Aktive Lokalsamfunn

fredag 21. januar 2022

Økt 4, Uke 3, Kif fotball 05-04, Niklas Hamilton

 

Øktplan                                                                                                                           

Dato: 18.01.2022

Dagens aktivitet (idrett): Fotball                                                                                             

Navn: Niklas Hamilton

Klasse.: 3IDB

Mål for økten: Fortsette å bli kjent med spillerne. Jobbe med hurtig omstilling når man blant annet mister ballen eller den går utenfor banen.

 

Varighet (tid)

Hva (Innhold)

Hvordan (organisering)

Hvorfor (begrunnelse)

Oppvarming

 

5min

 

       G-del

Gjennomføre forskjellige                  løpsøvelser frem og tilbake.

·         Jogge vanlig

·         Høye kneløft

·         Sparke bak

·         Brasilianeren

·         Indianer hopp

·         Hofteledd utslag inn og ut

·         Spurter

 

Utføre forskjellige løpsøvelser frem og tilbake i en linje eller rundt banen.

 

¤ Begynne med lavt tempo og gradvis øke

 

¤Få varmet opp de viktigste muskelgruppene som skal brukes senere i treninga.

¤Øker prestasjonsevnen

¤Konsentrasjonsevnen øker

 

3min

 

L-del

Tøye de viktigste muskelgruppene som skal bli brukt i S-del og videre i økta.

 

 

Tøye ut følgende muskler rolig

·         Knebøyeren

·         Knestrekkeren

·         Ankelstrekkerne

·         Hofteleddssbøyeren

·         Hofteleddstrekkeren

¤ Forebygge skader før S-delen.

¤ Øke bevegelighet

 

7min

 

S-del

Mottak, pasning, press.

 

 

 

¤ 3 mot 1 eller 4 mot 1 i en firkant også kalt El Rondo.

Football/Soccer: Rondo Progressions (Tactical: Possession, Difficult)

 

¤Få i gang musklene som skal brukes videre i økta.  

 

Hoveddelen:

 

70min

 

 

 

Possesion innenfor 16-meteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possession med lag i midten som jager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liten kamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamp

Deler inn i tre lag hvor laget som mister ballen skal presse de andre to lagene.

Football/Soccer: SSC spirit(pressure, cover, balance) (Functional:  Defender, Academy Sessions)

 

 

Deler inn i tre lag. Et lag går i midten og sender ut 3 spillere til å presse det ene laget som får ball, i bildet nedenfor er det da rødt og blått lag som kan få ball. Målet er at det ene laget skal (blå eller rød) sende ballen til den andre siden etter de har klart 8 pasninger. Når et lag mister ballen, skal de presse. Her spilles ballen hurtig til det andre laget og de må komme seg over fort for å forsøke å vinne tilbake ballen.

Three Grid Possession Drill - Competitor Spot

 

Spiller liten kamp med to 11er mål relativt nærme hverandre, deler inn i tre lag. Når et lag scorer, bytter det laget som tapte med laget som ikke er på banen. Spillet vil fortsette og dermed er det svært viktig at laget som ikke er på banen kommer på banen fort og organiserer seg.

 

Small Sided Game to Improve Anaerobic Endurance – Coaching Soccer  Conditioning

 

11 mot 11 på stor bane med fokus på omstilling når man mister og spiller bort ballen.

¤ Bli bedre på å presse samlet som ett lag.

¤Bli bedre på å beveg seg etter pasning

¤Jobbe med å være orientert før ballmottak.

¤Bruke stemmen sin til å hjelpe andre

¤Bli bedre på å gjøre de riktige valgene underveis i et intensivt press.

¤Omstille seg hurtig til et press når man mister ballen.

 

Avslutning:

 5min

Nedjogging

Jogge fram og tilbake i veldig rolig tempo.

 

1 kommentar: