Aktive Lokalsamfunn

onsdag 5. desember 2018


Navn: Sabine Emilie Fjeld
Dato: 06.12.2018
Tid: 2 timer og 30 min.
Målgruppe: 11-14 år
Utstyr: Cheer matter, musikk
Sted: Hokksundhallen
Hovedmål: Alle skal stå perfekt på basis stunt
Ferdighetsmål: Klare den nye pyramiden


Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/ kommentar
Oppvarming
3 min
Innledning
Samle jentene, forklare hva dagens økt skal inneholde. Vi går igjennom sammen hva vi skal gjøre og fokusere på. Samtidig skal jeg forklare forventingene mine til dagens trening.
Øker motivasjonen
Øker prestasjonsevnen
Hindrer skader

Ved oppvarming øker kroppstemperaturen. I tillegg øker motivasjonen, prestasjonsevnen øker, og man hindrer skader. Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet og konsentrasjonsevnen øker.
10 min
Generell del
20 min til sammen
-       Dans oppvarming
-       Generell varme 

Oppvarming dans:
-          Rivers. 3.35 min
Alle står sånn at de ser meg tydelig. Vi starter med denne dansen, da den er en fin måte å komme i gang med.

Motiverende oppvamring:                                       
Jentene synes det er veldig gøy, og motiverende
-          Kylling dansen
-          Hode, skulder, kne og tåUTTØYINGS 10 min
Dynamisk uttøying. Such A Boy
-       Innside lår

Apemetoden
10 min
Spesiell del

Stunte oppvarming
3-5 min

Fellestellinger

Går inn i gruppene sine, varmer opp følgende:
-       Prep spunsj
-       Prep cradel
-       prep lib
-       prep twist
-       prep dobbel
-       Quipe spunsj
-       Quipe cradel


Forklar
Hoveddel
75 min
Hoveddel

Stunt
Turn
Pyramide

   

Følgende skal vi jobbe med:
Stunt: 30 min
-       Dobbel twist
-       Rewaind
-       Inwert

De går inn i gruppene sine. De jobber indivudelt i gruppene sine. Jeg går å veileder hos gruppene.

Fokus for jentene:
-       Grep
-       Mottak
-       Flyere  strammer
-       Bakbase tett inntill gruppa, og løfter opp

Toss: 25 min
Vi skal jobbe med toss, der vi begynner med basis. Jobber videre med det så fort baser får høye toss og flyere trekker 100%.
-       Rett opp
-       Rett opp klapp
-       Splitt
-       Pike
Hvis jentene får til bra og høye toss, skal vi begynne å jobbe med skilss.
-       Kick dobbel
-       360 splitt

Turn:
Felles, de begynner med basis og jobber seg opp. Alle gjør det likt på rekker:
-       Fremover rulle
-       Bakover rulle
-       Stående bakover rulle
-       Stå på henda rulle
-       Hjul
-       Hjul
-       Araber
-       Araber flikk
-       Araber tempi
-       Araber flikk salto
-       Det beste de klarer

Deretter deler vi gruppa inn i skills. De som klarer araber flikk eller bedre, kommer på min gruppe. Vi skal jobbe med å løfte seg ett tak opp, og forbedre teknikk.
For noen av jentene skal de jobbe med følgende:
-       Salto
-       Strak
-       Skru
-       Forlengssalto

Måler er at de skal komme hit, og lære seg og klare dette i løpeturn. Min oppgave er å spotte, og veilede jentene.Tabata styrke
-        Styrke: tar ca.25 min

20 sek arbeid, 10 sek pause x 5 sett
1 minutt pause mellom hver stasjon
§      Burpees
§      Push up
§        Dips på benk
§       Step up på benk
§      V-up
§       Squat
§      Sit up
§     Rygghev


Vi er nå over konkurranse perioden, og vi har nå delt jentene inn i nye stunte grupper. Vi skal derfor jobbe godt med basis, og begynne med skills. Grunnen til at basis blir venstlig igjen er fordi det er som sagt nye grupper, og de må få til å kunne samarbeide og evnen til å samkjøre. Derfor velger jeg at de skal gjøre basis, siden dette er noe alle kan fult og helt. Pluss det er sikkert for alle. I tillegg får de sjangsen til å bygge seg opp sammen, og gå videre når de er trygge på det de gjør.

På laget har vi mange jenter som tuner. Det er veldig stort sprik mellom de som klarer masse og de som klarer ingenting. Derfor har jeg og hun andre jeg trener med, delt gruppa inn i to. Der jeg skal ha fokus på de som allerede har araber flikk, og jobbe med å forbedre og legge på skills. Min oppgave er å gjøre de trygge og påpeke teknikk slik at de kan løfte seg i turn. For noen er det å ta skrittet videre til å lære skur eller forlengs. Ved å dele gruppa, får de som trenger de forskjellige hjelp nok oppmerksomhet og veiledning, pluss al fokus fra meg som trener.

Etter en lang periode med ikke noe styrke på trening, velger vi å legge vekt på det igjen. Dette er for at kvaliteten i stunt skal bli vesentlig bedre. Velger å ha tabbata først og fremst fordi dette er noe jentene synes er morsom, i tillegg er den varierende øvelser som skaper motivasjon.


Forklarer

Oppgavestyrt når de stunter
Avslutning
5 min

Felles uttøying

Uttøying:
-       Håndledd
-       Bakside lår
-       Fremside lår
-       Ankler
-       Rygg

Samtidig som vi tøyer snakker vi om treningen.
-       Hva var bra?

Lett strekking er en fin avslutning på økta og vi regulering spenninga etter aktivitet. Er også et formål med å aktivisere restitusjon.Samtalen fører til samhold til gruppen, og hjelper med videre planlegging og utvikling av lederegenskaper.
Apemetoden1 kommentar:

  1. Dagsformen min var ikke så bra under trening, og merket at konsentrasjonen og energi ikke var på topp. Men likevel synes jeg at jeg fikk vært en engasjert trener. Klarte å få til nye elementer, og vi fikk testet og mestret den nye pyramiden. Følte også at jeg klarte å være tydelig i beskjeder, da de hele tiden fikk med seg hva vi skulle gjøre.

    SvarSlett