Aktive Lokalsamfunn

søndag 2. desember 2018

SFO - Økt 9, 02.12.18


NAVN: Camilla Berg
DATO: 02.12.18

HOVEDMÅL: Gjennomføre ulike leker som utfordrer barnas koordinative egenskaper.
FERDIGHETSMÅL: Gjennomføre leiker som hovedsakelig utfordrer barnas balanse og romorientering, men også barnas kommunikasjon- og samarbeidsevne.  
KUNNSKAPSMÅL: Barna skal forstå og lære forskjellige måter å drive med leikaktiviteter på.
HOLDNINGSMÅL: Gjennom leik skal barna føle de er i et trygt miljø, og oppleve fysisk aktivitet på en positiv måte.

STED: Kongsgårdmoen SFO
ALDER: 3 + 4. trinn 

TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
3 min
Innledning/introduksjon
Vi samles langs en vegg. Hilser på barna og forteller kort om dagens aktiviteter.
Skaper samhold, motivasjon og trygghet

 15 min

Generell oppvarming:
• Ulike sistenvarianter
- Doktorsisten
- DosistenDen personen som har fått sisten, gir fra seg sisten ved å ta på en annen person. Der på kroppen vedkommende berører, må personen holde mens han jakter på en ny, som skal få sisten. Må mest sannsynlig gjøre området mindre slik at det ikke skal blir for vanskelig for den som har den og ta noen andre. Hvis det er mange barn, kommer 2 stykker til å ha den.
Vanlig sisten, den som blir tatt må sitte på det ene kneet, og med den andre kneet i 90 grader. For å bli fri må noen sette seg beinet til den som sitter.
• Øke motivasjonen
• Øke prestasjonsevnen
• Hindre skader
----------------------------
 Disse sistenvariantene har vært tidligere ønsker hos barna, så forventer at intensitet blir høy og at alle barna blir varme. Begynner med doktorsisten, da denne vil begrense intensiteten i starten.Denne øvelsen vil utfordre barnas balanse, samtidig som de må kommunisere og samarbeide om å klare øvelsen.


Vise og forklare
15 min


Spesiell del:

• Balanseøvelse på benk
- Bursdag
- Kjæledyr
- Høyest
- Søsken
- SkostørrelseDeler inn i 2-3 lag. Alle på laget skal stå på en benk. Jeg kommer med en oppgave og deltagerne skal gjøre dette. For eksempel at rekkefølgen på elvene skal være fra eldst til minst. Barna skal prøve å få til dette på kortere tid enn de andre. Det er elevenes oppgave å dele opp slik at det blir riktig rekkefølge. Det er ikke lov til å berøre bakken, og hvis det skjer må den personen som berørte bakken må starte på nytt.

Vise og forklare/ oppdagende læring
20 min
Hoveddel:
• TarzansistenBruker det vi har i gymsalen til å lage ei hinderløype med størst mulig variasjon. En har sisten. Det er ikke lov å trå på gulvet.
- For å få mest mulig romorientering med, velger jeg at alle må stupe kråke der det er matter.


En hinderløype som vil ta for seg de fleste av barnas koordinative ferdigheter.

5 min
Kort samtale om hvordan det har vært. Evt. tøye litt.
Samles i sirkel:
Hører hva de synes om økta, hvordan det har vært og om det var gøy.
Dette gjør vi for å samles og ha en liten oppsummering og kanskje de kan komme med ønsker til neste gang.

1 kommentar:

  1. Økta i dag gikk ganske bra. Jeg hadde den andre gruppa enn den jeg pleier, og merka at de snakka mye mer og var en del dårligere til å følge med når jeg snakket. Derfor sa jeg at dersom de var veldig flinke i dag skulle, de få lov til å ha noe de ønsket på slutten, altså kanonball. Dette fungerte egentlig kanskje bra, for resten av økta var de stille og fulgte med når jeg forklarte en øvelse. Dermed ble det litt kortere tid på tarzansisten, og spilte kanonball det siste kvarteret. Ellers gikk resten av økta etter planen, og det virka som om barna hadde det gøy.

    SvarSlett