Aktive Lokalsamfunn

lørdag 30. januar 2016

Øktplan økt nr 8: ny økt, nye muligheter!

Treningsledelse
Ungdomsløftet
Pasning og mottak


Navn: Fredrik, Eirik, Magnus, Nikolai, Pål, Knut Håvard og Anders
Dato: søndag. 31.01.2016
Sted/tid: Skrimhallen 14.00-15.30
Målgruppe: 11-12 åringer.
Teknikkskolen økt nr: 8
 Dette er en gruppe med varierende nivå og motivasjon. Vi får en ukjent gruppe(usikker) så det er viktig og bli kjent og skape trygghet. Viktig og lære seg navn denne økten.  

Mål: Øke spillernes basisferdigheter innenfor tema pasninger og mottak.

Ferdighetsmål: Elevenes basisferdigheter innenfor pasning og mottak skal forbedres (øye–fot koordinasjon). Eleven skal også klare å tilrettelegge ballen etter de mottar en pasning.

Kunnskapsmål: spillerne skal forstå viktigheten av gode pasninger og tilrettelegging ved mottak.
   
Holdningsmål: spillerne skal ha det gøy under økta og føle at de mestrer øvelsene. Det er også viktig at vi blir kjent med gruppen og skaper trygghet for alle. Antallet varierer for hver økt, og derfor må vi legge opp økta etter dette. Derfor er det innlagt en eventuell øvelse hvis antallet tillater det.

Viktige læringsmomenter:
Retningsbestemte mottak, og mottak som legger til rette for pasning(i presiserte øvelser).  Overblikk når du spiller ball, og bevegelse etter pasning. Ved å bruke pasning og ett godt mottak skal vi også fokusere på vridning av spill, og det å åpne opp spillet(i presiserte øvelser). Istedenfor å låse seg fast på en side, spiller man bakover og ruller over på den andre siden hvor det er mer rom og muligheter. Det å være «på», være på tærne, er også noe vi kan piffe gutta på underveis.

Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor

Opprop  
Opprop og inndeling av grupper. De skal også få generell informasjon om teknikkskolen og dens tema.

5 min

For å få oversikt over hvem som møter opp og gi informasjon til spillerne.G-del


OPPVARMING
-          Spesiell del

Utstyr:
Baller/kjegler
Spillerne løper på en rekke over banen. De skal gjøre øvelser på instruktørens kommando. Instruktørene skal løpe andre veien for å vise øvelsene.    
-          Rolig jogg
-          Høye kneløft
-          Sparke bak
-          Sidelengs jobbing
-          Lyske
-          Zamba
-          Stigningsløp1000 touch
Spillerne har en ball hver og løper inne på et avgrenset område. Instruktøren viser øvelser for spillerne, som skal utføre disse uten å krasje. Variasjon:
-        -   føring høyre bein
-          -  føring venstre bein
-          - mellom beina
-          - valgfrie finter/vendinger
-  messitouch
15 min hele oppvarmingen.


 

Vise-Forklare-metoden
Tre viktigste grunner til oppvarming:
Øke prestasjonen

Hindre skader

Øke prestasjonsevnen (fysisk og psykisk)

Den generelle oppvarmingen setter også i gang en rekke indre prosesser som: -Kroppstemperaturen øker
-blod og vevsvæske flytte lettere
-musklene letere tilgang til oksygen
- muskler/ledd blir mere tøyelige
  - regulering av spenningsnivåetSkal forberede kroppen til hoveddelen. Bruk av ball siden dette er i hoveddelen.
Elevene gjennomfører øvelser så de blir kjent med ballen å forbedre deres basisteknikk. Viktig at barna røre balle så mye som mulig
UTTØYNING
Uttøying for bein:
Legg:
Setemuskelen:

Hoftebøyer:
Framside lår:
Bakside lår:
Holdetid: 15-20 sek

Følg meg (Apemetoden)
Denne delen av oppvarmingen skal forhindre skader og opprettholder din bevegelighet.
Den forbereder også musklene på kraftige strekninger som oppstår ved hoveddelen. 


HOVEDDEL:
Totalt 45 min

Fokus på pasninger og mottak

Idealbilde vises på gruppene når øvelsene forklares.

Pasninger i sirkel:
Halvparten av spillerne (med ball) former en sirkel, og resten av spillerne samles i midten av sirkelen (uten ball).
Spillere inne i sirkelen orienterer seg og søker øyekontakt, og mottar pasning fra "sin medspiller".
da gjør spillerne gitt oppgave, og det søkes ny medspiller.

-          Mottak høyre pasning vestre
-          Mottak venstre og pasning høyre
-          Vending inn finne nye medspiller

Pasninger i firkant.  
Deler gruppa i to. Øvelsen går ut på og bevege seg innenfor firkanten og sende ballen til ledig medspiller. Spillerne må bevege seg i forhold til hverandre og må ha fokus retningsbestemte mottak og overblikk.

I denne øvelsen blir det fokus på bevegelser, retningsbestemte mottak og overblikk.   
Alle disse momentene er viktig for å få flyt i øvelsen. Hvis spillerne har god kontroll på øvelsen kan vi trenere bruke 2 baller på en gang. Dette gjør at spillerne må ha enda bedre overblikk for å få flyt i øvelsen. Begrensninger på touch kan også bli brukt for å øke vanskinghets graden.  


Possession øvelse med mål:
Det er satt opp en firkant. Inne i denne firkanten står det 5 små mål, lagene får poeng for og spille mellom disse målene. Disse målene gjør at bevegelser og overblikk er utrolig viktig. Med et godt retningsbestemt går også spillet fortere. For enkelte grupper kan det innføres touchbegrensninger på denne øvelsen. Dette er for og forsterke fokuset på bevegelser, overblikk og ett godt retningsbestemt medtak.

Hvis antallet tillater det, er neste øvelse en øvelse som blir erstattet med øvelsen over:
Pasningsøvelse med mottak og pasning tilbake til medspiller:
Setter opp to kjegler midt i mellom to spillere som står totalt tre meter fra hverandre. Kjeglene plasseres på hver sin side. Den ene skal bevege seg sidelengs bak kjeglene, få pasning fra den andre på yttersidene av kjeglen, ta med seg ballen inn på ett touch, og slå tilbake mellom kjeglene med det andre touchet. Så beveger han seg over til andre kjeglen, og gjentar.Spill:
Spill med smålag (3-5 spillere). Her skal det være fokus på pasning og mottak som vi har hatt i de andre øvelsene. Hovedfokus er retningsbestemte mottak, overblikk når du spiller ball og bevegelse.  


 Her skal det spilles med 4 mål (to mål per lag). Målene er satt ved kantene. Dette gjør at pasningsspill blir viktig. Laget må forsvare begge målene og kjapt pasningsspill er viktig for å score mål.

Grunnen til at vi spiller med smålag er at spillerne får mange berøringer av ball og opplever flere situasjoner som går på handlingsvalg.
  


15 min

15 min

15 min20 min
Vise-forklare metoden


Gir også mange tilbakemeldinger underveis i øvelsene.  En pasningsøvelse som krever konsentrasjon og fokus. En enkel øvelse som gir god effekt og alle nivåer kan tilpasses.

Fokus: Retningsbestemte mottak/overblikk når du spiller ball. Være «på», trippe på tærne, ikke stå på hæla. 
Dette er en øvelse som stiller store krav til bevegelser, overblikk og gode retningsbestemte mottak. Her må det være bra fokus for at øvelsen skal bli bra. Dette er også en øvelse som trenerne enkelt kan finne en passende vanskelighetsgrad.
Fokus: Retningsbestemte mottak, overblikk når du spiller ball og bevegelser. Vridning av spill. Presisert enda nærmere øverst.
Dette er en øvelse der lagene må spille pasninger for å få mål. Viktig også med bevegelse rundt målene i firkanten. 
FOKUS: overblikk og bevegelse. Mottak som legger til rette for pasning, og hvis mulig: tydelige retningsbestemte mottak.


I denne øvelsen er ett godt mottak og en presis pasning tilbake nøkkelen. Det er en isolert øvelse som setter fokus direkte på pasning og mottak, og ett godt mottak som legger ballen fint til rette for neste fot som slår tilbake mellom kjeglene er gunstig. Prøve å legge til rette med en fot, og slå tilbake med andre. I denne øvelsen er ett godt mottak som legger til rette for pasning essensielt.


Spill med fokus på Retningsbestemte mottak,overblikk når du spiller ball og bevegelse. Vridning av spill fra side til side, nettopp for å skape større rom og flere muligheter. Her skal vi instruktører bare konsentrere oss om hovedfokuset på økta.

Grunnen til å spille på 4 mål er at spillerne skal lære seg og sentre fort og bevege seg i forhold til ballfører. Viktig at spillerne klarer og vri spillet og utnytte at de har to mål de kan angripe. For at dette skal fungere er retningsbestemte mottak viktig.
AVSLUTNING
Uttøyning

Øvelser:
Bakside legg
Setemuskelen:
Bakside lår:

Framside lår:
Hoftebøyer:
Innside lår:
Holdetid er 20-30 sek per uttøyingsøvelse.

5 min
Følg meg (Apemetoden)
Tøye musklene som var sentrale og i bruk under økta. Dette skal opprettholde elevenes bevegelighet.   

Oppsummering
Oppsummering av økta. Gi viktig informasjon og rose spillerne. 
10 min
Plenum
Oppsummere og gjenta viktige punkter og mål fra starten av timen og gi ros.

11 kommentarer:

 1. God økt. Husk å bli enig om hvilke momenter dere skal fokusere på. MÅ ikke bli for mange...

  SvarSlett
 2. En god økt, men var igjen veldig få. gutter 11 og jentene slo seg sammen og vi ble 10 stykker. oppvarmingen gikk bra og fokuset var godt.øvelsene i hoveddelen gikk også bra, men nivået var veldig varierende på gruppen. dette ser man også i spilldelen på slutten. dette gjør at enkelte spillere melder seg ut. momentene vi fokuserte på gikk fint og det var mye bra fokus.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hvordan takler dere de som melder seg ut?

   Slett
 3. Som Fredrik sier over, var det veldig få denne økta, var 3 jenter, så vi slo sammen gutter 11 og jentene. Fredrik tok g-oppvarming, mens Knut og jeg tok spesiell oppvarmingsbite, 1000-touch. I hoveddelen tok vi hver vår øvelse, mens alle hadde ansvar for spilldelen. Fokuset var bra denne økta, og det virka som barna fikk en del ut av økta, på tross dårlig oppmøte. Det var enkelt å se hvilke momenter vi hadde jobbet med da vi kom til spilldelen, spillerne var gode til å løfte blikket og bevege seg etter passning. Jentene holdt nivå med guttene, og det var gøy å se.

  SvarSlett
  Svar
  1. Fint at dere deler inn øvelsene. Skriv gjerne hvilken øvelse og hvordan det gikk for din del.

   Slett
 4. Som Pål og Fredrik sier hadde vi delt inn, og planlagt hvem som skulle gjøre hva. Det var veldig varierende på prestasjon, men fokuset var veldig bra. Momentene gikk fint, men vi gjorde det på en litt enklere måte grunnet stort nivåforskjell i vår gruppe.

  SvarSlett
  Svar
  1. Fint at dere kan forenkle noe. Hva gjorde dere når det var så forskjellig nivå?

   Slett
 5. Denne økta var godt planlagt og delte inne i hvilke øvelser vi skulle forklare for barna og hadde kun fokus på noen momenter slik at det ikke ble for mye for barna. Noen hadde godt fokus under hele økta, men noen dro ned konsentrasjonen

  SvarSlett
  Svar
  1. Hvordan funket det med færre momenter? Hva gjorde dere med de som slet med konsentrasjonen? Hvorfor tror dere de ikke klarte å konsentrere seg?

   Slett
  2. funket fint med færre momenter, men ser at ungene ikke klarer å ta til seg lærdomen vi gir dem. for eks så stopper vi opp spillet og hviser noen viktige momenter, men ender opp å gå i samme fella flere ganger. Konsentreasjonen kan vi prøve å gjøre noe med. vi kan ta en liten prat før økta og si ifra at vi er her for at de skal bli bedre og hvis de da ikke følger kan de heller sitte på siden eller ta en samtale med lederne.

   Slett
 6. Fint at dere reflekterer over gjennomføringen. Jeg ønsker at dere skal være mer konkrete. Kan godt ta hver del i økta. Del inn i fungerte godt / forslag til endringer; Foreklare/begrunne noe + Totalinntrykk på økta.

  SvarSlett