Aktive Lokalsamfunn

onsdag 12. oktober 2016

Øktplan 12.10.2016

Navn: Tora Kristin
Dato: 11.oktober
Målgruppe: 4-6 år
Sted: Skotselv skole
Time: 17:00-18:00
Utstyr: matte, hoppetau

Mål: bli kjent, påvirke utholdenhet mellom leik og å ha det gøy.
Ferdighetsmål: Alle forstår og gjennomfører øvelsene riktig.
Kunnskapsmål: Barna skal bli bedre kjent og se at trening kan være gøy.
Holdningsmål: Barna skal tørre å gi av seg selv og ha respekt for hverandre.TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
10 min
Bli kjent

Sitte i en sirkel.
Jeg forteller om meg selv. Så sier alle barna sitt navn og hva de liker å gjøre.
Bli kjent med barna og prøve å huske flest mulig navn.

5 min
Generell oppvarming
Hermegåsa
Jeg deler barna inn i 4 og 4. De løper på en linje bak hverandre, den fremste personen er hermegåsa og de tre bak skal herme. Når jeg blåser i fløyta skal den som løper foran gå bakerst og den nye personen foran er nå hermgåsa.
Øke motivasjonen
Øke prestasjonen
Hindre skader
Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere
Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom m. og nerver blir bedre
Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivåVise og forklare
10min
Spesiell del:
Stokk og stein
En deltaker er troll. Trollet sier enten "stokk" eller "stein" til den som blir tatt. De som blir stokk, må stå stille med bena fra hverandre. Man blir fri dersom noen kryper mellom bena på dem. Blir man stein, må man sette seg på huk med hodet mellom bena. Man blir fri dersom noen hopper bukk over seg. Gjerne flere troll dersom det passer.
Bli ordentlig varm samtidig som man har det gøy

Vise og forklare

15 min
Hoveddel:
Fisken i det røde hav

Vær på et avgrenset område. Lag et friområde på begge sider av området. Det velges en utøver som er "Fisken i det røde hav". Denne starter i midten, mens de andre utøverne er i det ene friområdet. Disse roper ut: "Fisken i det røde hav, hvilken farge må vi ha for å komme over". "Fisken" roper ut en farge og alle som har denne fargen synlig på seg, kan gå fritt over til den andre siden. Alle de andre må unngå å bli tatt på veien over. De som er tatt, er ute av leken. Bytt hvem som skal være "fisk" etter hvert.
Påvirke aerob utholdenhet og ha det gøy
Vise og forklare
20 min
Apeland
Barna begynner med å stå midt på gulvet. Jeg legger ut matter, en ring av hoppetau og har en ribbevegg. Når jeg roper fjell skal alle opp i ribbeveggen, når jeg roper sjø skal de løpe til mattene og når jeg roper apeland skal de inn i hoppetauet. Siste som kommer frem går ut og den som står igjen helt til slutt er apekongen.

Påvirke aerob utholdenhet og ha det gøy.
Vise og forklare
1 kommentar: