Aktive Lokalsamfunn

torsdag 21. januar 2016

Øktplan uke 3 - økt nr. 11

Øktplan for KIF Jenter 12 United uke 3
Navn: Trine Eline Aas 
Dato: 22.01. 2016
Time: 16:00 til 17:30 
Målgruppe: Elever som er gamle 11-12 år gamle 
Klasse: 7.trinn 
Utstyr: Noen kjegler,  to bløte baller, matter og alle trenger en ball.
Sted: Tislegård gymsalElever på 11-12 år er i puberteten, men det er ulikt hvor utviklet dem er fysisk. Barn i denne alderen er også veldig ulike når det gjelder respons på kritikk, ros osv. De er også forskjellig når det gjelder læringsmåte og konsentrasjonsevne. Det er derfor viktig å tilrettelegge aktiviteten slik, at elevene opplever mestring og på denne måten får indre motivasjon. 
  
Grunnleggende ferdigheter og basistrening.
 Mål: Se fremgang på basistreningen altså styrkesirkelen. Øke spillernes basisferdigheter innenfor mottak.

Ferdighetsmål: Forbedre jentenes grunnleggende ferdigheter innenfor mottak (øye-fotkoordinasjon) og bevegelse.
Kunnskapsmål: Spillerne skal forstå hvor viktig det er med gode pasninger og mottak og tilrettelegging.
Holdningsmål: Elevene skal oppleve fair play under økta. Elevene skal samarbeide godt. De skal ha det gøy og oppleve mestring.  De skal følge med på de tegnene jeg gir, og høre etter når jeg gir beskjeder.

  
Hva 
Innhold 
Tid 
Metode 
Hvorfor 
OPPVARMING 
-          Generell del 
Titrekk:. Jentene blir delt opp i to lag innenfor et område. En ball. Jentene skal prøve å få 10 pasninger innad i laget uten at de mister ballen. Kan redusere antall pasninger. Kaster med hendene. Kan evt dele opp i fire lag slik at det blir færre på lagene.
8 – 10 min 
Apemetoden/forklare-metoden 
-Lære seg øvelser og rutiner for å 
Unngå skader. 
- Øke fysisk og psykisk prestasjonsevne 
- Øke motivasjon 
  
OPPVARMING 
-          Spesiell del 
Sirkel med ulike mottak:
Lager en sirkel med kjegler. Deler de inn i to. Halvparten går inn i sirkelen uten ball og resten stiller seg rundt ved kjeglene med ball. De rundt i sirkelen sender balle til ulike spillere i midten og de får ulike måter å motta ballen på. Ulike mottak:
-          Med motsatt fot og sende med riktig fot
-          På direkten med en fot
-          På hodet
-          På innsiden av beinet
-          På rista
-          Ta ballen med seg og levere den til neste

10 – 15 min  
  

  
Vise-Forklare-metoden 
I denne øvelsen så øver de på ulike mottak, samtidig som de lærer å bevege seg. De er nødt til å ha blikket oppe, for det må hele tiden orientere seg. De må også gjøre seg ledig, og bruke stemmen for å få ballen. Handlingsvalg.
UTTØYNING 
Se beskrivelser på uttøyningsøvelsene under siste uttøyning 
3 min 
Følg meg (Apemetoden) 
Uttøyning etter oppvarmingen forhindrer skader og holder bevegeligheten oppe. 
HOVEDDEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Øvelse 1: Styrkesirkel. Har ulike øvelser, hvor de skal jobbe 30 sek og pause 15 – 20 sek. Kjører cirka 3 serier. 2 min pause mellom seriene. 
Øvelse 1 – planken.
Øvelse 2 – sidehev.
Øvelse 3 – nordic hamstrings. Øvelse 4 – utfall.
Øvelse 5 – situps.
Øvelse 6 – spensthopp.
Øvelse 7 – pushups.
Se bilde under.
Øvelsene kan gjøres med ulik vanskelighetsgrad.

Øvelse 2:
Skjerme ballen og må ta den med seg. Mottak. Angriperen gjør seg spillbar, mottar ballen, skjermer den, vender og dribler forbi forsvareren, og løper med ballen fordi forsvareren inn i et område som er skapt av den fjerde spilleren. Variasjon er å ta imot høye baller og veggpasning med den fjerde spilleren.

Øvelse 3: Spill.
Deler i 2 eller 4 lag. Justerer banen etter hvor mange det er på laget. Kan variere målet. Det legges inn et krav om at de kan ikke bare ha et mottak å sende ballen videre, de må ha minst 2 ballberøringer før de sender ballen videre. Retningsbestemt medtak, må ta med ballen en retning. Kan derfor ikke bare stoppe ballen ved å sette foten oppå. Kan også skjerme ballen.                                                                         
  
25 min
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 15 min  
  
20 min


  
Vise-forklare metoden 
  
Forbedre styrken, spensten og balansen. Målet er å forbedre styrken i beinmuskulaturen og den stabiliserende muskulaturen i mage og rygg. God styrke er essensielt for å bli bedre rustet mot fotballskader.
I tillegg skal spillernes bevissthet på "kne over tå"-posisjonen økes ved å øve inn riktig sats- og landingsteknikk.
Fokus rettes mot godt fotarbeid og generell god koordinasjon og balanse i spillernes bevegelsesmønster. 

Læringsmomenter: Gi støtte feilvendt, sidevendt eller rettvendt. Skjerm ballen når du mottar den, og muligens vend og drible også når du løper med ballen. Handlingsvalg.I spilldelen tvinges jentene til å ikke kun bare ta imot ballen og sende den videre, men de må ha flere ballberøringer før de sender ballen videre. Fokus på mottak.
AVSLUTNING 
Uttøyning 
Forside lår (Knestrekkeren): 
  
Bakside lår (knebøyeren): 
  
Setemusklatur(hofteleddstrekkeren): 

Innoverførende: 
  
 Den store brystmuskelaturen: 
  
Skuldre: 
5 min 
Følg meg (Apemetoden) 
Tøye på musklene som var sentrale i hoveddelen. 
Lære seg øvelser og rutiner for å unngå skader og holde bevegeligheten i leddene oppe. 
  
Oppsummering 
5 min 
Plenum 
Oppsummere og gjenta viktige punkter av det som vi har gjort / gi ros/ motivere 1 kommentar:

  1. Det var 11 jenter på trening i dag. Titrekk som oppvarming er alltid populært. Det er morsomt, men igjen er det veldig knyttet opp mot fotball. De er nødt for å bevege seg, samarbeide og snakke sammen. Vi hadde ikke bløt ball, men improviserte med å knyte sammen noen vester. Kan forandre på området de har til rådighet. Sirkelen fungerer veldig bra, og jeg tror det var noe nytt for jentene. Jeg kjørte kun mottak med motsatt bein med pasning tilbake og at de skulle ta med seg ballen og avlevere den til en annen person. Her kan jeg også variere sirkelen. Dersom plassen er liten, desto viktigere er det å orientere seg og ha blikket opp. Når de skulle ta med seg ballen var det greit med et større området. Kan kjøre flere øvelser i denne sirkelen seinere. Styrkesirkelen har blitt veldig bra, og derfor kjørte vi litt lengre arbeidsperiode som en progresjon. Kjørte 40sek jobbing og 20sek pause. Med app og høyttaler så ble det veldig bra. Jentene er kjente med øvelsene nå. Er mulig å gjøre noen endringer slik at øvelsene blir mer motiverende i par. Siden vi brukte litt tid på å komme i gang, så valgte vi å gå rett på spilldelen. Delte i 4 lag og delte hallen i 2. På den ene siden var det 2 små nettmål og på den andre siden var det en linje de måtte føre ballen over. De måtte ha minst 2 ballberøringer før de kunne levere ballen videre. Dette fungerte veldig bra. Etter dette spilte vi på hele banen med 2 lag. Da hadde vi 4 mål tilsammen. Jentene hadde bra fokus på trening.

    SvarSlett