Aktive Lokalsamfunn

onsdag 11. desember 2019

Bakke IF, håndballtrening J07 (håndballbevegelser, retningsforandringer og finter, med og uten ball)


Navn: Anna Sveaass
Idrett: Håndball
Dato: UKE 49-50
Målgruppe: Bakke j07 (12 år)
Klokkeslett: 1730-19
Mål: Forbedre overblikk og ballkontroll i fart. Samt. Jobbe videre på samarbeidet i forsvar.

Ferdighetsmål: Spillernes ferdigheter når det gjelder å ha overblikk. Blant annet å kunne se spillere og rom i angrep, både for medspillere og seg selv. Eller å kunne se medspillere, og forsvarspillere i kontringer. Ferdighetsmålet handler mye om å klare dette, men likevel klare å spille ballen og utøve andre tekniske bevegelser hurtig.

Kunnskapsmål: Spillerne skal lære mer om at det er en forskjell på ballforståelse og ballkontroll, samt. spilleforståelse, og å bare «kaste og spille håndball». Altså bli «litt» mer rutinerte, slik at det blir mer flyt i spillet.

Holdningsmål: Spillerne skal få bedre selvtillit og syntes håndball er morsommere ettersom de etter flere av disse «type» øktene får bedre muligheter til å løpe og gjøre bevegelser med ball, og da også kan «få på seg» forsvarspillere og gi rom til andre.


Mål
Innhold
Tid
Metode
Vurdering
OPPVARMING
-          Generell del
Løpe rundt i ring:
Elevene jogger lett i ring rundt banen etter hverandre for å bli varme i de store muskelgruppene. De skal også følge enkle balløvelser, disse øvelsene kan for eksempel være øvelser som, stussing (først med riktig hånd, så motsatt) (så baklengs). Dette selvfølgelig samtidig som de løper, så øvelser som å kaste ballen opp (ta den imot både foran, så bak ryggen (øke vanskelighetsgrad).


5 min
Apemetoden/forklare-metoden
Dette skal de gjøre for å unngå skader,
varme opp de store muskelgruppene
Øke fysiske, psykiske prestasjonsevnen og motivasjonen

OPPVARMING
-          Spesiell del
Håndballbevegelser, kjegler:
Slalåm rundt kjegler
Retningsforandring mellom kjegler
Finter fra en kjegle til neste

10 min 
Vise-Forklare-metoden
Dette er for at spillerene skal bli enda varmere, og varmere i mer spesifikke muskelgrupper. Det er dessuten veldig relevant og teknikk innlæring for spillerne
OPPVARMING
Spesiell del
Spillerne skal løpe mellom kjeglene og kaste ballen mellom hverandre to og to.

Etter dette skal jeg sette opp kjegler i trekanter, for å kjøre en kasteøvelse hvor jentene går sammen to og to. her skal de bevege seg mellom kjeglene mens de kaster ballen til partner som står stille. Etter dette, bytter de plass og gjør akkurat det samme.

15 min

Ved å lære kast og mottaksteknikk i fart, vil de både få bedre overblikk, men da også bedre ballfølelse og ballforståelse. Det er også en nøkkel til å klare idretten godt og få mestringsfølelse. Ved å lære dette vil spillet i seg selv også bli mye bedre.


UTTØYNING
Utfører ikke L-del i denne økten. (men dette kunne vært alternativ). (Kommer litt an
på målgruppe)
Diverse uttøyningsøvelser øvelser:
-Innside lår
-Framside lår
-Skulder ut/bakside
-Mellom skulderblad
-Nakke sider/bakside
(5 min)
(0 min)
Apemetoden
Uttøyning etter oppvarmingen gjør både at du forhindrer skader og holder bevegeligheten god.
HOVEDDEL
Kast med pådrag:
Alle spillerne stiller seg opp på to rekker med ca. 3-5 meters avstand mellom med ansiktet mot mål. Førstemann i hver av rekkene skal kaste en ball til hverandre, før de løper ned mot seksmeteren, og over til den andre rekken igjen. Mens rekkene holder ballen i spill mellom disse to rekkene, skal spillerne passe på å holde kroppen og ansiktet rettet mot målet. spillerne skal ha konstant fokus om å være rettet mot mål, og må passe på å ikke vende kroppen med armen samme retning som kastet går.Kryssspill med pådrag:
Spillerne fortsetter på nesten samme måte, de skal fortsette på to rekker med like mye mellomrom. De skal også fortsette å holde kroppen og ansiktet mot mål, men nå skal de bevege seg mot midten av mellom rekkene og legge opp ballen i et kryss til medspillerne fra motsatt rekke bak. Denne spilleren skal fortsette på samme måte, og avlevere ballen til neste spiller fra motsatt rekke.

Pådrag videre spill, med forsvar.
Spillerne fortsetter på samme måte, bare at nå skal det være tre rekker, og tre forsvarspillere. De jobber på samme måte, men nå må de forholde seg til forsvarsspilleren. De går så nærme som mulig forsvarspilleren, før de spiller videre til den vedsiden av.


15 min

15 min


15 min
Vise-forklare metoden
Hensikten med denne øvelsen er flere. Spillerne lærer for det første å kaste og motta ball samtidig som de har et overblikk over banen. Likt med dette øver hver og en av dem også på pådrag- videre spill, og å holde kroppen rettet mot mål slik at de ser egne muligheter i tillegg til å «dra» på seg forsvarspillere og gi rom til andre.

Hensikten er akkurat den samme, bare at bevegelsen er annerledes. Kryssbevegelsen setter forsvaret i bevegelse på en litt annen måte, noe som også skaper rom til «medspillerne».
Denne øvelsen gjør at spillerne må se på mål samtidig som de kaster på samme måte som tidligere. Eneste forskjellen nå er at de i tillegg må ha kontroll på forsvarspillerne. Dette gjør det desto viktigere med overblikk.

AVSLUTNING
Uttøyning
Tøyer ut med samme øvelser som gjorde på starten av økten:
-Innside lår
-Framside lår
-Skulder ut/bakside
-Mellom skulderblad
-Nakke sider/bakside

5 min
Apemetoden
Tøyning av musklene som var viktig i hoveddelen forebygger skader, samtidig som det vil gjøre elevene mer bevegelige.

1 kommentar: