Aktive Lokalsamfunn

søndag 24. januar 2016

Teknikkskolen

Treningsledelse
Ungdomsløftet
Pasning og mottak

Navn: Fredrik, Eirik, Magnus, Nikolai, Pål, Knut Håvard og Anders
Dato: søndag. 24.01.2016
Sted/tid: Skrimhallen 14.00-15.30
Målgruppe: 11-12 åringer.
Teknikkskolen økt nr: 7
 Dette er en gruppe med varierende nivå og motivasjon. Vi får en ukjent gruppe(usikker) så det er viktig og bli kjent og skape trygghet. Viktig og lære seg navn denne økten.  

Mål: Øke spillernes basisferdigheter innenfor tema pasninger og mottak.

Ferdighetsmål: Elevenes basisferdigheter innenfor pasning og mottak skal forbedres (øye–fot koordinasjon). Eleven skal også klare å tilrettelegge ballen etter de mottar en pasning.

Kunnskapsmål: spillerne skal forstå viktigheten av gode pasninger og tilrettelegging ved mottak.
   
Holdningsmål: spillerne skal ha det gøy under økta og føle at de mestrer øvelsene. Det er også viktig at vi blir kjent med gruppen og skaper trygghet for alle. Dette er på grunn av vi får nye grupper.

Viktige læringsmomenter:
Retningsbestemte mottak, overblikk når du spiller ball og bevegelse. Dette er punktene som vi trenere skal ha fokus på under økta. Disse momentene går igjen i alle øvelsene i hoveddelen.   Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor

Opprop  
Opprop og inndeling av grupper. De skal også få generell informasjon om teknikkskolen og dens tema.

5 min

For å få oversikt over hvem som møter opp og gi informasjon til spillerne.G-del


OPPVARMING
-          Spesiell del

Utstyr:
Baller/kjegler
Spillerne løper på en rekke over banen. De skal gjøre øvelser på instruktørens kommando. Instruktørene skal løpe andre veien for å vise øvelsene.    
-          Rolig jogg
-          Høye kneløft
-          Sparke bak
-          Sidelengs jobbing
-          Lyske
-          Zamba
-          Stigningsløp1000 touch
Spillerne har en ball hver og løper inne på et avgrenset område. Instruktøren viser øvelser for spillerne, som skal utføre disse uten å krasje. Variasjon:
-        -   føring høyre bein
-          -  føring venstre bein
-          - mellom beina
-          - valgfrie finter/vendinger
-  messitouch
15 min hele oppvarmingen.


 

Vise-Forklare-metoden
Tre viktigste grunner til oppvarming:
Øke prestasjonen

Hindre skader

Øke prestasjonsevnen (fysisk og psykisk)

Den generelle oppvarmingen setter også i gang en rekke indre prosesser som: -Kroppstemperaturen øker
-blod og vevsvæske flytte lettere
-musklene letere tilgang til oksygen
- muskler/ledd blir mere tøyelige
  - regulering av spenningsnivået

Skal forberede kroppen til hoveddelen. Bruk av ball siden dette er i hoveddelen.
Elevene gjennomfører øvelser så de blir kjent med ballen å forbedre deres basisteknikk. Viktig at barna røre balle så mye som mulig
UTTØYNING
Uttøying for bein:
Legg:
Setemuskelen:

Hoftebøyer:
Framside lår:
Bakside lår:
Holdetid: 15-20 sek

Følg meg (Apemetoden)
Denne delen av oppvarmingen skal forhindre skader og opprettholder din bevegelighet.
Den forbereder også musklene på kraftige strekninger som oppstår ved hoveddelen. 
HOVEDDEL:
Totalt 45 min

Fokus på pasninger og mottak

Idealbilde vises på gruppene når øvelsene forklares.

Pasninger i sirkel:
Halvparten av spillerne (med ball) former en sirkel, og resten av spillerne samles i midten av sirkelen (uten ball).
Spillere inne i sirkelen orienterer seg og søker øyekontakt, og mottar pasning fra "sin medspiller".
da gjør spillerne gitt oppgave, og det søkes ny medspiller.

-          Mottak høyre pasning vestre
-          Mottak venstre og pasning høyre
-          Vending inn finne nye medspiller


Pasninger i firkant.  
Deler gruppa i to. Øvelsen går ut på og bevege seg innenfor firkanten og sende ballen til ledig medspiller. Spillerne må bevege seg i forhold til hverandre og må ha fokus retningsbestemte mottak og overblikk.

I denne øvelsen blir det fokus på bevegelser, retningsbestemte mottak og overblikk.   
Alle disse momentene er viktig for å få flyt i øvelsen. Hvis spillerne har god kontroll på øvelsen kan vi trenere bruke 2 baller på en gang. Dette gjør at spillerne må ha enda bedre overblikk for å få flyt i øvelsen. Begrensninger på touch kan også bli brukt for å øke vanskinghets graden.  
Possession øvelse med mål:
Det er satt opp en firkant. Inne i denne firkanten står det 5 små mål, lagene får poeng for og spille mellom disse målene. Disse målene gjør at bevegelser og overblikk er utrolig viktig. Med et godt retningsbestemt går også spillet fortere. For enkelte grupper kan det innføres touchbegrensninger på denne øvelsen. Dette er for og forsterke fokuset på bevegelser, overblikk og god første touch.   
Spill:
Spill med smålag (3-5 spillere). Her skal det være fokus på pasning og mottak som vi har hatt i de andre øvelsene. Hovedfokus er retningsbestemte mottak, overblikk når du spiller ball og bevegelse.  


Her skal det spilles med 4 mål (to mål per lag). Målene er satt ved kantene. Dette gjør at pasningsspill blir viktig. Laget må forsvare begge målene og kjapt pasningsspill er viktig for å score mål.

Grunnen til at vi spiller med smålag er at spillerne får mange berøringer av ball og opplever flere situasjoner som går på handlingsvalg.
  


15 min
15 min15 min
20 min
Vise-forklare metoden


Gir også mange tilbakemeldinger underveis i øvelsene.  En pasningsøvelse som krever konsentrasjon og fokus. En enkel øvelse som gir god effekt og alle nivåer kan tilpasses.

Fokus: Retningsbestemte mottak/overblikk når du spiller ball.  
Dette er en øvelse som stiller store krav til bevegelser, overblikk og gode retningsbestemte mottak. Her må det være bra fokus for at øvelsen skal bli bra. Dette er også en øvelse som trenerne enkelt kan finne en passende vanskelighetsgrad.

Fokus: Retningsbestemte mottak, overblikk når du spiller ball og bevegelser.   

Dette er en øvelse der lagene må spille pasninger for å få mål. Viktig også med bevegelse rundt målene i firkanten.
FOKUS: overblikk og bevegelse.
Spill med fokus på
Retningsbestemte mottak,overblikk når du spiller ball og bevegelse. Her skal vi instruktører bare konsentrere oss om hovedfokuset på økta.

Grunnen til spille på 4 mål er at spillerne skal lære seg og sentre fort og bevege seg i forhold til ballfører. Viktig at spillerne klarer og vri spillet og utnytte at de har to mål de kan angripe. For at dette skal fungere er retningsbestemte mottak viktig
AVSLUTNING
Uttøyning

Øvelser:
Bakside legg
Setemuskelen:
Bakside lår:

Framside lår:
Hoftebøyer:
Innside lår:
Holdetid er 20-30 sek per uttøyingsøvelse.

5 min
Følg meg (Apemetoden)
Tøye musklene som var sentrale og i bruk under økta. Dette skal opprettholde elevenes bevegelighet.   

Oppsummering
Oppsummering av økta. Gi viktig informasjon og rose spillerne. 
10 min
Plenum
Oppsummere og gjenta viktige punkter og mål fra starten av timen og gi ros.


8 kommentarer:

 1. Veldig god plan. Har tema og velger ut momenter. Skulel gjerne ønsket noe diskusjon på momentene, men vi kjører gjennom og vurderer i etterkant.
  Når dere har en begrenset plass er det viktig å tenke på en god organisering. Hvordan tenker dere organisere: 8 trenere + inntil 50 spillere på en 7'er bane

  SvarSlett
 2. En god økt, mye grunnet at vi var mange trenere i forhold til antall spillere. unga var fokuserte og ivrige på å lære. øktas tema var passning og mottak, og jeg så stor forskjell kun på denne økta. personlig valgte jeg selv å fokusere mye på kommunikasjon, og orientering før man mottar ball. dette er veldig viktig om man skal kunne ta med seg ballen i et rettningsbestemt medtak, og slå en god pasning til en medspiller. neste økt vil jeg fortsette å pushe på dette, spesielt kommunikasjon etter som de nesten ikke turte å åpne munnen.

  SvarSlett
 3. Økta var veldig bra, gjengen virka veldig interessert i å lære, de lytta og holdt veldig bra fokus gjennom hele økta. Veldig enig i det eirik sier om at vi kan se stor forskjell fra starten av økta til slutten når det kommer til å orientere seg før man mottar ball. Det vi må fokusere ekstra på neste økt blir kommunikasjon.

  SvarSlett
 4. Det ble en god økt, men antallet var ikke som forventet. det var påmeldt rundt 50 stykker, men det kom bare rundt 25. dette gjorde at gutter 11 og jentene slo seg sammen. da ble vi tilslutt 14 spillere. Jeg og halvor jobba sammen under økta. vi kjørte g-delen av oppvarmingen. vi kjørte også pasningsirkelen. dette gikk bra. mye bra fokus på de riktige momentene. hadde fokus på touch og overblikk noe alle hadde i fokus. virket som alle hadde utfordringer under økta, men alle klarte øvelsen. posession øvelsen gikk bra, men vi var litt få spillere så jeg og halvor ble med. spilldelen på slutten gikk også veldig bra med mye bra touch og bevegelser. ser at barna fortsatt har mye og hente på overblikk.

  SvarSlett
 5. Oppmøte til økta var ca halvparten av de påmeldte, noe som gjorde at gruppen ble litt tynn, men øvelsene vi løste var såpass fleksible at det ikke ble noe problem.
  Elevene var fokuserte og lærevillige, noe som gjorde økten ble gjennomført med kvalitet.
  Grunnet ett redusert oppmøte, brukte vi instruktører i noen av øvelsene, noe som fungerte svært bra.
  Momentene for økten ble gjennomført bra og virket som elevene opplevde mestring og samtidig som dem ga utfordringer.

  SvarSlett
 6. Økta var veldig bra. Ungene var fokuserte og ivrige som det blir sagt i kommentarene over. Siden antallet utøvere ikke stemte overens med det som vi hadde som utgangspunkt, ble vi flere trenere på hver gruppe, og det kunne være vanskelig for barna å forholde seg til beskjeder ifra alle trenerne samtidig. Bra at vi derfor prøvde å være 2 instruktører som ga beskjed etterhvert under hver øvelse istedenfor 4.

  SvarSlett
 7. Denne økta var en økt jeg var godt fornøyd med. Gutta var fokuserte vi fikk dratt frem mange gode momenter underveis i økta. Antallet var mye færre enn forventet, men dette satte ikke en stopper for kvaliteten på økta, tvert i mot. Oppvarming og 1000 touch øvelsen gikk bra, og ungene virket lærevillige og motiverte for økta. Når vi gikk over til de spesifikke pasnings- og mottaksøvelsene var det også ett veldig godt fokus, og når vi ga gutta tips og triks tok de dette til seg med en gang og brukte det vi sa til dem. Eks: en gang ba jeg de jobbe mer på tærne, og være mer på i pasningssirkelen, og da så man at kvaliteten økte enda mer med en gang. Vi fikk også dratt frem mange gode momenter i løpet av økta, og satt fokus på de tingene vi hadde tenkt på, på forhånd: bevegelse og blikk, og ett godt mottak og gode pasninger. Gutta har mye å lære, men det hadde heller vært overrasskende hvis de ikke hadde dette i en alder av 12. Ingen er ferdig utlært i fotball, noensinne. Generelt gikk pasnings- og mottaksøvelsene som spesifiserte seg på dette meget bra, og kvaliteten var generelt veldig god og fokuset var veldig bra. Gutta jobba iherdig, og var veldig villige til å lære. Spilldelen på slutten var også bra, hvor vi klarte å dra ut spillet og skape rom. Dette var ikke hovedfokus på økta, men for å få til momentene vi hadde satt som hovedfokus måtte vi få til dette. Da jeg snakket med gutta om dette tok de det til seg med en gang og man kunne se at spillet ble bedre med en gang. De retningsbestemte medtakene bedret seg, og pasningene åpnet større rom og ga flere muligheter fremover.
  Generelt, en veldig god økt, som jeg personlig er godt fornøyd med, på tross av at vi var få folk. Det vi kan ha ekstra fokus på neste gang er at vi sentrerer to trenere rundt hver øvelse, så gutta ikke får for mange trenere å forholde seg til. Selvom det på denne økta ikke virket som gutta ble forvirra, er dette noe vi kan tenke litt ekstra på neste gang.
  Uansett, en god økt hvor gutta er på og ekstremt lærevillige. En økt jeg er veldig fornøyd med gjennomføringen av.

  SvarSlett
 8. Jeg var med Magnus og Nikolai på gutter 12 denne økten. Jeg kjente ikke gruppen så godt, men jeg merket at guttene var motiverte for å lære, siden jeg fikk respekt med en gang. Jeg syntes at fokuset på denne gruppen var veldig bra under hele økta. Gutta var lærevillige, og det var gøy å være med gutter 12 denne økta. Som Nikolai sier, har de langt igjen å gå, og mye å lære, men man merker at de virkelig gjør sitt beste hele tiden.

  SvarSlett