Aktive Lokalsamfunn

torsdag 12. desember 2019

Skitrening uke 50


Navn: Mari Tveiten Vatnebryn
Hovedmål: Påvirke den anaerobe utholdenheten
Ferdighetsmål: påvirke den anaerobe utholdenheten, ved å gjennomføre korte spurter på ski, med pause imellom, slik at det blir anaerob utholdenhetstrening.
Holdningsmål: I dag skal barna få fart på skia! Og leikene skal være slik at de blir ivrige og gir alt når de går på ski.  Gjøre det gøy for barna, slik at de vil fortsette å være med, og at enda flere også blir med.
Kunnskapsmål: Lære og erfare hvordan utholdenhetstrening gjøres på ski, og hvor gøy dette kan være. Lære om generell skigåing, og at det går an å ha morsomme leiker selv om man har ski på beina.
Dato: 12.12.19
Utstyr: pepperkaker, kjegler, vest
Sted: StevningsmogenTid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
2 min
Innledning
Hilse på alle, og fortelle hva vi skal denne økta
Slik at alle er forberedt på hva vi skal denne økta. Skaper trygghet.
Fortelle metoden
10 min
10 min


Oppvarming
G-delBøttestafett (med pepperkaker)

Rolig skigåing (en kort oppvarmingsrunde i lysløypa, for å bli vant med skia igjen.)


Avgrens et område med startstrek og en strekke på 50-100 meter. Gruppa deles i to lag. Pepperkakeboksen står på midten, og jeg deler dem ut. Gruppene står på hver sin side av bøtta, og må gå gjennom en hinderløype før de får en pepperkake, og må så gå tilbake og veksle med nestemann.
Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen.

Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.

Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.
Øke motivasjonen og prestasjonsevnen hos elevene.

Siden dette er en del av s-delen av oppvarmingen er det litt høyere intensitet i leiken, slik at det blir progresjon i treninga.
Følg meg - apemetoden vise og forklare metoden
20 min
 10 min
Hoveddel
Ulike sistenleker Rødt og grønt lys
Alle sistenleikene gjøres på et avgrenset område (ut ifra hvor mange som kommer på trening). Leikene utføres med ski og uten staver.

Stiv, stokk eller stein
Barna går rundt i et avgrenset område uten staver. Det er like regler som i stiv heks, bortsett fra at når den som «harn» tar noen, skal den si «stiv», «stokk» eller «stein». Dersom den sier «stiv», må barna stå med beina fra hverandre helt til en annen krabber under. Hvis den sier «stokk», må barnet stå med armene i en runding foran brystet helt til en annen stikker hodet opp gjennom rundingen. Dersom den sier «stein», må man sitte på huk til en annen kjører over.

Pølsesisten
Den som blir tatt, blir til en pølse og må stå stille og si «pølse pølse pølse pølse …» helt til noen kommer for å befri dem. Det trengs to for å befri. De to stiller seg på hver side av den som er tatt, og sier «pølsebrød».

Do-sisten
Den som blir tatt må stelle seg ned på kne, og den som skal befri må sette seg på fanget, da er personen fri igjen.

Lenke-sisten
Når man blir tatt må man holde i håda til den man ble tatt av. Etter hvert blir dette en lang lenke, hvor det kun er de to ytterste som kan ta folk. Det er ikke lov å slippe hendene. Tilslutt er det en som står igjen som vinner.

Stiv heks
Når man blir tatt må man stelle seg opp med beina fra hverandre. For å bli fri må en annen gå mellom beina dine.

Alle stiller opp på linje på enden av gymsalen/feltet. På motsatt side stiller en person som er ”rødt lys”. Det ”røde lyset” snur ryggen til forsamlingen, og de beveger seg fremover mot vedkommende. Når personen som er ”rødt lys” ønsker det, teller han høyt 1-2-3, sier ”Rødt lys” og snur seg. Da må ingen være i bevegelse. De som er i bevegelse må returnere til startlinja. Den som kommer først frem til personen som er ”rødt lys”, overtar denne rollen i neste runde.
Variasjon:
 • Gå på en ski
 • Gå baklengs
 • Uten staver
(jeg setter opp denne leiken, fordi vi ikke rakk å gjennomføre den på forrige økt.)
 Morsom skilek, hvor grunnleggende skiferdigheter utfordres i høyt tempo. Siden målet med økta var å ha korte spurter, slik at det blir anaerob utholdenhetstrening, passer slike leiker veldig bra for de små.

Jeg har valgt ut noen flere sistenleker, men vi rekker antagelig ikke alle lekene. Lurt å spørre hvem lek barna syntes er morsomst, siden dette skal være en trening de synes er gøy.Leiken utfordrer grunnleggende skiferdigheter og reaksjonsevnen.  Det er også en morsom leik, slik at barna syntes treninga blir morsom og variert.
Vise og forklare.
Lurt at vi viser hvordan øvelsene gjøres først, og går gjennom løypa

Vise og forklare metoden
5 min
Avslutning
 • En kort runde i lysløypa.
 • Kort oppsummering av økta:
  • Hva syntes de var gøy?
  • Hva var ikke så gøy?
  • Noen forslag til hva de vil gjøre neste gang?
 
Spenningsnivået blir regulert etter aktiviteten. 
Ved å snakke med barna øker vi samholdet i gruppen og lærer å kjenne dem bedre. Vi får et bedre forhold og de blir tryggere. Samtalen hjelper også til videre planlegging og det er gøy for barna å kunne være med å bestemme litt.
Skigåing : Følg meg - apemetoden

Forteller, alle står i en halvsirkel.
   
Jeg velger å stille disse spørsmålene slik at jeg vet hva barna synes er gøy, og at de forhåpentlig vis vil fortsette å være med (som var et av målene med økta)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar