Aktive Lokalsamfunn

mandag 18. januar 2016

Uke 3

Navn: Eirik Buen Fransen
Dato: 19.01.16
Tid: 18.00-19.00
Målgruppe: 6-8 år
Antall: 10 stk. +
Disiplin: Klassisk
Sted: Bevergrenda
Utstyr: KlassiskskiMål: Øke barnas tekniske egenskaper i disiplinen Klassisk, i tillegg til å fokusere på den aerobe utholdenheten. Under tekniske egenskaper kommer det til å bli lagt vekt på tyngdeoverføring, balanse og armbruk.

Ferdighetsmål: Barnas ferdigheter innen skiteknikk i klassisk skal forbedres i tillegg til deres aerobe utholdenheten ved denne formen for muskelbruk.

Kunnskapsmål: Barna skal lære hvorfor man må varme opp og få en innføring i hvordan trening av teknikk og aerob utholdenhet skal utføres. De skal forstå øvelsene som er planlagt, slik at ved en senere trening trenger jeg mindre forklaring. De skal opparbeide seg kunnskap som gjør at de kan utføre øvelsene ved egentrening.

Holdningsmål: Barna skal oppleve å bli sett og ha gode holdninger til hverandre og trenerne. De skal føle tillit og ærlighet fra trenerne. Barna skal samarbeide godt og ha det gøy. De skal innarbeide rutiner for oppvarming og uttøyning.


Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING
  • Generell del
Vi går en runde inn på stadion og tar det helt rolig. Viktig å ikke gå for fort, men slik at man blir varm. Prøve å gå rolig på en rekke
5 min
Apemetoden/forklare-metoden
Lære seg øvelser og rutiner for å unngå skader.
Øke fysisk og psykisk prestasjonsevne
Øke motivasjon
OPPVARMING
-         Spesiell del
Rødt og grønt lys
Det trekkes to streker med ca. 10 meters avstand. En av deltakerne er politi og står ved den ene streken, de andre står ved den andre streken. Når politikonstabelen står med ryggen til, er det grønt lys. Da kan fotgjengerne forsøke å nærme seg politikonstabelen. Når politikonstabelen snur seg, er det rødt lys. Da må fotgjengerne stå helt stille. Dersom politikonstabelen ser noen som beveger seg, må de gå tilbake til utgangspunktet. Poenget er å komme seg helt frem til politikonstabelen ute å gå på "rødt lys". Den som klarer det, blir ny politikonstabel.


10 minVise-Forklare-metoden
Ha det gøy og få kroppen i gang til hoveddel, bli enda varmere. Man oppfyller også kravene som står i den generelle delen.
HOVEDDEL
Øvelse 1
Alle mine duer:
En eller to barn har den (spør hvem som vil ha den, hvis ingen vil tar jeg å har den/damien). Når jeg/damien roper regla svarer de og til slutt går de over plassen og prøver å komme over uten å bli tatt av "reven". Dette kjører vi flere runder og bytter på hvem som har den.

Øvelse 2
Stafetter. Vi markerer opp et område i en firkant og vi deler gruppen inn i tre-fire lag. Deretter stiller de seg opp på en rekke og vi gjennomfører en stafett i klassisk, med og uten staver. Midt på firkanten må barna legge seg ned på ryggen og deretter opp igjen. Etter å ta gått en runde rundt firkanten, veksler en og neste mann skal ut. Uten staver.
Øvelse 3
Stafetter. Vi markerer opp et område i en firkant og vi deler gruppen inn i fire lag. Deretter stiller de seg opp på en rekke og vi gjennomfører en stafett i klassisk, med og uten staver. Midt på firkanten må barna legge seg ned på ryggen og deretter opp igjen. Etter å ta gått en runde rundt firkanten, veksler en og neste mann skal ut. Med staver!

40 min
Vise-forklare metoden
Øvelsen oppfyller kravet om å trene balanse og teknikk, som er et krav som er svært sentrale under skigåing. Man bruker dette i fraskyvet i både klassisk og fri disiplin.
Aerob utholdenhet er et svært sentralt krav i langrenn, da en svært stor del går til aerob energifrigjøring. For barna som har kort konkurransetid, er det viktig å holde oppe et høyt intensitetsnivå over forholdsvis kort tid. Likevel er ikke dette arbeidet anaerobt.
AVSLUTNING
Uttøyning
Gå rolig tilbake til lokalet og tøye litt

Hofteleddet
Øvre del av legg
Nedre del av legg
Bakside lår
Innside lår
Fremside lår
Armer
5 min
Følg meg (Apemetoden)
Tøye på musklene som var sentrale i hoveddelen.
Lære seg øvelser og rutiner for å unngå skader og holde bevegeligheten i leddene oppe.

Oppsummering
3 min
Plenum
Oppsummere og gjenta viktige punkter av det som vi har gjort / gi ros/ motivere

1 kommentar:

  1. Nå at det har blitt ganske kaldt, er det viktig at man unngår at barna står stille. Jeg mener at rødt og grønt lys er for lite aktivitet og kan føre til at det blir kalde. Bedre å finne noe lek hvor det ikke er noe avbrudd i det hele tatt.
    Se http://aktivitetsbanken.udir.no/Aktivitetsbanken/?dd=39176_39183&s=a
    I hovedelen, mener jeg at du burde finne noe andre øvelser enn stafetter. Du har opplevd flere ganger at det er vanskelig med å styre gruppen din og at det er store forskjeller i ski ferdigheter. Hindreløyper kan være et alternativ som er lettere å tilpasse til hver barn og kan gi bedre mestringsfølelse for mange.

    SvarSlett