Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 4. desember 2018

Øktplan IL Bever'n skiskyting 11-12 år


Navn: Ingvild Tronstad Andersen
Dato: 04.12.2018
Tid: 18:00-19:15
Målgruppe: 11-12 år. Utøvere som har drevet med skiskyting i 2-3 år. Utøverne skyter på små blinker, og begynner å prøve seg på å skyte med reim.
Antall: 4 stk.
Hovedmål for økta: Utøverne skal bruke konkurranseløsningen i hver serie.
Delmål:
Ferdighetsmål: Utøverne får øvd på en konkurranseløsning som gjør dem til en bedre skytter i konkurransesammenheng.
Kunnskapsmål: Utøverne får kunnskap om hva en konkurranseløsning er, og eksempler på dette.
Holdningsmål: Utøveren er motivert til å prøve å øve på de arbeidsoppgavene han/hun får underveis i økta.

Utstyr: Våpen, matte, skudd osv.
 
Tid
Hva
Hvorfor
Kommentar/metode
20 min
Introduksjon av økta
Presentere økta kort, og hva vi skal ha fokus på denne økta. Presentere hva en konkurranseløsning er, hvorfor dette er viktig, og hva dette kan være.

Oppvarming

Innskyting
-3 serier på papp
-Løpe en runde ut i lysløypa på ca. 5 min før første serie
-De to andre rundene er rundt på banen.
-Vi går fram og ser på treffbildet. Jeg skal hjelpe dem med å avgjøre hva de skal skru, men de skal komme med forslag selv først.

Hvorfor vi varmer opp:
-Forebygge skader
-Øke presentasjonsevnen både psykisk og fysisk.
-Øke motivasjonen.
-Øke konsentrasjonsevnen.
-Øke oksygenopptaket
-Øke tøyeligheten i leddene.
-Øke oppmerksomheten
-Øke nerveimpulsene.
-Øke transporten av næringsstoffer i kroppen.

Innskyting
-For at treffbildet skal havne midt i blinken når man trekker av midt i blinken.
-Når utøverne er med på å vurdere innskyting, lærer dem hvor mye det de skrur har å si for treffbildet.
Vis og forklar

Være tydelig på at når de skal skyte er det fokus på skyting fra et bestemt punkt før standplass. Når beskjeder gis, skjer det ved stolpen. De står ovenfor meg.

Jeg ser på dem i stilling, og ser etter hva de må jobbe med. Dette er for å ha en liten «fasit» på hva de bør ha som konkurranseløsning, noe vi skal lage i hoveddelen.

Må gjøre dem oppmerksom på at det er pratetempo. Minne dem på det hver runde siden de er dårlige på dette.

For hele økta:
Være nøye med sikkerheten. Kommanderer at magasinet skal ut og i magasinholderen, sluttstykket skal bak, og utøverne skal stå bak matta før vi skal gå frem og se på blinken. Vi går ut på siden av standplass.
50 min
Hoveddel

Rolig kombinasjonstrening
-4 serier på metall
-Løpe en runde på banen mellom hver serie
-Gi utøverne et-to kontrollpunkt hver på standplass

Dueller – Hurtighet
-To og to mot hverandre
-Ca. 100 meters drag
-6 drag
-Pause på 2 min
-Skyting mellom hvert drag med fokus på konkurranseløsning
-Skyting skjer på metallRolig kombinasjonstrening
For å få automatisert drill med konkurranseløsning. Dette gjør det enklere å huske på det i konkurranse.

Dueller – Hurtighet
God kombinasjonstrening med høy puls inn mot skyting. Hurtighetstrening er med andre ord god trening før skyting og for å bli mer hurtig, noe som lønner seg å være på oppløpet i konkurranse.
Forklare

Hurtighet er ikke like belastende som intervaller og stafetter. Siden det er rolig uke passer dette bra.
5 min
Avslutning
Uttøyning av bein
Framside lår og legger

Høre med utøverne om hva de syntes om økta, og hva de lærte.
Vi tøyer for å korte ned på restitusjonstiden.


Får å få et innblikk i hva de syns. Hva likte de? Hva likte de ikke?
Vis og forklar

1 kommentar:

  1. En bra økt. Gikk etter planen. Jeg prøver å hjelpe utøverne å lage en egen konkurranseløsning, og ikke noe alle har siden de trenger å øve på forskjellige ting. Det går greit. Noen klarer å gjennomføre arbeidsoppgaver bedre enn andre, noe som blir veldig tydelig. Det merkes veldig at utøvere som ikke mestrer skyting like bra er mindre motivert, og er mindre til stedet når det gis beskjeder. Jeg må finne en måte som skal motivere utøveren. Kanskje skyte på store blinker fram til utøveren klarer å få til å samle skuddene relativt bra. Men siden det er små blinker i konkurranse kan det kun være en midlertidig løsning. Men hvis ikke skyting mestres på trening vil ikke utøveren gå konkurranse heller, så jeg tror det er den beste løsningen.

    SvarSlett