Aktive Lokalsamfunn

mandag 4. januar 2016

Øktplan uke 1

Navn: Eirik Buen Fransen
Dato: 04.01.16
Tid: 18.00-19.00
Målgruppe: 6-8 år
Antall: 10 stk. +
Disiplin: skøyting
Sted: Bevergrenda
Utstyr: skøyteski

Mål: Øke barnas tekniske egenskaper i disiplinen skøyting, i tillegg til å fokusere på den aerobe utholdenheten. Under tekniske egenskaper kommer det til å bli lagt vekt på tyngdeoverføring, balanse og armbruk. Siden dette er siste trening med barna, kommer vi til å ha litt mer lek. 

Ferdighetsmål: Barnas ferdigheter innen skiteknikk i skøyting skal forbedres i tillegg til deres aerobe utholdenheten i fristil.

Kunnskapsmål: Barna skal lære hvorfor man må varme opp og få en innføring i hvordan trening av teknikk og aerob utholdenhet skal utføres. De skal forstå øvelsene som er planlagt, slik at ved en senere trening jeg trenger mindre forklaring. De skal opparbeide seg kunnskap som gjør at de kan utføre øvelsene ved egentrening.

Holdningsmål: Barna skal oppleve å bli sett og ha gode holdninger til hverandre og trenerne. De skal føle tillit og ærlighet fra trenerne. Barna skal samarbeide godt og ha det gøy. De skal innarbeide rutiner for oppvarming og uttøyning.


Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING
  • Generell del
Vi går en runde inn på stadion og tar det helt rolig. Viktig å ikke gå for fort, men slik at man blir varm. Prøve å gå rolig på en rekke
5 min
Apemetoden/forklare-metoden
Lære seg øvelser og rutiner for å unngå skader.
Øke fysisk og psykisk prestasjonsevne
Øke motivasjon
OPPVARMING
-         Spesiell del
Rødt og grønt lys
Det trekkes to streker med ca. 10 meters avstand. En av deltakerne er politi og står ved den ene streken, de andre står ved den andre streken. Når politikonstabelen står med ryggen til, er det grønt lys. Da kan fotgjengerne forsøke å nærme seg politikonstabelen. Når politikonstabelen snur seg, er det rødt lys. Da må fotgjengerne stå helt stille. Dersom politikonstabelen ser noen som beveger seg, må de gå tilbake til utgangspunktet. Poenget er å komme seg helt frem til politikonstabelen ute å gå på "rødt lys". Den som klarer det, blir ny politikonstabel.
Rev og hare
Markerer et bredt område slik at alle har hvert sitt spor, og marker 15-20 meter frem til en mållinje To plukkes ut til å være rever, resten er harer. Harene starter på startlinjen, revene 8-10 meter bak. På signal skal revene ta igjen harene før de når fram til mållinjen. De som blir tatt, blir rever.
10 minVise-Forklare-metoden
Ha det gøy og få kroppen i gang til hoveddel, bli enda varmere. Man oppfyller også kravene som står i den generelle delen.
HOVEDDEL
Øvelse 1:
Balanseøvelser og tyngdeoverføring. Vi deler gruppa inn i mindre og jobber med å gå uten staver. Øvelsene går ut på å stå lenge på en og en ski og etter hvert tar vi med stavene og jobber med armbruken. Vi kommer til å øve på staking og diagonalgang. Dette kommer vi til å bruke mye av tiden til. I tillegg vil tiden bli brutt opp ved at vi går noen runder og øver på å gå teknisk riktig.
Øvelse 2
Stafetter. Vi markerer opp et område i en firkant og vi deler gruppen inn i fire lag. Deretter stiller de seg opp på en rekke og vi gjennomfører en stafett i fristil, med og uten staver. Midt på firkanten må barna legge seg ned på ryggen og deretter opp igjen. Etter å ta gått en runde rundt firkanten, veksler en og neste mann skal ut.
Øvelse 3
Hest og kjerre. (Stafetter som nødløsning hvis det blir for vanskelig.) To og to sammen. En foran og en bak. Den bak henger i stavene e.l. til den foran. Den foran skal dra den andre rundt ei løype.
Lag rundløyper som hesten og kjerra skal igjennom. 

40 min


Vise-forklare metoden

Øvelsen oppfyller kravet om å trene balanse og teknikk, som er et krav som er svært sentrale under skigåing. Man bruker dette i fraskyvet i både klassisk og fri disiplin.
Aerob utholdenhet er et svært sentralt krav i langrenn, da en svært stor del går til aerob energifrigjøring. For barna som har kort konkurransetid, er det viktig å holde oppe et høyt intensitetsnivå over forholdsvis kort tid. Likevel er ikke dette arbeidet anaerobt.
AVSLUTNING
Uttøyning
Hofteleddet
Øvre del av legg
Nedre del av legg
Bakside lår
Innside lår
Fremside lår
Armer
5 min
Følg meg (Apemetoden)
Tøye på musklene som var sentrale i hoveddelen.
Lære seg øvelser og rutiner for å unngå skader og holde bevegeligheten i leddene oppe.

Oppsummering
3 min
Plenum
Oppsummere og gjenta viktige punkter av det som vi har gjort / gi ros/ motivere

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar