Aktive Lokalsamfunn

lørdag 21. november 2015

Øktplan uke 47, siste teknikkskole-økt før jul.

Treningsledelse
Ungdomsløftet
Skudd og Avslutninger

Navn: Fredrik, Eirik, Magnus, Nikolai, Pål, Knut Håvard og Halvor
Dato: søndag, 22.11.2015
Sted/tid: idrettsparken 17:30
Målgruppe: 11-12 åringer.
Teknikkskolen økt nr: 6
 Dette er en gruppe med varierende nivå og motivasjon. Gruppa er nå godt kjent for oss, og vi setter nivået ut ifra det vi mener er gunstig.

Mål: Øke spillernes basisferdigheter innenfor tema skudd og avslutninger.  

Ferdighetsmål: Elevene skal trene på avslutninger i forskjellige kamplike sitasjoner og se på teknikker som gjør det enklere å avslutte i kampsituasjoner.

Kunnskapsmål: spillerne skal forstå viktigheten av skuddteknikker og avslutningsmetoder.
   
Holdningsmål: spillerne skal ha det gøy under økta og føle at de mestrer øvelsene. Trygghet er også ett stikkord her.

Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor

Opprop  
Opprop og inndeling av grupper. De skal også få generell informasjon om teknikkskolen og dens tema.

10 min


For å få oversikt over hvem som møter opp og gi informasjon til spillerne.


G-delOPPVARMING
-          Spesiell del

Utstyr:
Baller/kjegler
Spillerne løper på en rekke over banen. De skal gjøre øvelser på instruktørens kommando. Instruktørene skal løpe andre veien for å vise øvelsene.    
-          Rolig jogg
-          Høye kneløft
-          Sparke bak
-          Sidelengs jobbing
-          Lyske
-          Zamba
-          StigningsløpDribling av kjegler og avslutninger
Sette opp bane med 2 mål og deler inn i to grupper som starter ved kjegler som står diagonalt slik at det blir avslutninger med pågående samtidig fra begge sider.
Spillerne løper blir delt inni to grupper og starter ved hver sin kjegle. Starter med å drible 6 kjegler før man avslutter på mål hvor det blir satt opp kjegler på siden. Fokus på den tekniske utførelsen og ikke kraften på skuddet, da teknikken er det som er i fokus og det som er viktig. Innside er gunstig her, da teknikken og presisjonen ofte er bedre med innsiden. Utøvelsen er derimot valgfri, slik at de som er mer videreutviklet kan plassere med vrist/blanding.

15 min hele oppvarmingen.


 

7-10 min

Vise-Forklare-metoden


vise og forklare
Tre viktigste grunner til oppvarming:
Øke prestasjonen

Hindre skader

Øke prestasjonsevnen (fysisk og psykisk)

Den generelle oppvarmingen setter også i gang en rekke indre prosesser som: -Kroppstemperaturen øker
-blod og vevsvæske flytte lettere
-musklene letere tilgang til oksygen
- muskler/ledd blir mere tøyelige
  - regulering av spenningsnivået

G-delUtstyr:
Baller/kjegler

Øvelser:
Bakside legg
Setemuskelen:
Bakside lår:

Framside lår:
Hoftebøyer:
Innside lår:
Holdetid er 20-30 sek per uttøyingsøvelse.

5 min
Følg meg (Apemetoden)
Tøye musklene som var sentrale og i bruk under økta. Dette skal opprettholde elevenes bevegelighet.  
UTTØYNING
Oppsummering
Oppsummering av økta. Gi viktig informasjon og rose spillerne. 
10 min
Plenum
Oppsummere og gjenta viktige punkter og mål fra starten av timen og gi ros.
HOVEDDEL:
Totalt 45 min

Fokus på skudd og avslutninger

Idealbilde vises på gruppene når øvelsene forklares.

Rytmen i aktiviteten blir PASNING – VEGG – SKUDD.
Utespillerne deles i 2 grupper. Gruppene har utgangsposisjon hver sin målstolpe diagonalt overfor hverandre. Baller ved begge gruppene. Oppspill fra en side, spiller fra motsatt side rykker fram og skyter etter veggpasning. Etter skudd, blir avslutteren den nye veggen, den ”gamle” veggen inntar ny posisjon ved det andre målet for å bli oppspiller/avslutter.

PASNING – MOTTAK/VENDING – SKUDD
Skudd etter vending. Samme organisering, antall spillere og banestørrelse som T1. Oppspill fra en side, spiller fra motsatt side møte, kontrollerer ballen, vender og skyter. Etter skudd inntar spilleren posisjon ved samme målstolpe som tidligere. Deretter oppspill fra motsatt side.

Ny øvelse! Konkurranse. Deler opp gruppa i to, og deler igjen de i to som stiller seg halvparten bak den ene stanga ved mål, og den andre halvparten 15-20 meter unna. (Kan også velge å sette gruppen nærmere, for eksempel jentene som kanskje ikke klarer å få nok presisjon og kraft på ett skudd fra så langt hold.) Setter opp en firkant rundt området 15-20 meter fra stanga. Går på rundgang. Øvelsen er slik at ballen skal være hos første spiller ved stanga, han slår ballen inn i firkanten som er satt opp hvor en av spillerne som står her venter. Denne spilleren skal dempe ballen/skyte direkte og avslutte på mål med fokus på presisjon. Den tekniske utførelsen og presisjonen skal alltid være i fokus her. Kraft kommer gradvis etter hvert, og er ikke noe vi fokuserer på her på teknikkskolen. Får 2 poeng hvis spilleren ved stanga slår ballen i lufta, spilleren i firkanten demper ballen med ett eller to touch og scorer. Hvis spilleren ved stanga velger å sentre langs bakken, den andre spilleren demper ballen og scorer, blir dette 1 poeng. Første gruppe til 7 poeng. Kjører flere runder med evt rullering på lag hvis tid.

Spill:
Spill med to lag. Fokus på avslutninger, mer utdypet i hvorfor delen til høyre.
Banen blir satt ut i fra antall deltakere, og vi spiller på 2 mål. Om Halvor vil ha keepere i mål gjør vi det, ellers så spiller vi på små/kjeglemål.
Utdypelsen for utførelse til høyre i øktplanen.
à

15 min


15 min


15 min20 min
Vise og forklare


Vise og forklareVise og forklare

Kvalitet i skudd. Hardhet og presisjon. Avslutning med vrist, ytterside eller innside. NB! I skuddøyebliket v/ vristspark: Se på ballen. Like før tilslaget, strekke vrista

Kvalitet i skudd. Hardhet og presisjon. Avslutning med vrist, ytterside eller innside. NB! I skuddøyebliket v/ vristspark: Se på ballen. Like før tilslaget, strekke vrista.Kvalitet i skudd. Hardhet og presisjon. Avslutning med vrist, ytterside eller innside. NB! I skuddøyebliket v/ vristspark: Se på ballen. Like før tilslaget, strekke vrista.
Hovedfokus på teknisk utførelse, kvalitet og presisjon.Fokus under spilldelen skal være på avslutninger og det vi har trent på denne økta. Derfor lager vi en litt mindre bane i lengden enn vi pleier, og prøver å trekke frem avslutninger fra mange ulike posisjoner. Viktig at trenerne også påpeker før spilldelen at det skal være fokus på avslutninger når vi er nærme nok.AVSLUTNING
Uttøyning
Samme øvelser som på oppvarmingen, men hardere tøyning nå
5-10 min
Apemetoden1 kommentar: