta det med deg til plassen din. Viser den feil symbol må du legge det fra deg igjen og løpe tilbake. Når en har kommet tilbake igjen til plassen sin kan nestemann på gruppa løpe. Første gruppa til å finne alle kortene sine, vinner.


Kortstafetten går mest på dette med fairplay og man er nødt til å følge reglene. Leken består av mye flaks og uflaks, og man må her unngå å bli sure på hverandre dersom en ikke klarer å finne riktig symbol. Det er mye løping underveis, da man må løpe fra plassen sin og frem til kortene. Hvor lange pauser man får mellom hver gang man løper avhenger av hvor mange man er på laget. Foreløpig har vi hatt 2-4 på hvert lag.Vise og forklare

Del 2

Haien kommer


Vi beholder lagene og plassene ifra forrige lek. Hvert lag velger seg en fiske-type hver. En frivillig får være haien. Haien står i midten. Jeg roper ut hvert enkelt fiskelag som skal løpe rundt haien. Når jeg sier «haien kommer» skal alle fiskene løpe så fort som mulig tilbake til hjemmene sine igjen. haien skal prøve å ta fiskene før de klarer dette. De som blir tatt blir automatisk til hai og skal hjelpe haien å ta de andre fiskene i neste runde. Leken pågår helt til det kun er en fisk igjen. Denne fisken har da vunnet.


I og med at vi allerede har fire lag som står i hvert sitt hjørne, tenkte jeg det kunne være like greit å ha haien kommer tilslutt. I tillegg fikk jeg et ønske om å leke haien kommer forrige tirsdag, så derfor velger jeg å ta med dette i dagens økt. Samtidig som de får utfordret utholdenheten ved å jogge rundt i ring og løpe/spurte vekk fra haiene når de kommer.


Vise og forklare

5 min
Avslutning:
Oppsummering

HighfiveHva var gøy, hva var ikke så gøy?
Har de noen ønsker om leiker til neste gang?

Helt tilslutt vil jeg gi alle barna en highfive for innsatsen de har gjort i dag og det vil forhåpentligvis gi dem en liten «motivasjonsboost» til neste gang.

Jeg velger å spørre barna om hva de syntes var gøy og eventuelt om de har noen nye leiker de ønsker å leike senere, for å få ett lite hint på hva dem liker og for å få ny inspirasjon til senere planer. Dette gjør det enklere for meg og for dem, å få til at vi skal ha det gøy sammen fremover.2 kommentarer:

  1. jeg syntes økta idag gikk veldig bra. planen ble fulgt og vi fikk gjennomført alle lekene. valgt å starte økta med at vi sto i en ring og holdt hender, noe som gjorde at alle fulgte bedre med og jeg følte jeg fikk med meg alle, i motsetning til når alle sitter på en rekke og det fort kan bli en del små snakking. følte også organisering og inndeling i lag gikk veldig fint idag. jeg valgte å bestemme lagene selv og ikke la de få velge fritt da det kan bli en del sutring.

    SvarSlett
  2. Fin plan, og bra oppsumering

    SvarSlett