Aktive Lokalsamfunn

torsdag 7. mars 2019


Økt nr. 12     SKI

Navn: Hedda Tveiten og Tonje Rustand
Hovedtrener: Tonje Rustand

Hjelpetrener: Hedda Tveiten 

Hovedmål: Utfordre barnas utholdenhet og balanse på ski
Ferdighetsmål: Lære skøytebevegelsen på ski – uten staver
Holdningsmål: Utfordre seg selv
Dato: 7.03.2019
Varighet: 1 time. Kl. 18.00 – 19.00
Utstyr: ski, vester, tennisballer, kjegler
Sted: Stevningsmogen, møte opp foran Speakerbua.TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
2min
INNLEDNING
·       Hilse på barna
·       Halvsrikel 
·       Fortelle kort om timen og hva vi skal gjøre.

Barna blir rolige.
Skaper trygghet og samhold.

Stå og snakke
13min

3min


OPPVARMING
G-del
Hermegåsa


Fortelle kort om hva skøyting er og vise hvordan det skal gjøres.
Stille oss på en rekke bakover å følge etter meg. Hedda går bakoerst i rekken og passer på at alle er med.
UtTEN staver! Fordi da blir balansen utfordret sterkere.
Veksle mellom øvelser (dette er morsommere og skaper motivasjon):
-          Skøyte rett frem
-          Ta i bakken, legge seg på magen, osv.
-          Hoppeskøyte
-          Skøyte bakover, hvis vi rekker.
Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen
Hindre skader


Generell oppvarming er hensiktsmessig for å få kroppen varm.
·       Bli varm i kroppen og bli varm i store muskelgrupper som armer, bein og mage.
·       Skadeforebyggende


Apemetoden

Jeg velger å ha en kort, men effektiv G-del der hele kroppen blir varm. Vi er med som øvingsbilder for barna. Jeg og Hedda kan skøytebevegelsen, og ved at barna hermer etter oss vil de automatisk utfordre skøytebevegelsen selv.


5min5min ca.  
S-del
Stiv heksFisken i det røde hav

Avgrens et flatt område, størrelsen på området bør tilpasses antall barn som er med. Det er viktig at alle får beveget seg, samtidig som området ikke er for stort. En eller to deltakere har sisten. De som blir tatt, blir fri ved at de andre gir de en klem, tar de på skulderen, krabber mellom beina deres osv.. Aktiviteten gjennomføres helst uten staver.
En eller to er heks - byttes ofte
De som blir tatt er fri ved at en annen kryper mellom knærne.

Et av barna er «fisken i det røde hav» og stiller seg i enden av området der leken skal være. En annen må være hai som skal fange, denne stiller seg på midten av området. Alle de andre barna stiller seg langs en linje i den andre enden av området.
Så roper barna som står samlet:
«Fisken i det røde have,
hvilken farge må vi ha
for å komme over,
selv om fisken sover?»
«Fisken i det røde hav» som står i enden av området, roper en farge, og de som har denne fargen på klærne sine, kan gå fritt over, mens de andre må prøve å komme seg over uten å bli tatt av haien. De som blir tatt, blir hai og blir med på å fange resten. Leken fortsetter til èn er igjen. Denne kan da være «fisken i det røde hav» i neste omgang og bestemme hvilken farge som skal ropes opp.

Regler: Hedda og Tonje bestemmer. Fargen på klærne med synes, det er ikke lov å si underbukse. Sokker teller ikke!

Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen
Hindre skader

Spesiell oppvarming er hensiktsmessig fordi kroppen forberedes på hovedaktiviteten man skal gjøre.
Oppvarming fører til:
·       Blodet og vevsvæsken flyter lettere.
·       Overføringen av oksygen fra blodet til muskelcellene går lettere.
·       Kjemiske reaksjoner går raskere.
·       Oppmerksomheten rundt sanseinntrykk forbedres.
·       Spenninger i kroppen reguleres gunstig.
·       Samspillet mellom muskler og nerver blir bedre
·       Konsentrasjons evne KAN øke.
Vise og forklare
Være motiverende og positiv


Grunnleggende skiferdigheter utfordres i et høyere tempo


TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
25min

10min
15min
5min


HOVEDDEL

Nøttesamleren
Bøttestafett
Hvis vi rekker:
Snipp og snapp


Del gruppen inn i to lag. Lag en bane på ca. 20-30 meter med streker i hver kortdel. Lagene skal stille seg i hver sin ende av banen, bak hver sin strek.
I midten legges en stor haug med gjenstander. Det kan være klesklyper, votter, baller, erteposer, kvister e.l. -bruk det dere har tilgjengelig.
Det er om å gjøre for laget å samle opp flest ”nøtter” i løpet av en viss tid, f.eks. 2 min, eller til haugen er tom. Det er kun lov å ta med èn nøtt av gangen. Nøttene man tar med seg skal legges bak startlinjen på egen banehalvdel. Når tiden er ute teller en opp gjenstander. Laget som har flest nøtter har vunnet.


Avgrens et område med startstrek og et strekke på 50-100 meter. På strekken setter dere opp to bøtter per lag; én halvveis, og én ved enden av strekket. Del inn i lag med 2-3 stk. på hvert lag. En trenger like mange gjenstander til å ha i bøtte nr. 1 som det er deltagere på laget. Her bruker vi tennisballer.

Stafetten går som følger:
– førstemann skøyter til bøtte nr. 1
– plukker opp èn gjenstand og legger den i bøtte nr. 2
– skøyter tilbake til startstreken igjen for veksling
– andremann og tredjemann gjør det samme
Når alle gjenstandene er flyttet til bøtte nr. 2, henter en gjenstander fra bøtte nr. 2 til bøtte nr. 1. Når alle gjenstandene er tilbake i bøtte nr.1 igjen, er stafetten ferdig.


Del inn i par. Den ene er Snipp, den andre er Snapp. Tegn en strek i snøen midt på et stort flatt område. Marker to frilinjer i hver retning. Det er viktig med stor plass å bevege seg på. Barna stiller seg opp langs midtstreken. Snippene på den ene siden av streken. Snappene på den andre. Parene skal stå/sitte/ligge rett ovenfor hverandre. Viktig med god avstand til sidemann, slik at det er plass til å snu skiene og skøyte i full fart.
Lederen står ved enden av streken og roper Snipp, Snapp eller Snute. Når en roper Snipp skal alle snippene prøve å nå frilinjen sin uten å bli tatt av sin Snapp-partner. Klarer Snipp å komme seg dit uten å bli tatt av Snapp, er det ett poeng til Snipp. Klarer Snapp å ta Snipp før frilinjen, får Snipp ett poeng.
Roper lederen Snapp er det motsatt. De to som er i par konkurrerer seg imellom om å samle flest poeng. Roper lederen Snute er det ingen som skal løpe og det er om å gjøre å stå/sitte/ligge stille.
Aktiviteten bør gjennomføres uten skistaver og alle bør på forhånd mestre grunnleggende skiferdigheter.

Grunnleggende skiferdigheter utfordres i et høyere tempo. Her gjelder det å få fart på skia!Grunnleggende skiferdigheter utfordres i høyere tempo, og aktiviteten gir god basistrening.
Grunnleggende skiferdigheter og utholdenheten utfordres. I tillegg utfordres barna sine koordinative egenskaper, spesielt reaksjon.


Vise og forklare barna øvelsene.

Snakke mye med de for å skape trygghet.

Vi har leiker på ski uten staver fordi da vil barna automatisk gjøre skøytebevegelsen på ski – oppdagende læring.

TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
15min
AVSLUTNING
-        Oppsummering av Oppsummering av økten + en kort nedgåingsrunde 1km. Ca. 10min?
-        Tøye øvelsene: plukke epler og tre i vinden.

Høre tilbakemeldinger fra barna, hva de syntes var gøy + høre tips til det de vil gjøre videre.
Gå en rolig runde der vi snakker med barna og blir bedre kjent med dem.
Spenningsnivået blir regulert etter aktiviteten. 
Ved å snakke med barna øker vi samholdet i gruppen og lærer å kjenne dem bedre. Vi får et bedre forhold og de blir tryggere. Samtalen hjelper også til videre planlegging og det er gøy for barna å kunne være med å bestemme litt.
Apemetoden, siden vi går med barna og blir på en måte et læringsbilde da de ser teknikken vår. (kanskje prøver de å herme etter oss, som er kjempe bra da de utfordrer skøytebevegelsen)2 kommentarer:

  1. Føler økta gikk ganske bra. Var usikker på hvor mange vi ville bli, men hadde en plan B hvis vi ble for få. Føler økta var bra lagt opp og at barna syntes det var morsomme stafetter. De ble slitne og fikk trent balansen da de gikk uten staver. Samtidig skjedde det uventetde ting underveis, som førte til vi gjorde om planen litt i økta. Dette gikk fint og føler barna hadde det gøy. Fikk brukt både apemetoden og vise og forklare.
    Alt i alt gikk økten bra!

    SvarSlett
  2. Dagens økt ble gjennomført bra synes jeg. Vi var ikke så mange, men fikk vi det til å fungere bra. Jeg merket at det er lettere å følge opp hver enkelt når vi ikke er så mange. programmet synes jeg også fungerte bra.

    SvarSlett