Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 18. desember 2018

Refleksjon så langt i gruppe 11-12 år skiskyting, IL Bever'n

Treningene så langt har gått veldig bra. Det er få utøvere, noe som har sine fordeler og ulemper. Det er lettere å ta tak i elementer ved hver utøver, og det blir mer oppfølging for hver enkelt. Det gjør kvaliteten på øktene for utøverne bedre. Det blir også enklere å få til gode relasjoner til utøverne. Man merker stor forskjell nå sammenlignet med hvordan det var helt i begynnelsen. De tør å si ifra dersom det er noe. Og de tør å svare ærlig når jeg spør. Ulemper ved det er at de gangene ikke alle er på trening blir det ikke nok utøvere til å gjennomføre stafetter eller andre aktiviteter der man jobber i par.

Så langt har jeg jobbet med det som må ligge i bunn for at utøverne skal ha noe å bygge videre på. Dette er liggendestilling og konkurranseløsning. Her hadde jeg i begynnelsen fokus på å få utøverne til å bli bedre kjent med hvordan en god liggendestilling er. Jeg vil helst at de skal kjenne etter selv om de ligger i riktig stilling, og om de legger seg ned likt fra gang til gang. Når vi har laget en konkurranseløsning begynte jeg først med å gi utøverne ganske like oppgaver. Etter hvert som jeg har stilt spørsmål til hva de syns om seriene, har de svart alt fra dårlig tid til at det ble elg (skjønner ikke helt hva som menes med det siste). Med tiden har konkurranseløsningene blitt mer individualisert. Jeg og foreldrene ser tydelig at når de har fokus på det de skal skyter de mye bedre.

Framover skal jeg ha mer fokus på å bli en enda tydeligere leder, og bruke høyere stemme dersom dette er nødvendig. Etter jul skal jeg ha en periode med fokus på pusteteknikk. Både før og underveis i serien. Dette er for å få senket pulsen mest mulig før serien, og for å få til en god rytme når de skyter. Først fokus på bevisstgjøring, så skal vi bygge videre på det de gjør, evt. endre på noe. Dette med konkurranseløsning kommer jeg til minne utøverne på hele tiden, men siden dette var ukjent i høst måtte vi bruke lang tid på dette. Det kommer også til å bli egne økter etter jul hvor vi kun har fokus på dette. Det å gjøre ting likt fra gang til gang er ekstremt viktig, og det viktig å få inn det tidlig. Da vil man automatisk skyte mye bedre siden samlingene er på samme sted fra gang til gang. Da opplever utøverne mestring, og de blir motiverte av det. Det er såpass tydelig i skiskyting hvem som får det til, og hvem som ikke får det til. Jeg må få tilpasset øktene til nivået til alle utøverne for at alle skal oppleve mestring. Og hvis de ikke opplever mestring på trening har de ikke lyst til å gå konkurranse, og da går motivasjonen for skiskyting nedover. Men det skal jeg få til, og vi skal ha det gøy også etter jul.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar