Aktive Lokalsamfunn

søndag 8. desember 2019


Øktplan

Navn: Adrian
Dato: 8.12.19
Hvor: Gulskogen banen 10:00
Målgruppe: Ca. 30 spillere rundt 10 års alderen
Klasse: Elite akademiet til SIF

Mål: Dominere 1v1, 2v1, 2,2. Få utøvernes nøkkelferdigheter bedre
Ferdighetsmål: Utøvernes offensive og defensive ferdigheter skal forbedres  

Kunnskapsmål: Bevisstgjøre utøverne og henvise til hva vi mener er god offensiv og defensiv ferdighet


Mål
Innhold
Tid
Metode
Vurdering
OPPVARMING
-          Generell del
Skadefri:
Elevene løper på to rekker parallelt vedsiden av hverandre, sånn at det dannes et par på 2. Dette gjør elevene frem til 2 kjegler som står 10-15m foran dem, etter mine instrukser. Jeg løper i motsatt retning for å vise øvelsene.   Øvelsene som skal gjennomføres er:
-          Rolig jogg
-          Høye kneløft
-          Sparke bak
-          Sidelengs
-          Innside og utside lyske
-          Krysse i midten
-          «Brasilianeren»
-          «Indianerhopp»
-          Vanlig jogg


7 min
Apemetoden/forklare-metoden
Forebygge skader

Øke prestasjonsevnen

Øke motivasjonen til å trene


OPPVARMING
-          Spesiell del
«keep ball»:
Jeg måler opp 10 kvadrater på 5x5 meter. Deler inn i grupper med 3 spillere i hvert kvadrat.
- 2 mot 1 inne i kvadratet.
- De 2 skal sende pasninger til hverandre, inne i firkanten, mens den ene utøveren skal prøve å ta den
- utøverne bytter roller ved feil.
Ulike variasjoner jeg kan legge til er: størrelse på firkant eller touch begrensning 


10 min 
Vise-Forklare-metoden
Oppdagende læring
En fin og enkel øvelse hvor utøverne får trent på pasningskvalitet og nøkkelferdighetene.
I denne øvelsen får utøverne trent både på offensive og defensive ferdigheter.
Grunnen til at jeg velger å ha så få spillere i hvert kvadrat, er fordi jeg vil at utøverne skal bytte mye på å være i midten. Dette medfører at både offensive og defensive ferdigheter blir trent mye på, også omstilling fra forsvar til angrep og motsatt blir trent. Dette er spesielt viktig ved gjenvinning, som er en av nøkkelferdighetene.
UTTØYNING
Se beskrivelser på uttøyningsøvelsene under siste uttøyning
3 min
Apemetoden
Uttøyning etter oppvarmingen forhindrer skader og holder bevegeligheten oppe.
HOVEDDEL
Spill på to baner med 7’er mål. 4x8min. 2min pause. Deler inn i 4 lag og kjører turnering.  
Fokusmoment vil være offensive og defensive ferdigheter, samt nøkkelferdighetene.

40 min

Oppdagende læring
Kommer spesielt til å stoppe i spill sekvensen hvis jeg ser tydelige situasjoner hvor utøveren(e) gjør ting som er tydelig og gode eksempler på gode defensive og offensive ferdigheter og hva utøveren kan gjøre for at det skal bli enda bedre. Dette gjøres for å oppnå kunnskapsmålet.
Ellers vil jeg at utøverne skal løse oppgavene mye på egenhånd og se hvordan de håndterer det. Et ekstra moment å ta høyde for ved vurderingen av utøverne etter økta.


AVSLUTNING
Uttøyning
Baksidelår (Hekkeløperen):Fremside lår

Bakside lår

Setemusklatur (hofteleddstrekkeren):
Innoverførende:

Legger:5 min
Apemetoden
Tøye på musklene som var sentrale i hoveddelen unngår skader og holder bevegeligheten i leddene oppe.

Aktiv statisk tøying

Passiv statisk tøying

2 kommentarer:

  1. Meget fornøyd med økta. Jeg fikk en del flere spillere enn planlagt, denne økta, så jeg delte ansvaret med en annen trener på akademiet. Det gikk helt fint. ellers gikk alt som planlagt

    SvarSlett
  2. Fin plan. Har med refleksjon av økta.

    SvarSlett