Aktive Lokalsamfunn

mandag 31. oktober 2016

Allidrett - Uke 44

Allidrett - Fiskum IL

Fotball
Gruppe 1: barn 3-5 år (16:00-17:00)
Gruppe 2: barn 5-7 år (17:00 - 18:00)

Mål: Lære grunnleggende fotball med vekt på lek og ulike enkle øvelser.



ØKTPLAN – Fotball

Navn: Mari Hægstad
Dato: 02.11.2016

Målgruppe: barn i alderen 3-5 og 5-7


Mål: Lære grunnleggende fotball med vekt på lek i og ulike enkle og grunnleggende øvelser.

Ferdighetsmål: Påvirke barnas ferdigheter rettet mot fotball med vekt på enkle øvelser som pasninger, mottak og skudd på mål

Kunnskapsmål: Barna skal lære å varme opp ved hjelp av en generell og spesiell del (forklarer kun for de eldste) Barna skal få en større forståelse av hvordan sporten fotball fungerer.

Holdningsmål: Barna skal oppleve fotball som morsomt og interessant.




TID/Utstyr
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode

15 min























12 min









20 min


















10 min







3 min




















Oppvarming generell del






















Oppvarming spesiell del

Hjørnefotball






Hoveddel

I dag blir siste gang med fotball, vi skal derfor ha fokus på selve spillet.












Avslutning
Frilek






Felles samling og uttøyning

Utføre ulike øvelser på langsiden av hallen og tilbake. 

-          Gå til andre siden og tilbake

-          Gå så fort de kan til andre siden og tilbake

-          Krabbe til andre siden og tilbake

-          Hopp til andre siden og tilbake

-          Klatre opp i ribbeveggen

-          Gå baklengs til andre siden og tilbake

-          Hoppe baklengs til andre siden og tilbake



Deler barna inn i to lag, bruker kun halve hallen. Setter inn en benk i to av hjørnene som da er målet. Går igjennom noen grunnleggende regler, som at det ikke er lov å bruke hendene og at det er viktig å sentre til hverandre.
Barna spiller fem min før de får to min drikkepause, og en ny omgang.

Vi starter som vanlig med noen grunnleggende øvelser, som pasninger to og to, pasninger i sirkel og noe skudd på mål. Etterpå går vi igjennom noen grunnleggende regler i fotball.
Vi deler gruppa inn i to lag, og begynner å spille. Vi spiller i to omganger, med 2 min pause mellom hver av omgangene.









Barna får ta ut og leke med det de selv ønsker. Jeg går rundt og følger med og deltar i leker om de ønsker det.




Hva tøyer ut lett og tar samtidig en liten oppsummering av timen før vi sier hade.












Målet er å varme opp muskler og ledd, og få opp kroppstemperaturen. Da presterer du bedre, og reduserer risikoen for skader.
I tillegg blir du mer motivert før treningen

Hva skjer i kroppen når man varmer opp?
Blodet og vevsvæsken flyter lettere
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
Konsentrasjonen øker
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere




Bli ekstra varm i muskelen vi senere skal ta i bruk i hoveddelen, og spisse oppvarmingen inn mot dette
 (I denne planen fotball)



Vi har nå vært igjennom grunnleggende øvelser for fotball over flere økter, og målet er nå å lære barna selve spillet.

Ønsker å påvirke barnas ballkontroll og forståelse rundt fotball, ved hjelp av ulike enkle og grunnleggende øvelser.













Forebygge skader og stivhet i muskler.
Muskler og sener skal tåle store og kraftige
Retningsforandringer og leddutslag.




Følg meg























Vise og forklare



















Vise og forklare
















Følg meg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar