Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 5. mars 2019


ØKTPLAN – leikaktiviteter - plan nr. 17

NAVN: Siri Huseby
MÅL: bli kjent med turn og gjennomføre ulike øvelser og leiker innenfor temaet
Ferdighetsmål: kunne utføre en enkel fremlengs rulle
Kortsiktigmål: tørre å prøve nye ting og lære at det er greit å feile første gang man prøver
Holdningsmål: fokus på fairplay og det å ikke le av andre når noen har vanskeligheter med å klare ting
Målgruppe: 2.klasse 
Utstyr: lang matte, 2 vester, springbrett, myk tjukkas, benker og annet utstyr man kan bruke i en hinderløype
Tid: 14:30-15:30 
Sted: Vestfossen SFO 
Dato: 05.03.19 


TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
10 min


Generell oppvarming

Hoppebukk sisten

Hoppebukk-sisten er en type sisten lek der man skal hoppe bukke over de som blir tatt for å gjøre dem fri. Jeg velger ut to som skal starte med å ha den. Disse to får på seg to vester. Jeg bytter ut hvem som har den underveis. Velger å bruke en metode som jeg har brukt før – altså de som har den skal velge hvem de vil gi vesten sin til og blir de nye som skal ha.

Jeg har valgt å starte med en sisten leik i og med at det er en veldig fin måte å bli varm i hele kroppen på. I tillegg har jeg valgt å legge til at man skal hoppe bukk for å befri noen. Dette gjør at det blir litt variasjon i oppvarmingen, samtidig som at vi skal hoppe og sprette litt i hoveddelen og tenkte derfor dette kunne være en fin innledning til økta.
-----------------------------
Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen
Hindre skader
-----------------------------

Jeg velger å starte hoveddelen med å gå igjennom ulike turnøvelser. Målet er at barna skal bli kjent med turn og jeg tenkte da det var fint at alle fikk en gjennomgang og fikk prøve seg på de ulike øvelsene før vi fortsetter videre.
Vise og forklare.
10 min
Spesiell del
Gjennomgang av ulike øvelser

 Jeg legger ut en lang turnmatte, og setter et springbrett og en bløt tjukkas i enden av matta.
Barna siller seg på en rekke etter meg. Jeg viser så øvelsen først og barna gjør det samme etter meg.
1.       rulle
2.       baklengs rulle
3.       rulle sidelengs
4.       slå hjul
5.       hoppe på springbrett
6.       stå på hodet
7.       (araber hvis noen kan dette)Vise og forklar.

HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
30min
Hoveddelen
Del 1
Hinderløype med ulike turn elementer

I del 1 tenkte jeg å ha en hinderløype. Løypa skal bestå av ulike elementer der barna kan få utfordret ferdigheten sine. Løypa skal inneholde
-          Benker man kan balansere på
-          Springbrett med tjukkas
-          Matter der man enten kan løpe eller prøve seg på noen av de øvelsene vi gjorde i del 1
-          Rokkeringer
-          Tarzan tau
-          Benk som er festet i en ribbevegg der barna kan skli ned
-          Osv
Etter at barna har fått utforsket løypa og testet ut alle de ulike delene, skal vi ha sisten i hinderløypa.

I del 1 har jeg valgt å ha en hinderløype med de ulike øvelsene i løypa. Dette gjør at man kan øve litt på egenhånd og man får øvd på det man selv ønsker. Tilslutt har vi en sisten lek i hinderløypa der vi får økt intensiteten litt og det blir et litt mer konkurranse preg på aktiviteten noe som pleier å være en stor hitt.Apemetoden

Del 2
Frileik

I del 2 og helt tilslutt tenkte jeg vi kunne ha frileik. Her kan barna løpe rundt og gjøre akkurat det de vil med det utstyret vi har satt frem, kanskje bygge enn ny løype og være litt kreative.

Jeg tenkte det kunne være hyggelig og gøy med litt frileik helt tilslutt. Selve økta krever en del fokus og det kan da være greit å senke skuldrene litt i slutten av økta.

Oppdagende læring

5 min
Avslutning:
Oppsummering

HighfiveHva var gøy, hva var ikke så gøy?
Har de noen ønsker om leiker til neste gang?

Helt tilslutt vil jeg gi alle barna en highfive for innsatsen de har gjort i dag og det vil forhåpentligvis gi dem en liten «motivasjonsboost» til neste gang.

Jeg velger å spørre barna om hva de syntes var gøy og eventuelt om de har noen nye leiker de ønsker å leike senere, for å få ett lite hint på hva dem liker og for å få ny inspirasjon til senere planer. Dette gjør det enklere for meg og for dem, å få til at vi skal ha det gøy sammen fremover.
1 kommentar:

  1. bra økt idag selvom jeg ikke hadde noe fløyte. var litt usikker på hvordan det skulle gå i og med at såpass mye utstyr skulle frem, men ingen fikk gå til alt var helt rydda vekk så det gikk veldig greit. syntes nesten det var mer effektivt med å bare rope enn å bruke fløyte. veldig fornøyd med oppmøte idag og det var tydelig at de syntes det var litt gøy. pleier som regel å ende opp med 6-8 stykker, men idag var det mange igjen i hallen da vi var ferdige.

    SvarSlett