Aktive Lokalsamfunn

fredag 29. januar 2016

Øktplan uke 4 - økt.nr 12

Øktplan for KIF Jenter 12 United uke 4
Navn: Trine Eline Aas 
Dato: 29.01. 2016
Time: 16:00 til 17:30 
Målgruppe: Elever som er gamle 11-12 år gamle 
Klasse: 7.trinn 
Utstyr: Noen kjegler, to bløte baller, matter og alle trenger en ball.
Sted: Tislegård gymsal


Elever på 11-12 år er i puberteten, men det er ulikt hvor utviklet dem er fysisk. Barn i denne alderen er også veldig ulike når det gjelder respons på kritikk, ros osv. De er også forskjellig når det gjelder læringsmåte og konsentrasjonsevne. Det er derfor viktig å tilrettelegge aktiviteten slik, at elevene opplever mestring og på denne måten får indre motivasjon. 
  
Grunnleggende ferdigheter og basistrening.
 Mål: Se fremgang på basistreningen altså styrkesirkelen. Øke spillernes basisferdigheter innenfor mottak.

Ferdighetsmål: Forbedre jentenes grunnleggende ferdigheter innenfor mottak (øye-fotkoordinasjon) og bevegelse.
Kunnskapsmål: Spillerne skal forstå hvor viktig det er med gode pasninger og mottak og tilrettelegging.
Holdningsmål: Elevene skal oppleve fair play under økta. Elevene skal samarbeide godt. De skal ha det gøy og oppleve mestring.  De skal følge med på de tegnene jeg gir, og høre etter når jeg gir beskjeder.

  
Hva 
Innhold 
Tid 
Metode 
Hvorfor 
OPPVARMING 
-          Generell del 
Titrekk:. Jentene blir delt opp i to lag innenfor et område. En ball. Jentene skal prøve å få 10 pasninger innad i laget uten at de mister ballen. Kan redusere antall pasninger. Kaster med hendene. Kan evt dele opp i fire lag slik at det blir færre på lagene. Bruke nok plass slik at alle blir aktive.
8 – 10 min 
Apemetoden/forklare-metoden 
-Lære seg øvelser og rutiner for å 
Unngå skader. 
- Øke fysisk og psykisk prestasjonsevne 
- Øke motivasjon 
  
OPPVARMING 
-          Spesiell del 
Sirkel med ulike mottak:
Lager en sirkel med kjegler. Deler de inn i to. Halvparten går inn i sirkelen uten ball og resten stiller seg rundt ved kjeglene med ball. De rundt i sirkelen sender baller til ulike spillere i midten og de får ulike måter å motta ballen på. Må bruke nok plass og variere etter øvelsene. Ulike mottak:
-          Med motsatt fot og sende med riktig fot
-          På direkten med en fot
-          Ta ballen med seg og levere den til neste
-          På hodet
-          På innsiden av beinet
-          På rista
10 – 15 min  
  

  
Vise-Forklare-metoden 
I denne øvelsen så øver de på ulike mottak, samtidig som de lærer å bevege seg. De er nødt til å ha blikket oppe, for det må hele tiden orientere seg. De må også gjøre seg ledig, og bruke stemmen for å få ballen. Handlingsvalg. Ved stor plass får de god plass og det blir masse bevegelse. Ved liten plass er det desto viktigere at de har blikket oppe og orienterer seg. Bedre at jentene får god tid til hver øvelse, så bytter ikke så ofte.
UTTØYNING 
Se beskrivelser på uttøyningsøvelsene under siste uttøyning 
3 min 
Følg meg (Apemetoden) 
Uttøyning etter oppvarmingen forhindrer skader og holder bevegeligheten oppe. 
HOVEDDEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Øvelse 1: Styrkesirkel. Har ulike øvelser, hvor de skal jobbe 40 sek og pause 20 sek. Kjører cirka 3 serier. 2 min pause mellom seriene. Ulik vanskelighetsgrad på øvelsene og kan gjøre det til parøvelser.   
Øvelse 1 – planken.
Øvelse 2 – sidehev.
Øvelse 3 – nordic hamstrings. Øvelse 4 – utfall.
Øvelse 5 – situps.
Øvelse 6 – spensthopp.
Øvelse 7 – pushups.
Se bilde under.

Øvelse 2: (hvis tid)
Skjerme ballen og må ta den med seg. Mottak. Angriperen gjør seg spillbar, mottar ballen, skjermer den, vender og dribler forbi forsvareren, og løper med ballen fordi forsvareren inn i et område som er skapt av den fjerde spilleren. Variasjon er å ta imot høye baller og veggpasning med den fjerde spilleren.

Øvelse 3: Spill.
Deler i 2 eller 4 lag. Justerer banen etter hvor mange det er på laget. Har en side hvor de må føre ballen over og en side med to mål. 2 – 4 spillere på hvert lag helst. Det legges inn et krav om at de kan ikke bare ha et mottak å sende ballen videre, de må ha minst 2 ballberøringer før de sender ballen videre. Retningsbestemt medtak, må ta med ballen en retning. Kan derfor ikke bare stoppe ballen ved å sette foten oppå. Kan også skjerme ballen. Kan                                                                    
  
25 min
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 15 min  
  
20 min


  
Vise-forklare metoden 
  
Forbedre styrken, spensten og balansen. Målet er å forbedre styrken i beinmuskulaturen og den stabiliserende muskulaturen i mage og rygg. God styrke er essensielt for å bli bedre rustet mot fotballskader.
I tillegg skal spillernes bevissthet på "kne over tå"-posisjonen økes ved å øve inn riktig sats- og landingsteknikk.
Fokus rettes mot godt fotarbeid og generell god koordinasjon og balanse i spillernes bevegelsesmønster. 

Læringsmomenter: Gi støtte feilvendt, sidevendt eller rettvendt. Skjerm ballen når du mottar den, og muligens vend og drible også når du løper med ballen. Handlingsvalg.I spilldelen tvinges jentene til å ikke kun bare ta imot ballen og sende den videre, men de må ha flere ballberøringer før de sender ballen videre. Fokus på mottak.
AVSLUTNING 
Uttøyning 
Forside lår (Knestrekkeren): 
  
Bakside lår (knebøyeren): 
  
Setemusklatur(hofteleddstrekkeren): 

Innoverførende: 
  
 Den store brystmuskelaturen: 
  
Skuldre: 
5 min 
Følg meg (Apemetoden) 
Tøye på musklene som var sentrale i hoveddelen. 
Lære seg øvelser og rutiner for å unngå skader og holde bevegeligheten i leddene oppe. 
  
Oppsummering 
5 min 
Plenum 
Oppsummere og gjenta viktige punkter av det som vi har gjort / gi ros/ motivere 3 kommentarer:

 1. Idag var det 6 jenter på trening. Vi begynte med titrekk som fungerte bra. Jentene hadde et høyt tempo og masse bevegelse. Det hjelper å sette inn en joker. Så kjørte vi samme sirkelen. Øvelsene vi kjørte var
  - Med motsatt fot og sende med riktig fot
  - På direkten med en fot
  - Ta imot og sende med samme fot
  - Ta ballen med seg og levere den til neste
  Vi varierte på plassen slik at de hadde liten plass, men mest stor plass. Hadde som oftest 4 som sto utenfor og 3 som var inni sirkelen. Varierte med 3 - og 4 baller. Ved 4 baller var de avhengig av å sende ballen videre hurtig når de skulle ta den med seg. Valgte å ha direktepasning i midten fordi at de skulle forstå at det er enklere å ha kontroll dersom man mottar ballen også sender. Det er viktig at de kommuniserer og møter ballen. De er nødt for å snakke og stå på tærne hele tiden. Jentene hadde veldig bra fokus og man så fremgang gjennom øvelsen. Etterpå kjørte vi styrkesirkelen som har blitt veldig motiverende med musikk. 40sek jobbing er passe og en ser fremgang på øvelsene. Viktig med riktig teknikk.
  Jeg droppet den andre øvelsen og gikk rett til spill - delen. Da spilte vi 3 mot 3 og kjørte varianten med at på den ene siden kunne de føre over ballen og på andre siden kunne de score på 2 forskjellig mål. De måtte ha 2 ballberøringer før de ga fra seg ballen. En grei økt.

  SvarSlett
 2. God refleksjoner. Håper på flere jenter på trening neste gang. Husk å velge ut 2-3 momenter i spilldelen som du vil vektlegge. Blir litt mange elementer her.

  SvarSlett
 3. Kan du utdype dette? Det eneste elementet de skulle ta med seg i spilldelen var minst 2 ballberøringer, slik at mottak ble i fokus.

  SvarSlett