Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 3. mars 2015

Øktplan 10.03


Øktplan 10.03


Navn: Sigurd Blom Breivik
Dato: 10.03.2015
Tid: 18:00-19:05
Målgruppe: 9-10 år
Sted: Heistadmoen
Ferdighetsmål: hovedmålet er å forbedre teknikken i diagonalgang og dobbeltak med fraspark med fokus på mye fokus på tyngdeoverføring.
Kunnskapsmål: Kunnskap om nye øvelser og metoder for teknikk i klassisk (diagonalgang og dobbeltak med frakpark)
Holdningsmål: Lære å forholde seg til trenerne på en god måte, og høre på beskjeder som blir gitt

Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING

      Gå en runde inne på stadion. Vi går samlet. Ingen går foran meg.

     

     Stiv heks uten staver: velger ut en som har’n. Blir man tatt, må man stå med beina ut, til noen går under. Avgrenser område med staver, eventuelt kjegler. Tar med vest til den som har’n.



     

   


    



   

2-3 min










10-12 min















Apemetoden/forklare-metoden












Øke fysisk og psykisk prestasjonsevne
Øke motivasjon
Forebygges skader
HOVEDDEL





    

Gjennomgang av diagonalgang og dobbeltak med fraspark. Tilpasser stedet for gjennomgang i forhold til hvor det vil være mest hensiktsmessig. Her vil jeg benytte ulike teknikkøvelser, blant annet gå mye uten staver.


 


Stafett: 2 på hvert lag. Gjennomfører ca 100 meter hver vei. 3 etapper hver innad i hver gruppe.

Balanseøvelse i bakke. Stå på en ski så lenge man klarer

  



30 min


















10 min








6-8 min













Vise - forklare metoden












Forbedre teknikk diagonalgang og dobbeltak med fraspark..









Forbedre aerob utholdenhet
AVSLUTNING

Går rolig en runde på station
2-3 min
Apemetoden/forklare-metoden
Kvitte seg med slagstoffer, og sørge for at kroppen kommer tilbake til normalnivå.
Oppsummering
2 min
Plenum
Oppsummere og gjenta viktige punkter av det som vi har gjort / gi ros/ motivere

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar