Aktive Lokalsamfunn

mandag 2. mars 2020

Øktplan 16, uke 10

Øktplan 16
Navn: Vida
Dato: 02.03.20
Målgruppe: Kif j14 
Utsyr: Kjegler, vester, baller 

Periodemål: Bedre valg og utførelse i spillsituasjon
Mål for økten: Teknikktrening med fokus på generell ballkontroll. 
Ferdighetsmål: Generelle ferdigheter som føring av ball med begge bein og løfte blikket, kontroll på høye baller og skudd vil bli utfordret.  
Kunnskapsmål: Lære viktigheten av å løfte blikket mens man fører ball og hvilke fordeler det kan gi. Vite og erfare hvorfor ballkontroll er viktig i fotball. 
Holdningsmål: Følge med og høre etter, samt å skryte av hverandre hvis man gjør noe bra. 

OBS: må ha tirsdagstreningene siden det er så dårlige forhold i idrettsparken. Tirsdager er satt av til teknikktrening så da må jeg følge dette. 

Varighet (tid)
Hva (innhold)
Hvordan (organisering/metode)
Hvorfor (begrunnelse)
Hjelpetrener
Oppvarming:
20 min
G - del
Løping på tvers av salen (5 min):
- Jogge rolig 
- Høye kneløft 
- Sparke bak
- Krysse bein 
- Indianerhopp 
- Føring av ball med vending 
- Føring av ball og løfte blikket. Med vending. Begge bein. 
- Føre ball mellom beina. 
- Øke tempo litt. Tøyesirkel (5min):
Tøye lysk, framside og bakside lår, legg og hofteleddsbøyere.Ulike øvelser innenfor et område (10 min)
Alle løper innenfor et område, når jeg holder opp hånda skal man:
- danne par to og to
- en skal hoppe opp i armene til en annen.
- de skal lage en pyramide 3 og 3
- når jeg holder opp et antall på fingrene, så skal jentene samle seg i grupper på det antallet jeg holder opp. 


Løping på tvers av salen:
Vise-forklare metoden 
Jentene står på line på ene siden av salen. Jeg viser først, så gjør de det samme. 
Tøyesirkel:
Apemetoden
Står i stirkel og gjør det samme som meg


Ulike øvelser innenfor et område
vise forklare - metoden 


Løping på tvers av salen:
Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen. 
Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.
Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.
Øke motivasjonen og prestasjonsevnen.
Har balløvelser også i generell oppvarming fordi jeg vurderer det som vesentlig for disse jentene som spiller fotball så sjelden å ha mest mulig balltouch. Tøyesirkel:
For å minske risikoen for skader i hovedaktiviteten. Ulike øvelser innenfor et område
For å øke tempo og spisse mer inn mot hovedaktiviteten. Bra øvelse for å trene på å løfte blikket samtidig som man har kontroll på ballen. 

Jeg styrer dette 
Hoveddel:
60 min

En mot en duell (15min)
Jentene står på 2 rekker bak meg. 2 stk kommer frem, og står klare. Jeg kaster frem en ball, og når de ser ballen skal de løpe frem også er det førstemann til å score. En - spretten konkurranse (10min)
2 og 2 får 5 minutter på å klare så mange som mulig i en - spretten. Kårer vinner til slutt. 


Spill (20 min) 
4 lag, alle spiller samtidig. Små mål. 


Bingo - stafett (15 min)
Alle får et bingo - ark, en terning og en blyant. Slår en terning, løper med ball til stasjonen terningen viser, og gjør øvelsen før man veksler og krysser av på bingo-brettet. 
Øvelsene er : trikse 5, føre ballen mellom beina x15, føre gjennom kjegler, føre tilbake til start, sentre med veggen x10, hoppe over ballen x15 


En mot en 
Vise - forklare metoden En - spretten konkurranse
Oppdagende læring og forklare-metoden
Jeg forklarer først hva øvelsen er. Opp til de å løse det på best mulig måte. 
Spill
Forklare - metodenBingo - stafett 
Vise - forklare metoden 

En mot en 
For å øve på 1 mot 1 situasjoner og trene på det å holde på ball i høy fart. Står ganske langt bak i salen så de får ført lenge, og så ikke hurtighetsaspektet blir det viktigste selv om det også er gjeldende. 


En - spretten konkurranse
For at de skal få mye erfaringer med ball og ulike måter å behandle ballen på når den kommer på forskjellige måter. Motiverende med konkurranse. 

Spill
Spiller med få lag på små mål så de får flest mulig touch og ballinvolveringer i samsvar med målet for økten. 
Bingo - stafett 
For å få inn litt kondisjonstrening da de trenger det. Påvirker også teknikk siden de har med ball. Morsom måte å trene kondisjon og teknikk på. 

En mot en 
Jeg styrer.  En - spretten konkurranse
Jeg styrer.Spill
Jeg styrer


Bingo - stafett 
Jeg styrer. 
Avslutning:
2 min

Oppsummering
(2 min):

Jeg oppsummerer økta og jentene kan gi tilbakemeldinger om de ønsker. Pleier å få dårlig tid fordi andre skal ha salen rett etter oss. 

Lett uttøying og oppsummering:


Lett uttøying og oppsummering:
Snakker med de og spør hvordan det har vært. Dette til orientering for meg og hvordan jeg skal legge opp økta neste gang. 

Lett uttøying og oppsummering:
Jeg styrer 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar