Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 3. mars 2015

Teknikkskolen, økt nr. 13

Navn: Mads, Mikkel, Martin, Marius, Even og Joanna
Dato: 8. mars
Økt: Nr. 13
Målgruppe: Jenter og Gutter 12 år
Ferdighetsmål: Elevene skal få innlæring i de nye teknikkene og øvelsene vi skal begynne med fremover. Mottak og pasning er de teknikkene som vil være i fokus.
Kunnskapsmål: Elevene skal lære å tørre å senke tempoet for å få teknikken riktig til. De skal også lære å øke tempoet på utførelsen av teknikken etter hvor godt de mestrer den. 
Holdningsmål: Elevene skal lære at dette er verdens viktigste trening, hvor man øver og terper på teknikken for å bli bedre fotballspillere. Denne gangen introduserer vi elevene for et nytt fokus, nemlig pasning og mottak av ball. Dette vil forhåpentligvis gi motivasjon til å gjennomføre treningen med god konsentrasjon.


Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
10 minutter
Velkomst og gruppeinndeling
RS roper opp elevene og forteller om økten + deler de inn i grupper.
For å få oversikt over hvem som møter opp, og for å gi informasjon om hva spillerne skal gjøre og hva fokuset for øktene fremover er.
15 minutter
Oppvarming
Instruktørene gjennomfører en individuell oppvarming med hver sin gruppe. Samtlige deler i oppvarming skal inneholde momenter fra rytmeøvelsene vi hadde i hovedfokus i 1. periode.
Oppvarmingen gjøres for å forberede spillerne på hoveddelen ved å øke prestasjonsevnen, konsentrasjonen og lysten til å trene. Oppvarmingen gjennomføres også for å forebygge eventuelle skader.  
Individuell
 10 minutter
·         Hovedoppgaver
·         Idealbilde av deløvelse
Instruktørene viser idealbilde av deløvelsene som elevene skal gjennomføre senere i økta.
For å gi elevene et riktig bilde av hvordan de forskjellige deløvelsene skal utføres. På denne måten vil elevene ha en ide om hvordan de skal utføre øvelsene.
Vise og forklare
Totalt:
45 minutter

15 minutter30 minutter 


HoveddelPossession øvelse2 delt: spill og firkantøvelse
2 jager i en firkant, hvor 6 skal prøve å sentre 5 pasninger i laget. Deretter skal en gå på løp og motta en løpepasning inn i en annen firkant, før en gitt linje. Forandringer kan forekomme, med tanke på antall som jager, og antall pasninger, for å få bedre flyt og utbytte av øvelsen. 

2 og 2 grupper veksler på å spille og å gjennomføre en pasningsøvelse. Periodene mellom vekslinger er 4x7 minutter med 1 minutt pause.
Pasningsøvelsen går ut på at man lager en ring hvor halvparten er inni ringen uten ball og halvparten er utenfor ringen med ball. De inni ringen sentrer ballen til de på utsiden, og får den tilbake. For å oppnå progresjon i øvelsen kan man legge inn at spilleren som mottar ballen må spille den videre til en annen spiller enn den man fikk den fra.

Spilldelen er vanlig 4:4 med fokus på at elevene skal bruke det de har lært i deløvelsene. Scoring foregår ved å skyte ballen i små mål.
Øvelsen videreutvikler den forrige øvelsen med passivt press. Her stilles det enda større krav til pasning, mottak, orientering og bevegelse, ettersom man risikerer å miste ballen. Instruktører skal se etter
- Bevegelse
- Retningsbestemt mottak
- Lett bøy i stand fot
Denne øvelsen gjør at man må ha fokus på mottak og førsteberøring. Endrer man på øvelsen ved å gjøre at man spiller ballen til en annen enn den man fikk den fra, stiller det krav til retningsbestemt mottak og kommunikasjon.For at elevene skal få mulighet til å bruke de momentene de har lært tidligere i økta som igjen gjør det lettere for de å gjennomføre det i kampsituasjoner.
Vise og forklare         (Som vist i idealbilde)
Totalt: 
10 minutter
5 minutter5 minutter
Avslutning

Individuell uttøying i gruppene.


Felles oppsummering, RS oppsummerer.


Individuell uttøying i gruppene, hvor instruktørene styrer selv.
Felles oppsummering av økten i midten helt til slutt.


For å forebygge skader, forbedre bevegeligheten og fremme restitusjonen.

Oppsummeringen skjer for å få frem hva vi har fokusert på og lært i løpet av økten, samtidig som elevene blir oppfordret til å trene på egenhånd.
Apemetode

8 kommentarer:

 1. Mye bra i disse øktplanen, men husk å lese gjennom. Flott med pasning/mottak som ferdighetsmål, men ser at dere introduserer noe nytt i holdningsmålet - men det er vel ikke helt nytt fokus?

  Viktig at dere ikke coacher på så mange fokusområder. Viktig at dere nå er aktivt inne som coacher i løpet av økta.

  SvarSlett
 2. I dag møtte bare 3 jenter opp, så de ble med på den yngste guttegruppa. Vi hadde en standar oppvarming, før idealbilde ble vist i midten, og så kjørte vi første deløvelse med posession. Jobben min i dag var å passe på at jentene ble inkludert sammen med guttene. Det var veldig mye tull og ukonsentrerte gutter, og vi slet med å få øvelsen til å funke. Vi prøvde å utvide firkantene, noe som hjalp. Jentene klarte seg godt i taklinger, men guttene inkluderte de lite i pasninger i deløvelsene og spilldelen til slutt. I spilldelen delte jeg gruppa + Marius og Mikkel sin gruppe i 4 lag med 5 på hvert lag. Spillerne var ganske ukonsentrerte til tider, men vi fikk til mange pasninger etter at vi la inn begrensninger på antall touch (3). Jeg hadde en felles uttøyning med to av lagene, før vi hadde felles avslutning i midten.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hva kunne vært gjort for at jentene skulle vært mer involvert? Fikk også inntrykk at du klarte å bite fra seg, men som du sier ble lite involvert i spilldelene.

   Slett
 3. Even, Mads og Martin ble vurdert. Meget god gjennomføring....

  SvarSlett
 4. Idag den 8 mars 2015 var det min tur til å bli vurdert sammen med Mads og Martin. Til økta var det tre frafall, to som ikke var meldt og et som var meldt i forkant. Jeg, Mads og Martin slo sammen gruppene og ledet store deler av treningen sammen. Vi startet økta med en oppvarming som besto av en g-del, der vi jogget og gjennomførte noen øvelser for å varme opp de store muskelgruppene i kroppen. Deretter var det tid for å begynne med s-delen og her var det balløvelsene først kom inn i bildet. Vi gjennomførte noen rytmeøvleser av samme slag som vi drev med før jul. Så var det en leddutslagsdel der vi tøyde på lår, lysk og legger. Martin hadde hovedansvaret for g-delen av oppvarminga, Mads s-delen og jeg l-delen. Noe som fungerte bra. Så var det en samling i midten der vi gikk gjennom hva som skulle være hovedfokuset økta igjennom (pasning langs bakken, første berøring og kraft i pasningen) Så var det en possesion del der man skulle spille 5 pasninger før man slo en medløpspasning inn i rom. vi kjørte 2 minutters intervaller, der vi tok en liten oppsummering mellom hver av de 2 minuttene. Spillerne hadde god progresjon bare denne økta, og man ser veldig stor forskjell fra de startet like over nyttår. Deretter var det spill, og pasningøvelse i en to deling. Laget mitt startet å spille, og den opprinnelig banen vi hadde satt opp, var i det trangeste laget, så dette førte til at vi måtte stoppe spillet og utvide banen litt. Etter vi hadde utvidet banen fløyt spillet mye bedre. Når det kom til pasningøvelsen som jeg hadde med ungene mine helt til slutt, var de litt slitne og konsentrasjonen var ikke på topp (de ville spille) Dette førte til litt vanskeligheter med å forklare hvordan øvelsen skulle utføres, så jeg måtte fysisk vise de øvelsen istedenfor. Da skjønte alle hvordan øvelsen skulle utføres og det gikk bra. Helt til slutt hadde vi en avslutning der vi tøyde (lår, lysk og legger) Alt i alt syntes jeg økta gikk veldig bra, det jeg kunne gjort bedre var å vise den siste øvelsen med engang, ettersom det å forklare spillerne det ble litt vanskelig. Kunne også vært bedre til å stoppe spillet og dra frem både positive og negative eksempler under spilløkta.

  SvarSlett
 5. I dag var det jeg, Mads og Even som skulle bli evaluert. Vi startet som vanlig med oppropet hvor alle gikk til sin gruppe. Jeg hadde 2 frafall i dag, men den ene fraværende kom litt utover i økta. Jeg, Even og Mads bestemte oss for å kjøre en felles oppvarming og fordelte arbeidsoppgavene slik at jeg skulle gjennomføre G-delen, Mads S-delen og Even L-delen. Dette fungerte svært godt. Utover i S-delen kom Edvard som var sen, så jeg gjennomførte en rask G-del med han, før han fikk være med i S-delen av oppvarmingen med de andre. Etter oppvarmingen satt vi opp to firkanter så vi var klare til neste øvelse, som var posession m. gjennombruddspasning. Deretter gikk vi inn i midten hvor jeg og Marius gjennomførte en fremvisning av idealbilde, mens Mads forklarte elevene. Så ventet neste øvelse, Mads og Even tok en gruppe, og jeg en annen. Jeg fikk totalt 9 elever, som resulterte i at jeg valgte å spille 6 mot 3 i firkanten. Dette synes jeg fungerte greit i begynnelsen, men etter noen runder forsøkte jeg å gjøre firkanten litt større slik at det skulle bli litt lettere å holde på ballen for elevene. Etter jeg økte størrelsen på firkanten, fungerte det veldig bra.
  Neste øvelse ut var spill og pasningsøvelse. Vi delte inn i 3 lag, hvor 2 spilte mot hverandre inne i 16 meteren, mens 1 lag gjennomførte pasningsøvelsen. Jeg startet med laget som skulle starte med pasningsøvelsen. Jeg merket kjapt at det ble litt lite intensitet på de i midten når det kun var 3 utenfor og 3 inni, derfor ble jeg selv med som pasningsspiller på utsiden for å forsøke å dra opp intensiteten, noe jeg vil si virket. Det neste som ventet var spill, noe som gikk veldig fint, gutta var flinke og hadde fine kombinasjoner og gjennombruddspasninger. Jeg tar selvkritikk på at jeg kanskje coachet litt vell mye til tider, men begrunner dette med at jeg ble veldig entusiastisk i spillet, og ønsket selvfølgelig at laget mitt skulle vinne. Etter spill- og pasningssekvensen var unnagjort, tok Mads og Even seg av uttøyingen, mens jeg samlet sammen alt av utstyr. Alt i alt vil jeg si at økta i dag gikk veldig bra og at jeg er fornøyd med egen innsats. Det eneste jeg har lyst til å pirke på er som sagt det å være litt mer målrettet mot de momentene vi skal øve på i gjennomføringen av økta, og ikke bry med så mye om alt annet, selvom det er godt gjennomført.

  SvarSlett
 6. I dag var det jeg, Martin og Even som skulle bli vurdert. Vi startet med et opprop hvor alle fikk hver sin gruppe. Ut i fra forfall skulle jeg ha 7 spillere, men bare fem møtte opp. Jeg, Even og Martin valgte å slå sammen gruppene. I oppvarmingen fordelte vi oppgavene slik at Martin hadde hovedansvar for G-delen, jeg for S-delen og Even for L-delen. I S-delen gjennomførte vi noen av føre øvelsene vi hadde før jul. Det fungerte veldig bra. Vi gikk rundt og veiledet de som ikke forstod øvelsene.
  Etter oppvarming samlet vi alle gruppene for å vise idealbilde av øvelsene. Fokuset var retningsbestemt mottak, pasning langs bakken og kraft i pasningen.
  Når idealbilde var vist, gikk vi tilbake i gruppene. Vi delte gruppene våres i to, hvor jeg og Even tok en gruppe, mens Martin tok en annen. Øvelsen var possession med gjennombruddspasning. Vi hadde to minutters intervaller, hvor vi spilte 6 mot 2. Etter hver intervall tok vi en oppsummering og gikk gjennom hva som var bra, og hva som kunne vert bedre. Etterhvert som vi så det gikk bra, ga vi dem mindre område, og flere pasninger før de kunne spille gjennom.
  I den neste øvelsen delte vi inn i tre lag. To lag spilte mot hverandre, mens det 3. laget gjennomførte en pasningsøvelse. Jeg måtte stå i mål for det ene laget. I begynnelsen av spillet, samlet dem seg veldig. Når jeg og Even så at de ikke klarte å løse opp, valgte vi å utvidde banen, samtidig som vi tok en prat om hva vi ønsket å se etter i spilldelen. Etter dette gikk det mye bedre.
  I pasningsøvelsen valgte jeg å ha 4 rundt, mens to stykker jobbet i midten. Det fungerte veldig bra, og intensiteten ble holdt oppe. Jeg kjørte raske bytter for at intensiteten ikke skulle falle.
  Etter spill og pasningsøvelsene hadde vi en avslutning, hvor vi tøyde på muskelgruppene som var brukt. Jeg syntes økta gikk veldig bra. Jeg kunne hvert flinkere i spillinga til gå inn i spillet å gi konkrete tilbakemeldinger på hva som var bra og hva som skulle vært gjort annerledes. Utenom dette syntes jeg vi gjennomførte en god treningsøkt.

  SvarSlett
 7. Denne økta var det få på gruppa som møtte opp så jeg og Mikkel slo sammen gruppene. Oppvarmingen bestod av g-del: rolig jogg, sidesprang, høye kneløft, sparke bak, indianer hopp, små spurter og strekke. L-del: tøye knestrekker, knebøyer og legg muskulatur samt lysk. S-delen bestod av føre øvelser som de rytmeøvelsene vi hadde før jul og føre ballen med bare venstre fot og bare høyre fot. Neste øvelse var posession med gjennombruddspasning etter 5 vellykkede pasninger. Det startet ganske slapt, men jeg og Mikkel klarte å skape engasjement så nivået hevet seg betraktelig. Før dette viste jeg og Martin idealbildet av pasning/mottak. Gruppa vår var på 10 spillere så det ble 8 mot 2 i posession delen. Det fungerte bra så vi fortsatte med det, men vi gjorde banen noe større for at de skulle klare det bedre. Når vi slo sammen med en annen gruppe på spillingen ble det litt dårligere kvalitet på økta. Da var det større gruppe og flere uromomenter. De ble ufokuserte. De hevet seg litt når vi tok tak i det. Så spillingen ble bedre etter hvert. når vi ble ferdige med spillingen tøyde vi ut og sa takk for i dag. Veldig godt fornøyd med starten av økta, men når gruppa ble større kom det flere uromomenter som gjorde det enda vanskeligere å holde orden men det tok seg opp etter den første spillesekvensen.

  SvarSlett