Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 18. desember 2018

Oppsummering Høst 2018 - Skiskytterskole

I løpet av periode føler jeg og Maren at vi har fulgt periodeplanen bra. Gjennom lek og andre aktiviteter har vi fått jobbet med blant annet balanse og koordinasjon, uten at utøverne egentlig vet det. Siden noen av øktene utgikk, har planen blitt forskyvet, og vi kom derfor ikke helt i mål med skytemålene for uke 50 og 51.

Det meste har gått som planlagt i år, og vi er fornøyde med det meste. I starten forventet vi flere utøvere på trening, men vi snakket med Svene IL, slik at vi fikk noen flere av de yngre utøverne på trening, slik at vi ble noen fler.

Etter å ha gjennomfør mange gode økter, ønsker vi allikevel å gjøre noen endringer til neste år. Vi skal være tydeligere på når treningen starter. I år er noen klare til trening kl. 19, mens andre kommer ikke til tiden. Dette gjør det vanskelig å komme i gang, ettersom det er vanskelig å samle gruppa før alle er tilstede. For at vi skal ha en mer effektiv trening, kommer vi til å starte treningen 19:05 uansett. Vi må også være enda mer bestemte, spesielt i starten på nyåret for å stramme inn, når vi ber de om å være stille å vente på ny beskjed. Prøve å samles på et fast sted, sånn at det blir mer oversiktlig for utøverne. Vi kommer også til å prøve å bruke foreldrene mer, slik at vi kan følge opp utøverne enda bedre. Vi samler foreldrene etter at vi har sendt utøverne ut på en runde, og ber de legge ut matter og bukk. Vi ber dem også lade opp, dersom det er nødvendig. Vi må være tydelige på å si til foreldrene når de skal lade underveis i økta, og at de kan hjelpe til med å dra opp skivene.

Gleder oss til et nytt trenings år!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar