Aktive Lokalsamfunn

lørdag 29. oktober 2016

Trening 01.11.2016 - IL Bever’n Gruppe 9-10 år

Info: Hovedtrener: Line Herholdt Dugstad, hjelpetrenere: Idunn Haavengen, Kjersti Bergstøl, Jakob Aasbø og Peder Kjørsvik. Oppmøte 18.00 utenfor beverlokalet. Husk drikke og klær etter forholdene. Treningen er beregnet for ca. 16 stykker i alderen 8-10 år. (Kilder er å finne nederst i dokumentet.)

Mål: Påvirke den aerobe utholdenheten gjennom leikaktiviteter med innslag av balanse gjennom koordinasjonsøvelser.


Delmål:
Sosialt mål: Barna skal gjennom sosiale leker bli bedre kjent med trenere og andre utøvere.
Holdningsmål: Treneren kan forvente at barna kommer uthvilt og motiverte til treningen.
Ferdighetsmål: Barna skal mestre å balansere på ett ben av gangen i en gitt tid.
Kunnskapsmål: Barna skal få kunnskap om at balanse er en viktig del av skisporten.

Hjelpetrenere
I dag skal Idunn ha hovedansvaret for å få alle barna inn på stadion til første aktivitet, og tar seg av de som eventuelt er nye, eller ikke skjønner aktiviteten helt. 
Peder og Jakob må sørge for at alt utstyre vi skal bruke på treningen er på plass, og får med seg alt utstyret dit vi skal ha aktivitetene og tilbake igjen. 
Kjersti tar seg av de som eventuelt skader seg på trening, eller trenger ekstra hjelp.  

Utstyr
16 kjegler – helst 8 med forskjellige farger, og 8 andre som er like i fargen. 
50 forskjellige andre gjenstander som erteposer, drikkeflasker eller kort i en kortstokk.
Hva
Tid
Hvordan
Hvorfor
Metode
Oppvarming
G-del:
·    Navnesisten
5 min
En person velges til å ha sisten. De andre beveger seg innenfor det avgrensede området. Den som blir tatt, stopper og rekker en hånd i været. Dermed stopper alle de andre. Den som ble tatt, roper navnet sitt høyt, og alle de andre gjentar navnet tydelig. Den som fikk sisten fortsetter. (Ukjent forfatter, 2015, 24.06)
(Gjelder hele oppvarmingen)
·     Øke motivasjonen
·     Øke prestasjonsevnen
·     Forebygge skader
·     Øke motivasjonen og lysten til å trene
·     Forberede kroppen til hoveddelen og ha en jevn progresjon i økta.


Vis og forklar  
S-del:
·    Stiv heks
·    Stjernestafett
15 min
(5 min første lek)
Stiv heks: Vi skal ha stiv heks med en liten vri! Innenfor samme området som leken i G-del. Personen som blir tatt må stå på ette ben. Istedenfor å krabbe under bena til hverandre, skal «befrieren» løpe bort til den som er tatt og hinke en runde rundt personen. Når befrieren har hinket rundt er den andre fri igjen og leken fortsetter.

Stjernestafett: vi skal være to og to. Øvelsen går ut på å løpe fra sitt eget startområde, til et punkt og tilbake for å veksle. Neste gang skal man løpe til et annet punkt. Man skal innom alle punktene før man er ferdig i valgfri rekkefølge. Vi skal etter hvert varierer avstandene mellom punktene for å øke intensiteten. (Ukjent forfatter, 2016, 09.20.)
Vis og forklar
Hoveddel
·     Fuglene spiser
30 min
Fuglene spiser: Del opp gruppa tre-fire i like store lag. Hvert lag har sitt område.
På tid (3-4 min) skal lagene hente gjenstander fra en base. Det er ikke lov å ta med mer enn en gjenstand per person per gang man henter. Når tiden er ute teller man hvem som har flest gjenstander. (Bruk ca. 1-2 min på dette.) Dette gjør vi 1 gang.
Etterpå legger man likt antall gjenstander i hvert av lagenes område. På tid (3-4 min) skal lagene stjele gjenstander av hverandre med samme regler. Ikke lov å hindre hverandre. Når tiden er ute, ser man hvor mange gjenstander hvert lag har. (1-2 min på opptelling.) Dette gjør vi 1 gang.
 Deretter legger vi inn at man må bytte måte å komme seg frem på, altså første gang løper du, andre gang hinker du, tredje gang hinker du på andre benet, fjerde gang hopper du, og femte gang løper du baklengs.
Vi kjører hele opplegget på nytt igjen etter at de ar fått noen nye regler å følge. VIKTIG: DET ER IKKE LOV Å HINDRE ANDRE NÅR MAN LØPER! (Ukjent forfatter, 2016, 09.20.)
Vi ønsker å påvirke barnas aerobe utholdenheten gjennom leikaktiviteter med innslag av balanse gjennom koordinasjonsøvelser. Balansen får de ved å hinke og den aerobe utholdenheten får ved at leken blir en slags intervall, der de har en arbeidsperiode på 3-4 min, og en pause på 1-2 min. deretter jobber de igjen.
Vis og forklar, og oppgavestyrt
Avslutning
·     Kanonball  
10 min
Gruppa deles inn i to gang, og spiller på et avgrenset område. Hvert lag har hver sin konge som kommer ut på banen når alle andre på laget er skutt, kongen har 3 liv. De som blir skutt må inn i kongens område.
Vi avslutter med en lek gruppa liker godt for å holde motivasjonen oppe under hele treningen, og for å avslutte med noe de syns er gøy slik at de vil komme på neste trening.
Vis og forklar, og oppgavestyrt
Kilder:
·         Ukjent forfatter. (2015. 24.06.). Navnesisten. Hentet fra: http://aktivitetsbanken.no/ski/ovelser/navnsisten/
·         Ukjent forfatter. (2016, 09.20.). Utholdenhet for barn 2- Stjernestafett. Hentet fra: http://www.aktivitetsbanken.no/ski/okter/utholdenhet-for-barn-2/
·         Ukjent forfatter. (2016, 09.20.). Utholdenhet for barn 2- Fuglene spiser. Hentet fra: http://www.aktivitetsbanken.no/ski/okter/utholdenhet-for-barn-2/

2 kommentarer:

  1. Dette er en meget god plan. Du har en tydelig målsetting og aktivitetene kan knyttes til målet ditt. Flott at du også har referanser til lånte aktiviteter. Til neste gang: Vurder varighet på hoveddel - jfr en aktivitet. Ønsker også at du i avslutning bruker noe tid på bevegelighet/uttøyning. Flott at du er tydelig på hvordan du vil bruke hjelpetrenerne dine.

    SvarSlett
  2. Dette fungerte helt greit, det er litt vanskelig å få alle til å skjønne hva de nye lekene går ut på, så det ble brukt litt for mye tid på å forklare leken. Dette er ikke fordi jeg ikke snakker høy nok, eller forklarer lett nok, men fordi noen på gruppe ikke følger like godt med, og andre trenger å få ting forklart en del ganger før de skjønner hva de skal gjøre. Men når vi kom i gang funket lekene veldig godt.

    SvarSlett