Aktive Lokalsamfunn

mandag 16. mars 2015

Øktplan gøy i gymsalen uke 12


Fordi økten gikk bort forrige tirsdag, velger vi å kjøre det planlagte opplegget for uke 11, denne uken isteden. 
Navn: Line Selvén Aasland og Sigrun Nørstebø
Dato: 17.03.15

Time: 14:15 - 15:00

Målgruppe: Elever i 4. klasse, SFO
Klasse: 3IDATema: Allsidig aktivisering, gøy i gymsalen 

       Mål: Utfordre elevene gjennom spennende, motiverende og varierte øvelser/ leiker og bli kjent med hverandre.


·       Ferdighetsmål: Mestre øvelsene og ha det gøy

Kunnskapsmål: Forholde seg til trenerne på en akseptabel måte

Holdningsmål: Høre på beskjeder og gjennomføre øvelsene vi har planlagt


Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING
- Generell del
Slå på ring
I denne sangleken stiller alle i en stor ring og holder hverandre i hendene. En må stå utenfor ringen mens alle de andre synger (slå på ring). Så skal den som løper slå på ryggen til en av de andre. Den som er blitt slått på ryggen, skal løpe i motsatt retning. Så er det om å gjøre å komme inn i hullet i ringen først. Den som ikke klarer å komme inn i ringen, skal være utenfor, så starter man på nytt.

5 min

Vis og forklar, deretter å være med på øvelsen.

Sangleken gir motivasjon og blir konkurranse preget. Dette gjør at elevene syntes det er gøy selv om det er slitsomt.


OPPVARMING
- Spesiell del
Skiskytterstafett
Vi deler klassen i tre lag (eventuelt to avhengig av hvor mange som er til stede). Førstemann løper fra startstreken, rundt kjeglene som viser løypa og bort til «standplass». Her ligger det en rockering til hvert lag, og tre risposer. De legger seg på magen 1-2 meter unna rockeringene, og skal treffe oppi disse med risposene. De kaster alle tre posene, men dersom de bommer, må de løpe frem og hente disse for så å prøve igjen. Når alle risposene er i rockeringen, følger de løypa tilbake til vekslefeltet (ved startstreken) og veksler med nestemann.


Ca. 10 min


 

Vis og forklar

Konkurranse gjør at elevene blir mer motiverte. Intensiteten har økt fra den generelle delen, og de blir varmere i kroppen og flere spesielle kroppsdeler.
HOVEDDEL
Kanonball (med hinder)
Klassen deles i to lag. Hvert lag velger en konge eller dronning som står på motsatt banehalvdel bak en strek. Hvis en av elevene blir truffet, er den tatt og går den over til kongen/dronningen sin. For å bli fri må man skyte en motstander. Når alle på laget er skutt, kommer kongen (som har tre liv) ut på banen. Dersom en på laget til kongen treffer en motstander og dermed kommer ut på banen igjen, går kongen tilbake. Han er bare på banen alene.

Ca. 25 min med forklaring
Konkurranse synes elevene er gøy og de får utfordret ballkontrollen sin.
Spill på slutten, noe elevene liker. Det gir dem motivasjon.

Oppsummering/avsluting
3 min
Plenum
Oppsummere og gjenta viktige punkter av det som vi har gjort / gi ros/ motivere

Snakke litt om det er noen aktiviteter de liker å gjøre, som fotball eller noe annet de syntes er gøy

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar