Aktive Lokalsamfunn

mandag 2. mars 2020

Øktplan SFO -økt 16

Øktplan -SFO økt 16                                                                 Navn: Marte Karine Larsen
Dato: 02.03.2020
Sted: Madsebakken SFO.
Målgruppe: 3.klasse
Tid: 45 min.

Dagens aktivitet (idrett): Ulike leikaktiviteter med fokus på aerob utholdenhet.
Hovedmål: Ha det gøy, samtidig som man får opp pulsen og utvikler egen utholdenhet.
Ferdighetsmål: føle at en mestrer oppgaven, og klarer å presse seg selv litt.
Kunnskapsmål: lære nye leker/evt. varianter av leker.
Holdningsmål: Ikke være negativ, og høre på beskjeder.
Varighet (tid)
Hva (Innhold)
Hvordan (organisering)
Hvorfor (begrunnelse)
Metode
Innledning
5 min
For de elevene som kommer tidlig, starte sistenvariant. Når alle kommer: introdusere meg selv. Snakke litt om hva vi skal gjøre i dag.
(dersom jeg får ny gruppe, navnerunde)
Alle sitter inntil veggen. 
En fin og oversiktlig start på økta.

Oppvarming:
G-del: 5 min
Nappe haler
Alle deltakerne får et bånd som de fester bak i buksa. Deretter skal de prøve å stjele båndene fra de andre. 
Nappe haler
Elevene inntil veggen, hvor jeg forkalrer reglene. 


Nappe haler
Aktiviserer barna. Morsom lek, som varmer opp de store muskelgruppene. 

Oppvarming er viktig fordi det
o   Forebygger skader
o   Øker prestasjonsevnen
o   Øker motivasjonen
o   Øker kroppstemperaturen

Vise og forklar metoden

S-del: 5 min
Stiv heks
Velger 1 (evt 2) som skal ha den. Den som har den skal fryse de andre ved å ta på dem og si "stiv heks". De som blir tatt må fryse og stå med beina ut, og for å bli befridd må noen krype gjennom beina. 
Om det passer seg vil jeg etterhvert legge til noen variasjoner, eks bare hoppe. 
Stiv heks
Elevene inntil veggen. Velger 1 (evt. 2) som skal ha den. 

Stiv heks
Aktiviserer barna. Morsom lek, som varmer opp de store muskelgruppene. Ved å legge inn litt andre innslag vil det øke pulsen, samtidig som det er en variasjon. 
Vise og forklare metoden. Oppdagende læring under variasjonene. 
Hoveddelen:
 10 min

Haien kommer 
Velger en deltaker som skal være hai, og stå på et avgrenset område i midten av "havet"/salen.De andre deltagerne deles opp i fiskeslag og står i hvert sitt hjørne. Jeg sier hvilke fisker som skal ut og svømme. Disse skal da sirkle rundt haien. Når jeg roper "haien kommer" , skal haien ta så mange fisker han kan mens fiskene rømmer tilbake til sitt hjørne. De som blir tatt blir hai. 
Haien kommer
Alle går til veggen. Jeg forklarer reglene. deler inn i lag og velger en som skal ha den. 
Haien kommer
Morsom lek som utfordrer deltakernes aerobe utholdenhet, samtidig som at den er morsom og skaper motivasjon.  

Vise og forklare metoden
10 min
Stikkball
Vanlig stikkballregler. Istedenfor at de går ut og må sitte på benken. Skal de gå til et avgrenset område og ta enten fem spensthopp, pushups eller situps før de kan gå utpå banen igjen. 
Stikkball
Forklarer reglene. Barna inntil veggen. 
Stikkball
populær lek som skaper motivasjon og glede i gjengen. Denne varianten aktiviserer alle barna. 

Avslutning:
10 min
Samles og snakke om økta: Har det vært gøy? Ønsker til neste gang.  
Barna inntil veggen.

Avslutter slik for å kommunisere godt med barna, og høre hva de liker å gjøre. På denne måten kan jeg tilrettelegge øktene etter hvordan de ønsker.

1 kommentar: