Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 3. desember 2019

Øktplan 8, uke 49

Øktplan 8
Navn: Vida
Dato: 7.12.19
Målgruppe: Kif j13 
Utsyr: Kjegler, vester, baller 
Periodemål: UTVIKLE TEKNISKE OG RELASJONELLE FERDIGHETER
Mål for økten: Ha en morsom økt med litt åpenhet for innspill og endringer underveis, da treningenen nå skal være morsomme og ikke så mye program. Vil likevel legge inn litt spill på slutten for å utvikle tekniske og relasjonelle ferdigheter. 
Kunnskapsmål: Lære viktigheten av det å ha en klar hensikt med pasningene sine, og å roe ned med ball.  
Ferdighetsmål: Jobbe med tekniske ferdigheter i spill og andre øvelser. 
Holdningsmål: Være tilstede og høre etter når jeg snakker. 

Varighet (tid)
Hva (innhold)
Hvordan (organisering/metode)
Hvorfor (begrunnelse)
Hjelpetrener
Oppvarming:
15 minG-del: Hermegås (10 min):
Bytter på hvem som løper foran og viser øvelser som de andre skal gjøre. 

L-del sirkel med tøying felles (5min):
Alle står i sirkel og gjør som jeg gjør:
- sparke opp foran x10
- sprake til siden x10
- helikopter
- tøye bakside lår
- tøye lysken
- tøye hofteleddsbøyerne


Hermegås:
Apemetoden etter de som har denL-del sirkel med tøying felles: 
Apemetoden

Hermegås:
Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen. 
Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.
Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.
Øke motivasjonen og prestasjonsevnen.
Har balløvelser også i generell oppvarming fordi jeg vurderer det som vesentlig for disse jentene som spiller fotball så sjelden å ha mest mulig balltouch. 
Gjør bare en enkel g-del for å få i gang dette før vi skal gjøre noe som er litt morsommere og krever litt mer retningsforandringer og hurtighet. Dette er også litt morsomt fordi de kan finne på ting selv. Prøver å variere oppvarmingsøvelsene hver gang for å øke motivasjonen. L-del sirkel med tøying felles:
For å minske risikoen for skader i hovedaktiviteten. Jentene leder, jeg er med
L-del sirkel med tøying felles:
Jeg styrerHoveddel:
1t 10 min 

Volleyball (30 min):
4 lag på 2 baner. Spill på små baner (40 min) 
Spill på små baner med små mål, med fokus på orientering og det å ha en plan når man mottar ball. Ser an antallet mtp lag. Blir turnering 


Volleyball:
Forklare metodenSpill på små baner 
Oppdagende læring. 
Deler inn i 4 lag. Starter med ball fra keeper når ballen er ute, da blir intensiteten og kravet til å være på hele tiden, enda større. Stoppe spillet litt underveis hvis jeg ser noen gode situasjoner men ikke for mye, la de få spille.  
Volleyball:
For å ha en morsom aktivitet hvor man også jobber med de relasjonelle ferdighetene

Spill på små baner
For å få flest mulig balltouch og involveringer, og for å øve på det å ha en adresse på ball og orientere seg i spillsituasjoner. 
Volleyball:
Jeg styrer dette. Spill på små baner
Jeg har hovedansvar 


Avslutning:
5 min

Lett uttøying og oppsummering
(5 min):
Jeg styrer en lett uttøying.
- Fremside lår 
- Bakside lår 
- Legg 
- Hoftebøyer 

Jeg oppsummerer økta og jentene kan gi tilbakemeldinger om de ønsker.

Lett uttøying og oppsummering:
Ape-metoden
Jentene hermer etter øvelsene jeg gjør. Vi står i en sirkel, og jeg oppsummerer mens vi tøyer.

Lett uttøying og oppsummering:
Opprettholde bevegeligheten i leddene.

Snakker med de og spør hvordan det har vært. Dette til orientering for meg og hvordan jeg skal legge opp økta neste gang. 

Lett uttøying og oppsummering:
Hovedansvar: Begge trenerne 

2 kommentarer:

  1. Gikk bra i dag også. Er ikke så seriøst disse treningene, er mer en sosial greie som jentene kan komme på hvis de vil bevege seg litt og være sosiale. Er en god mulighet for å bedre lagmiljøet og for meg å bli bedre kjent med de. Derrfor jobber jeg litt med å lage lag som blander de ulike gruppene litt.

    SvarSlett