Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 18. oktober 2016

Skavanger skole (SFO) uke 42

Øktplan 2. for Ungdomsløftet :Maria Peev
Dette er en økt med små elever (6-7 år) i en relativt stor gruppe.. Jeg har ikke erfaring med denne aldersgruppa og er usikker hvor lang tid det tar til å organisere de ulike delene. Har derfor satt opp god tid for de enkelte øvingene.
 Mål for økta:
Holdningsmål: bli kjent, motivere og få en god opplevelse av dans
Ferdighetsmål: forbedre elevens basisferdigheter via lek
Kunnskapsmål: elevene skal trene på å huske ulike elementer av koreografi.
Navn: Maria Peev
Dato. 19. oktober
Sted: Skavanger skole (SFO)
Tid: 14:30-15:30
Gruppe: 1-2klasse gutter
Klasse: 3IDA
Utstyr: ball, musikkanlegg, kjegler
Antall: ca.20 personerTid
Hva
Hvordan
Metode
Hvorfor
10.min
10.min
Oppvarming
1.Navnelek
2.Dansestopp
1. barna og jeg står i en sirkel. Jeg begynner med å holde en ball og si navnet mitt. Jeg kaster den så til en av barna, som så skal si sitt navn.
2.Mens musikken går skal barna danse. Når musikken stopper, må også de andre barna stoppe å danse. Den som beveger seg, må enten ta 5 hopp, eller legge seg ned på magen og reise seg to ganger.
Oppgavestyrt lukket, og oppgavestyrt delvis åpent
Bli kjent
Få inn rytmen motivere til innsats. Øke gradvis intensitet og konsentrasjonen mot hoveddel
10 min10min
Hoveddel
1.navnlek
2.Haien kommer
3. Amøbe

1.  
 1.1.Alle går rundt i salen og hilser før de tar stein-saks-papir mot hverandre. Den som taper må gå bak den som vant og heie på den personens navn. Dette fortsetter til en har alle bak seg.
2.      1-2 har sisten, når man blir tatt må man stå med beina fra hverandre slik at en kan krabbe mellom, rope navnet sitt høyt en gang og vente til en kommer og befrir.

2.En starter i midten og det er haien, så deler man alle de andre inn i fire grupper for hvert hjørne. De fire forskjellige gruppene skal ha ett fiskenavn som tunfisk eller noe lignede. Haien må vente i midten til en sier at haien kommer, og da kan den personen prøve å ta flest mulig folk, for å få flest mulige haier. De andre må løpe alt de kan tilbake for å ikke bli tatt.
De som er i hjørnene kan ikke løpe rundt haien før personen roper ett fiskenavn eller at alle fisker kan løpe. Når de løper rundt haien, og personen roper haien kommer, så må de løpe til riktig hjørne for å være fri. Man holder på til det ikke er noen fisker eller at det er en igjen, eller noe lignede.

Det er en type sisten. Men her starter et parr og holde hverande i hendene og det er dette parret som har sisten. Så  når den tar en person må denne personen henge seg på lenken ved og holde en av personene som har sisten i hånden. Så kan de ta en ny person, og det er bare de to ytterste personen på rekka som kan ta noen. Men når da nå tar en ny person, å blir 4 på rekka, da skla rekka deles og det blir to parr som harn. Så må disse ta noen nye, og når de blir 4 på rekka må de dele seg igjen. Slik fortsetter det til det ikke er noen igjen eller en igjen og da har man en vinner.

Følg meg, evt. vis og forklar


Oppgavestyrk, lukket
Bedre koordinasjon
(rytme, romorienering, balanse)
10 min
Avslutning

Egg og superhøne
Alle elever starter som «egg» og bruker stein saks og papir til å bli kylling/høne/superhøne.
Vinner rykker opp. Taper rykker ned i hierarkien
Oppgavestyrt
Roe ned før avslutning. Lette restitusjon

2 kommentarer:

  1. Meget bra plan, Maria. Dessverre, jeg kommer ikke i dag.

    SvarSlett
  2. Økten gikk meget bra, jeg fikk gått igjennom alle øvelsene, selv om timen startet litt seint. Det var en helt annen opplevelse da jeg bare hadde gutter. Her var det mye mer energi og de var flinke til å høre etter når jeg snakket. overalt en god økt

    SvarSlett