Aktive Lokalsamfunn

mandag 2. desember 2019

IL Bever'n gruppe 11/12 - Øktplan 02.12.19

Øktplan 9
Navn: Silje
Dato: 02.12.19
Målgruppe: Gruppe 11/12 i Bever’n
Utsyr: Kjegler, ball
Periodemål: Bli vant til å ha ski under beina og gå klassisk. Forbedre barnas skiteknikk.
Mål for økten: Tilvenne barna til ski gjennom leker og øvelser.

Varighet (tid)
Hva (innhold)
Hvordan (organisering/metode)
Hvorfor (begrunnelse)
Hjelpetrener
Oppvarming:
15 min
Gå samlet (15 min):
Barna går på rekke sammen en runde. Jeg går først og holder tempo, og en hjelpetrener går bakerst.
Gå samlet:
Ape-metodenØke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen.
Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.

Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.

Øke motivasjonen og prestasjonsevnen hos elevene.
Gå samlet:
En går til stadion og setter opp til neste lek, den andre går bakerst i rekka.
Hoveddel:
50 min
Teknikk (15 min):
VI stopper på flata før stadion. Vi starter med at jeg viser og forklarer noen ting barna kan tenke på underveis. Barna går deretter frem og tilbake med staver. Jeg gir tilbakemeldinger underveis. Så legger vi fra oss stavene, og gjør det samme. Til slutt tar vi på stavene igjen, og ser om det har blitt forbedringer i teknikken.

Sisten (10 min):
Barna går uten staver og leker sisten med vanlige regler.

Titrekk (10 min):
Deler barna i to lag som spiller mot hverandre. Hvis et av lagene klarer 5 pasninger etter hverandre uten at ballen er i bakken, får de ett poeng. Det er ikke lov å kaste ballen tilbake fra den man fikk den fra. Når et lag får poeng, starter det andre laget med ballen.

Stafetter (15 min):
Barna deles inn i lag på 2-3 stk
1.       Uten staver. Diagonal.
2.       Med staver. Staking.
3.       Med staver. Valgfri teknikk.
Teknikk:
Vise-forklare-metoden
Hel-del-hel metode
Passer på hvordan jeg organiserer barna når jeg viser teknikk, slik at alle hører og ser meg.

Sisten:
Vise-forklare-metoden


Titrekk:
Vise-forklare-metoden
Denne leken har barna antakeligvis lekt før, men jeg passer på å spørre om noen har spørsmål til leken.

Stafett:
Vise-forklare-metoden
Jeg får barna til å stille seg i en halvsirkel mens jeg viser og forklarer stafettene.
Teknikk:
Vi tar litt intro med klassiskteknikk helt i starten av hoveddelen. Jeg har valgt å ta det tidlig i økta, fordi da er barna mest konsentrerte. Jeg kan også si at hvis de er flinke her, skal vi leke etterpå.
Sisten og titrekk:
Lek er en flott måte å starte skitilvenningen på, fordi barna må jobbe med balanse og koordinasjon for å klare og få poeng. Det blir også noe samarbeid, siden man må jobbe sammen som et lag.Stafett:
Disse stafettene er både morsomme og nyttige for å jobbe med balanse på ski.
Teknikk:
Passer på at barna holder seg i rekka.
Gir tilbakemeldinger.Sisten:
Blir med.


Titrekk:
Blir med.


Stafett:
Blir med hvis det er for få.

Avslutning:
10 min
Gå tilbake (10 min):
Gå samlet tilbake til Beverlokalet.
Gå tilbake:
Ape-metoden
Barna går sammen med trenerne.
For å avslutte økta på en fin måte.

1 kommentar:

  1. I dag var det 7 barn på trening, og vi hadde klassisk. VI kjørte økta som planlagt i oppvarmingen, og vi hadde teknikk i starten av hoveddelen. Det tok lenger tid enn jeg hadde planlagt, så vi gikk rett på stikkball (i stedet for titrekkslek). Når det begynte å bli mye stilleståing, gikk jeg over på stafetter og noen hurtighetsdrag på slutten. Det var veldig kaldt, så vi avsluttet noen minutter tidligere enn vanlig.
    En utfordring som oppstår i disse øktene er at det er forskjeller på både nivå og motivasjon hos utøverne. I går, under oppvarmingen, tilpasset jeg slik at to barn + en hjelpetrener gikk en kortere runde, mens resten + en hjelpetrener gikk en lengre runde. Det fungerte bra. Jeg så også at når vi hadde teknikk, og gikk en runde, er det noen som går mye fortere enn andre, og det skaper kø. Det kan jeg løse til neste gang med å lage en lengre runde.

    SvarSlett