Aktive Lokalsamfunn

onsdag 11. november 2015

Øktplan for J04 uke 46
Navn: Ingrid Andreassen
Dato: 11.11.2015
Time: 1530 til 1700
Målgruppe: Jenter, 11 år gamle
Klasse: 6.trinn
Utstyr: 15 fotballer, 20 – 30 lave kjegler, 15 vester
Sted: Eiker kvikk, (Røren, Hokksund)

Jenter i en alder på 11 år er ulikt fysisk utviklet, og det er også svært forskjellig i hvilken grad de tar til seg ris eller ros. Læringsmåte og konsentrasjonsevne er også ulikt, så tilretteleg
ging er svært viktig i denne aldersgruppen.Mål: Målet for denne økta er å forbedre ballkontroll, pasninger og skuddteknikk

Ferdighetsmål: Forbedre jentenes basisferdigheter med fokus på vendinger, pasninger og kontroll på ball. De skal også øve seg på overblikk og orientasjon.

Kunnskapsmål:
Jentene skal selv se viktigheten av å ha god kontroll med ball, og hvorfor viktigheten er med å bruke hele banen eller et avgrenset område i spillsammenheng.

Holdningsmål: Jentene skal oppleve fair play under økta, samarbeide og samtidig ha det gøy.
De skal også lære seg at når jeg snakker, så skal de høre etter og ikke snakke med hverandre.

Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING
-          Generell del
Begynner med en rolig oppvarming med forskjellige løpsvarianter.
Jeg viser en øvelse de skal gjøre først, også skal den gjenta denne øvelsen. Forskjellige øvelser er:
- rolig jogg
- jogge sidelengs
- høye kneløft
- spark bak
- armsving
- spensthopp
- noen dragninger

10
min

Vise
-Lære seg øvelser og rutiner for å
unngå skader.
- Øke fysisk og psykisk prestasjonsevne
- Øke motivasjon
Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere
Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom m. og nerver blir bedre
Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå

OPPVARMING
-          Spesiell del
Siden fokuset mitt er at de skal bli gode med ball, så avgrenser jeg området til en firkant som er markert med kjegler. Inni firkanten skal de løpe rundt med ball og starte med å føre ball. Jeg ber de stoppe og se på meg når jeg viser en øvelse de skal gjøre. (Fks stoppe ballen)
Når jeg så blåser i fløyta skal de gjøre dette. Andre ting de kan gjøre er å ta en croif-vending, dra ballen med seg sidelengs, dra ballen med seg med et bein baklengs, sette seg på ballen osv.

15 min 
Vise-Forklare-metoden
For å bli kjent med ballkontroll og avgrensninger ift firkanten. Også overblikk, siden det er fort gjort å krasje når det er 14 jenter som fører ball i en 4x4 firkant
UTTØYNING
Se siste uttøyning
3min
Følg meg (Apemetoden)
Uttøyning etter oppvarmingen forhindrer skader og holder bevegeligheten oppe.
HOVEDDEL
Jeg og hovedtrener deler oss i to, og fordeler jentene på hvert sitt område.
Følgende fokus er pasninger og skudd.
Jeg tar av meg skudd-delen.
Først setter jeg opp 6 kjegler hvor de skal føre ballen i sikksakk. Etter 2-3 meter skal de så skyte på mål (dette er markert med en kjegle hvor de må skyte fra, så de ikke kommer alt for nærme mål). Når dette er gjort i 10 minutter, legger jeg inn et ekstra moment, som er å sentre en pasning til meg etter at de har ført ballen gjennom kjeglene, slik at de får igjen ball og deretter skyte på mål.

Den andre delen er en pasningsøvelse som også blir kalt trafikkøvelse. Her settes det opp 2 kjegler med 5-meters avstand, hvor 3 stk skal fordele seg på hver kjegle. Så skal den ene begynne med å sentre en pasning over, og slik foregår øvelsen. Etter de har fått smakt på dette, legger jeg inn forskjellige momenter, som at de skal møte ball når de får en pasning, går over til 1-touch etter hvert og et annet moment er at de skal føre ballen over og at vedkommende skal møte ballen.

Til slutt:
Spilldel, hvor de først skal øve seg på å treffe små mål.
jentene skal gå to og to sammen, og sette opp to kjegler med 1 meters mellomrom. Her skal de da prøve å treffe imellom kjeglene i en 7-meters avstand.

Etter dette avslutter jeg med en kamp, deler i to lag også får de spille mot hverandre på 7-er mål.30 min
10 min


15 min
Vise-forklare metoden

Vise-forklare metoden

Disse øvelsene er fine øvelser for å få en god skuddteknikk og gode pasninger.

Poenget med sikksakk delen er at de skal ha kontroll på ballen ved å føre de gjennom kjeglene. Jeg velger også å være en ‘’vegg’’, slik at de kan øve seg på avslutninger på mål.

Avslutning på mål er også svært viktig med tanke på kampsammenheng.

Pasningsøvelsen er også svært relevant da gode pasninger spiller en stor rolle i fotball. Presise pasninger er hovedfokuset, og ikke minst det å møte ballen. Jeg har sett at det er noe jentene sliter litt med, derfor legger jeg vekt på dette.
AVSLUTNING
Uttøyning
Forside lår (Knestrekkeren)


Bakside lår (knebøyeren)


Setemusklatur (hofteleddstrekkeren):


Den store brystmuskelaturen

Skuldre
5 min
Følg meg (Apemetoden)
Tøye på musklene som var sentrale i hoveddelen.
Lære seg øvelser og rutiner for å unngå skader og holde bevegeligheten i leddene oppe.

Oppsummering
2 min
Plenum
Oppsummere økten og spørre litt hvordan de synes økten har vært. Gir ros og noe ris. Til slutt samler vi inn baller og vester.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar