Aktive Lokalsamfunn

søndag 31. januar 2016

Øktplan - Uke 5 - Skøyting

Navn: Eirik Buen Fransen
Dato: 02.02.16
Tid: 18.00-19.00
Målgruppe: 6-8 år
Antall: 10 stk. +
Disiplin: Skøyting
Sted: Bevergrenda
Utstyr: SkøyteskiMål: Øke barnas tekniske egenskaper i disiplinen skøyting. I tillegg til å fokusere på den aerobe utholdenheten. Under tekniske egenskaper kommer det til å bli lagt vekt på tyngdeoverføring, balanse, koordinasjon, samt det grunnleggende innen skiferdigheter blir påvirka.

Ferdighetsmål: Barnas ferdigheter innen skiteknikk i skøyting skal forbedres, i tillegg til deres aerobe utholdenheten ved denne formen for muskelbruk.

Kunnskapsmål: Barna skal lære hvorfor man må varme opp og få en innføring i hvordan trening av teknikk og aerob utholdenhet skal utføres. De skal forstå øvelsene som er planlagt, slik at ved en senere trening trenger jeg mindre forklaring. De skal opparbeide seg kunnskap som gjør at de kan utføre øvelsene ved egentrening.

Holdningsmål: Barna skal oppleve å bli sett og ha gode holdninger til hverandre og trenerne. De skal føle tillit og ærlighet fra trenerne. Barna skal samarbeide godt og ha det gøy. De skal innarbeide rutiner for oppvarming og uttøyning.


Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING
 • Generell del
Vi går en runde inn på stadion og tar det helt rolig. Viktig å ikke gå for fort, men slik at man blir varm. Prøve å gå rolig på en rekke
5 min
Apemetoden/forklare-metoden
Lære seg øvelser og rutiner for å unngå skader.
Øke fysisk og psykisk prestasjonsevne
Øke motivasjon
OPPVARMING
-         Spesiell del
Vanlig sisten
Avgrenser et område med kjegler. Alle sammen skal gå rundt å prøve å unngå å bli tatt av en/to personer som har den. Når den ene blir tatt har den den og skal ta de andre. Sånn holder man på i 10 minutter.
Den/de som har den skal ha bånd, båndet blir gitt videre til neste mann som blir tatt.

10 minVise-Forklare-metoden
Ha det gøy og få kroppen i gang til hoveddel, bli enda varmere. Man oppfyller også kravene som står i den generelle delen.
HOVEDDEL


Øvelse 1
8-tallsløype på ski

Man markerer/lager en løype som illustrerer et 8 tall. Her er det viktig å lage 8 tallet stort nok til at man ikke går på hverandre og får stor nok plass til å få fart på skia. Alle går etter hverandre (gå i strøm). Hensikten med det er at ingen føler seg utafor og forbi gått når man går i en "sirkel" eller 8 tall i dette tilfellet. De første 10 minuttene gås uten staver og de to siste går med staver. Dette er for variasjon, samt at det er viktig å utfordre balansen ved å gå uten staver.


Øvelse 2
Ulveringen

Alle har lue uten den som har den, ulven. Denne personen skal jage etter de andre i gjennomgangene som blir lagt i forkant og som er inne i ringen. Alle må gå i samme retning for at det ikke skal blir kaos. Etter hvert som man blir tatt tar man av seg lua og blir ulv de også å skal ta de andre. Når alle er tatt er leken ferdig.
 


40 min

Del 1
20 min

Del 2
20 min
Vise-forklare metoden
Øvelsen oppfyller kravet om å trene balanse, teknikk, koordinasjon og grunnleggende skiferdigheter som er et krav som er svært sentrale under skigåing. Man bruker dette i fraskyvet i både klassisk og fri disiplin.

Aerob utholdenhet er et svært sentralt krav i langrenn, da en svært stor del går til aerob energifrigjøring. For barna som har kort konkurransetid, er det viktig å holde oppe et høyt intensitetsnivå over forholdsvis kort tid. Likevel er ikke dette arbeidet anaerobt.
Her blir også koordinasjon, balanse og grunnleggende skiferdigheter påvirka.
AVSLUTNING
Uttøyning
Gå rolig tilbake til lokalet og tøye litt

Hofteleddet
Øvre del av legg
Nedre del av legg
Bakside lår
Innside lår
Fremside lår
Armer
5 min
Følg meg (Apemetoden)
Tøye på musklene som var sentrale i hoveddelen.
Lære seg øvelser og rutiner for å unngå skader og holde bevegeligheten i leddene oppe.

Oppsummering
3 min
Plenum
Oppsummere og gjenta viktige punkter av det som vi har gjort / gi ros/ motivere

1 kommentar:

 1. Jeg synes økta gikk helt ok. Starta bra med sisten og det virka som alle hadde det gøy. Det eneste problemet med sisten er at enkelte av barna synes det er "kult" å ha den og da blir det liten aktivitet fordi ingen andre blir tatt. Samtidig er det også to barn som hele tiden skal ta hverandre og det fører til at ingen andre blir inkludert (her valgte jeg å legge inn en endring at de ikke kunne ta hverandre gang på gang - noe de hørte på).

  Videre er det også vanskelig å kjøre enkelte teknikkøvelser og balanseferdigheter som virker å være lystbetonte. Årsaken kommer av de store ferdighet-sprikende som er innad i gruppa. De flinkeste synes det er gøy, mens de som har mindre utviklet ferdigheter får ikke like stor fart og oppfatter det som kjedelig.
  De som synes det er kjedelig dropper å høre på meg og "seiler sin egen sjø". Når de andre ser det skal de gjøre det samme, og på den måten føler jeg at jeg mister kontrollen og oversikta på økta.

  På samme tidspunkt føler jeg at halvparten liker godt måten økta var, mens andre halvparten som ikke mestrer oppgavene synes det er kjedelig og vanskelig å ha kontrollen på.
  Fordi det er såpass stort sprik på ferdighetene er det vanskelig å tilfredsstille alle i og med at noen bare vil leke og andre vil gå litt ordentlig på ski. Jeg føler jeg treffer sånn noenlunde, men det optimale er hvis alle blir fornøyde.

  SvarSlett